, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Markedsledende konsulentvirksomhed der bekæmper kriminalitets-relateret svind ønsker hjælp til næste vækstspring – SPRINGBOARD®

  • 29 Sep 2020
  • 14:00 - 16:00
  • Sirius Advokater, kl 14:00 til 16:00 pa online, mødeplatform
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 24. september 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 24. september 2020

Registration is closed


Dette SPRINGBOARD® afholdes online

Fokus: Forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Konsulentvirksomhed bestående af tidligere politifolk (politi, PET, Rejseholdet) tilbyder i dag outsourcing af sikkerhedscheffunktionen og svindbekæmpelse i virksomheder på længere varende aftaler. Vi yder også efterforskning til erhvervslivet, advokater, forsikringsselskaber og leasing/finansielle brancher. Vores primære segment er bygge- værktøj- og trælastbranchen samt industrien, men har derudover også kunder i autobranchen og leasingselskaber.

Kundecase: kunde betaler cirka 550.000 kr. + moms årligt og har nedbragt sit (netto) svind med + 9 millioner kroner. I den pågældende branche svarer det til 150 – 200 millioner kroner i omsætning.


Punkter til sparring

- Udvikling af værdiskabende services og ydelser

- Gearing af kundebase

- Udbredelse af nationalt salg uden tab af identitet

- Strukturering af organisationen


Branche: Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Scale

Region: Sjælland


Kompetencer til panel

Automatisering

B2B

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

HR

In-, og Outsourcing

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Organisationsudvikling

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Outsourcing: vi tilbyder i dag mellemstore virksomheder (500 millioner – 3 milliarder i omsætning) at varetage sikkerhedsfunktioner i praksis og bistå eller drive deres indsat mod eksternt og internt svind. Typisk på kontrakter med flere års løbetid og 20-25 timer ugentlig.

Efterforskning: Vi tilbyder assistance til undersøgelser for virksomheder eller deres advokater i sager om interne eller eksterne besvigelser, konkurrenceklausuler. Vi kan foretage interviews, gennemgå materiale, identificere strafbare forhold, forestå myndighedskontakt, tilbyde baggrundscheck og omfattende Internet undersøgelser (Open Source/OSINT), undersøge IT udstyr på samme niveau som politiet, køre observation og foretage komplicerede kilde/whistleblower operationer med henblik på at skaffe information om hvad der foregår eller har foregået.

Forretningsmodellen er timebaseret konsulentydelser. I outsourcing opgaven sidder vi typisk ude i virksomheden, gerne i deres beklædning i store dele af de ugentlige timer. Dette for at blive fortrolige med virksomheden og komme under huden på det lokale DNA der kan være meget forskelligt fra firma til firma, selv i samme branche.

Go-to-market: ”sikkerhed der ses på bundlinjen” alt vores outsourcing forretning er baseret på, at kunden skal have tjent penge når de har betalt os. Vores bedste eksempel er en kunde der betaler cirka 550.000 kr. + moms årligt har nedbragt sit (netto) svind med + 9 millioner kroner. I den pågældende branche svarer det til 100 – 200 millioner kroner i omsætning.

Kunder er i et vist omfang fortroligt. Vi har egne kunder på Outsourcing området og efterforskning, men er også underleverandører for andre efterforskningsfirmaer der netop nu er venner, men potentielt fra vores eller deres hånd på sigt kan blive alvorlige konkurrenter.

Markedspotentialet for outsourcing er stort. Mange virksomheder kunne med fordel optimere deres indtjening igennem at benytte vores ydelser (eller ansætte deres egne). Vi er dog ”flere for en” og virksomheder der bruger os, får et team for samme pris som en medarbejder koster i intern ansættelse. Vi skal som konsulenter præstere og være til rådighed – ellers er vi ude.

Marketing. Vi har fin hjemmeside. Vi arbejder professionelt med SEO (ekstern konsulent). Vi opkøber og linker domæner. Vi har professionelle foldere og salgs PDF til advokater (efterforskning) og leasingbranchen (light efterforskning). Vi har lavet salgs videoer som kunne være bedre, men ikke helt håbløse.

Konkurrenter: Outsorcing – stort set ingen. Enkelte rammer samme kundesegment med ren ”forretningsmæssig” tilgang fordi de selv har erfaringer fra samme branche. Vi rammer derimod med et ”politi-mindset” der omhandler ordentlighed, styr-på-stumperne, dokumentation, kontroller og venlig konfrontation når folk stjæler fra vores kunder (ingen berøringsangst).

Efterforskningsområdet har flere konkurrenter. Kun 2-3 seriøse spillere i DK og mange små enkeltmandsfirmaer. Vores fordel er de 3 år i byggebranchen og at vi er underleverandører til andre virksomheder. Dette giver stor erfaring (+50 større efterforskninger) i forhold til konkurrenter der ”famler sig frem” når de får en sag. Vores forretningsforståelse er bedre end de fleste konkurrenters.

Økonomi – omsatte 2019 for 3,8 millioner kroner med 500.000 i resultat før SKAT, baseret på ca. 3 årsværk internt og et antal indkøbte konsulent timer. Vi ønsker at vækste til 3-5 gange dette.

Beskrivelse af teamet (husk anonymt)

- Ejer, direktør og stifter: Tidligere politi- og PET mand. 3 år i byggebranchen ansat til nedbringelse af internt- samt eksternt svind. Stiftede virksomheden i 2016 som enkeltmand, i 2019 omdannet til ApS og vækstet derfra. Autodidakt direktør, ingen erhvervsmæssig ledererfaring.

- Fuldtidsmedarbejder: Tidligere politiassistent fra Analyse og efterretningssektion i Nordsjællandspoliti. Ansat +1 år. Tilfører virksomheden struktur og troværdighed. God til at lande nye kunder. Bedre end direktør til at huske de bløde værdier og omsorg for medarbejdere.

Udgør sammen med direktør den daglige ledelse og tegner virksomheden.

Øvrige:

- Flexjobber 6 timer ugentligt. Ansat knap 3 år. Politi og forsikringsbaggrund. Socialt vigtig for virksomheden. Aflaster direktør i fast opgave, hvilket frigør tid.

- Konsulent +20 timer ugentlig. Har været med flere år. Er fast konsulent på en bestemt kunde med 20 timer ugentligt. Bruges til adhoc opgaver derudover. Er på den ene side ”vores mand” og alligevel ikke 100% ombord. Vi har et ønske om at vi fremadrettet får flere faste ansættelser for at undgå dette.

- Ansat 1/8-2020 på deltid (fleksibelt timeantal). Pensionist. Tidligere politimand og tidligere forsikringsefterforsker på autoområdet. Specialist sager om fingerede trafikuheld og ildspåsættelse af biler.

- Et antal deltidskonsulenter alle med politibaggrund, Rejseholdet eller PET og besidder alle særlige kompetencer herunder IT mæssige kompetencer, f.eks. undersøgelse af IT udstyr. En anden konsulent har ”under-cover” uddannelse og erfaring og kan indsættes i efterforskningsopgaver på flere områder. Andre igen har bred efterforskningsbaggrund og kan assistere bredt. I alt 6 stk. som er relativt tæt knyttet til os. Afregnes på timebasis.

- En antal løst tilknyttede folk, nogle med en skriftlig aftale. ”Observatør netværk” der også er frie til at arbejde for andre eller har fuldtidsjobs. De benyttes til observationsopgaver, genfinding af leasingbiler, pejleopgaver når stjålet udstyr med GPS skal genfindes. Afregnes på timebasis.

Spørgsmål til panelet

- Hvilke værdiskabende services og ydelser kan man lægge til virksomhedens produkter?

- Hvordan gearer man antallet af kunder uden et væsentligt marketingbudget?

- Vi er et sjællandsk – landsdækkende firma, hvordan får vi et stærkere ståsted i det jyske uden at splitte virksomhed op og tabe den samlede identitet?

- Hvordan sikrer man at afhængigheden af CEO/grundlægger mindskes i en periode hvor der skaleres?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software