, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Dansk velfærdsteknologisk virksomhed med distributør i Japan, søger sparring for international strategi og strategi for finansiering. Odense – SPRINGBOARD®

  • 22 Sep 2020
  • 15:30 - 18:00
  • Mentor Task Force/Hotel Scandic, kl 15:30 til 18:00 pa Hvidkærvej 25, 5250 Odense
  • 18

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 15. september 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 15. september 2020

Registration is closed


Fokus: Internationalisering, kapitalfremskaffelse

Intro til SPRINGBOARD®

Virksomheden har et færdigudviklet produkt som er solgt til 30 kommuner i Danmark, søger sparring til at vurderer hvilke lande hvor der lettest kan opnås succes med salg gennem nye distributører, samt hvordan virksomheden finder og udvælger de rigtige partnere til distribution i lande udenfor Danmark og Japan.

Virksomheden søger desuden rådgivning for strategi til finansiering samt fordele og ulemper ved forskellige finansieringsstrategier.


Punkter til sparring

Strategi for internationalt salg gennem distributører

- Herunder udrulningsplan i de mest potentielle lande?

Strategi for finansiering


Branche: IKT - informations- og kommunikationsteknologi, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden har et færdigudviklet produkt, der hjælper mennesker som er udfordret kognitivt til et mere selvstændigt liv og nedsætter behovet for fysisk tilstedeværelse af en støtteperson. Løsningen er solgt til 30 kommuner i Danmark. Produktet er på vej ud i verden og derfor søges sparring til at vurderer, hvilke lande der skal satses på med salg gennem nye distributører. Endvidere hvordan virksomheden finder og udvælger de rigtige partnere til distribution i lande udenfor Danmark og Japan.

Virksomheden søger desuden rådgivning for strategi til finansiering, samt fordele og ulemper ved forskellige strategier.


Kompetencer

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Internationalisering

It & Systemudvikling

Juridiske forhold

Markedsanalyse

Markedskendskab Asien

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

Online marketing

Patenter/IPR

Prissætning

Salg

______________________________________________

Løsningen hjælper mennesker som er udfordret kognitivt til et mere selvstændigt liv og nedsætter behovet for fysisk tilstedeværelse af en støtteperson.

Løsningen giver en positiv bundlinje, med borgere som får større livskvalitet ved at kunne udfører opgaver på egen hånd, opgaver som de tidligere skulle have hjælp til. Slutkunden er professionelle som arbejder med personlig støtte. I Danmark er det hovedsageligt Kommuner og regioner og i andre lande kan denne ydelse være helt eller delvist privatiseret.

Slutbrugeren er mennesker som fx pga. hjerneskade, udviklingshæmning, autisme eller demens, som har behov for daglig eller ugentlig hjælp fra en støtteperson.

Der findes kun få konkurrenter på området i Skandinavien. Der er ingen andre kendte konkurrenter

Virksomheden har et meget stort vækstpotentiale, især i udlandet, da den egenudviklede løsning er fuldt skalerbart til andre lande.

Virksomheden består af to fastansatte inklusiv ejer og er ledet af ejer, som har erfaring med udvikling, drift og personaleledelse. Virksomheden benytter sig af konsulenter til at løse opgaver hvor der er behov for andre kompetencer, for at begrænse faste omkostninger.

Virksomheden har i øjeblikket yderligere 1 projektmedarbejdere til opsøgende salg og undervisning i implementering af løsningen.

Virksomheden har ingen bestyrelse, men ønsker en bestyrelse eller advisory board i forbindelse med skalering.

Ud over driftskonto, har virksomheden ingen gæld. Virksomheden søger finansiering til skalering i Danmark og udland, samt test, godkendelser og tilpasning af løsningen til nye markeder.

Eksempelvis skal løsningen igennem en klinisk test i Japan, for at den statslige sundhedsforsikring vil betale 70% af omkostningerne til ydelsen. De resterende 30% af sundhedsstyrelserne betales af borgeren selv.

Løsningen er på markedet og er solgt til mange danske kommuner.

Virksomheden er oprindelig startet som webshop med videresalg af andre produkter til private og genererer stadig en stor del af omsætningen og indtjening.

Spørgsmål til panelet

Strategi for internationalt salg

- Hvordan vælger virksomheden de mest potentielle lande?

- - Hvilke parametre er vigtige?

- - - Sprog

- - - Parathed til teknologi

- - - Privat / offentligt sundhedssystem

- - - Forsikringsbaseret sundhedssystem

- - - Forskellighed / ensartethed i befolkningen

- - - Andre?

- Kanal strategi. Hvordan finder vi de rigtige salgskanaler?

- - Distributør

- - Agenter

- - Eget salg

Strategi for finansiering af vækst. Fordele / Ulemper

- Projektmidler

- Lån (krav til pant?)

- - Bank – valg af bank

- Låne fonde?

- - Vækstfonden?

- - Nordjysk lånefond?

- - Eksport Kredit Fonden

- Investor – hvem?

- - Business Angel

- - Branche netværk. Partner fra branchen

- Andre?

- Hvordan sikres det, at virksomheden ikke løber tør for penge?CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software