, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Teknisk hjælpemiddel der har til formål at sænke antallet af faldepisoder for rollatorbrugere, Pitch-SPRINGBOARD

  • 17 Sep 2020
  • 14:00 - 15:30
  • CONNECT Denmark, kl 14:00 til 15:30 pa online, mødeplatform
  • 19

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 15. september 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 15. september 2020

Registration is closed


Punkter til sparring
- Hvem vurderer panelet som den mest relevante samarbejdspartner?

- Hvordan validerer man produktet bedst muligt for at bevise behovet over for en potentiel samarbejdspartner?

- Hvordan opnås målet omkring en licensaftale bedst muligt?

Virksomheden:
Produkt er et early-stage teknisk hjælpemiddel, der har til formål at sænke antallet af faldepisoder for rollatorbrugere og tilvende folk til brugen af en rollator. Og derudover motivere til flere gåture, hvilket giver større muskelstyrke og balance. Produktet er et add-on device, som vil gøre brug af nudging til at øge borgerens anvendelse af rollatoren. Det forbindes med en sensor båret af den faldtruede borger. Hvis borgeren begynder at gå uden at bruge rollatoren, kommunikere devicen til vedkommende, for at advare om dette. Målet for iværksætteren, der til dagligt læser til ergoterapeut, er enten at indgå en licensaftale inden for et år eller alternativt selv bringe produktet på markedet.

Der er afsat én time incl. 10. min. pitch. til Pitch-SPRINGBOARD´et


Kompetencer til panel

Forretningsudvikling

Licensering

Partnerskaber

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Præsentationsteknik

______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software