, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Godkendte komplementære behandlinger skal gøres nationalt tilgængelige. Tidlig start-up udvikler ny kvalitetssikret platform med skaleringspotentiale – SPRINGBOARD®

  • 17 Sep 2020
  • 13:30 - 15:30
  • CONNECT Denmark, kl 13:30 til 15:30 pa online, mødeplatform
  • 18

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 11. september 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 11. september 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Komplementær behandling vinder mere og mere indpas i det danske samfund, fordi et stigende antal patienter ønsker at benytte dem som supplement til de traditionelle behandlingstilbud i sundhedsvæsnet.

Målet er at skabe en kvalitetssikret platform, hvor patienter og borgere har adgang til viden om behandlingsformer samtidige med, at de kan booke tid hos en komplementær behandler, som er RAB-godkendt (Registeret Alternativ Behandler)


Punkter til sparring

- Go to market-strategi

- Forretningsmodel

- Kommunikationstrategi


Branche: Health Care, Internet, App

Udviklingsstadie: Pre-Proof of Concept

Region: Syddanmark


Kompetencer til panelet

B2B

B2C

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

It & Systemudvikling

Kommunikation

Markedskendskab Skandinavien

Online marketing

Salg

______________________________________________

Idégrundlag

Komplementær behandling har haft en del modvind i medierne både på grund af behandlere, der lover helbredelse men også, hvor det viser sig, at behandlerne ikke har den rette uddannelse.

Manglende systematik og gennemsigtighed i den komplementære verden kan være en af de udfordringer, der er med til at behandlingsformerne ikke får den anerkendelse den fortjener. Mange patienter taler om gavnlig effekt af forskellige behandlinger men der mangler dokumentation og evidensbaseret viden.

På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke en platform, hvor alle komplementære behandlere som er medlem af en RAB godkendt brancheforening, er samlet. Hvor borgerne sikkert kan få viden om behandlingsformer, få et overblik over kvalificeret behandlere og samtidig booke tid.

Information om behandlingsformer på hjemmeside vil i første omgang være taget fra den nedlagte SRAB (Styrelsens råd vedr. alternativ behandling)´s hjemmeside og lavet i samarbejde med brancheforeningerne. Sidenhen vil videndelen komme fra videncentret NAFKAM og Patientforeninger. Her kan patienter/borgere læse og øge deres viden og kendskab til de forskellige komplementære behandlingsformer og deres virkning. Behandlerne opretter en klinikprofil med deres klinikoplysninger på hjemmesiden. De bibeholder i første omgang deres eksisterende booking- og journalsystem. Der vil være direkte adgang fra hjemmesiden til deres eget bookingsystem via et bookinglink, hvor klienterne hurtigt og let kan booke tid hos dem. Vi udvikler en søgefunktion som fremhæver behandleres klinikprofil. De bliver fremhævet ud fra deres behandlingsformer samt deres erfaring med konkrete symptomer. På sigt vil virksomheden udvikle en App som indeholder alle funktioner, som giver et hurtigt overblik over komplementære behandlere i næreområdet og her har man oveni købet mulighed for at booke tid med det samme.

Med en kvalitetssikret platform får borgerne:

- adgang til viden om forskellige komplementære behandlingsformer og deres virkning.

- adgang til en søgefunktion udvalgt efter behandlingsformer, symptomer/problemer og geografi

- let adgang til booking og tidsbestilling.

- let adgang til kontaktoplysninger til patientforeninger & rådgivende instanser.

Komplementære behandlere får:

- mulighed for at tiltrække nye kunder

- mulighed for målrettet online markedsføring

- adgang til fri annoncering på hjemmesiden

- adgang til et fællesskab hvor komplementær behandling sættes på dagsordenen

På sigt skal platformen generere data gennem brugerundersøgelser, som senere hen kan anvendes til undersøgelser og forskning. Det skal også på sigt være muligt at finde komplementære og konventionelle behandlingsformer i udlandet.

For behandlerne vil der på sigt være booking, journal og faktureringssystem på platformen og det vil være muligt, at de har deres profil på platformen uden at de opretter deres egen hjemmeside. De sparer tid og penge på hjemmesideudvikling og markedsføring. Virksomheden vil håndtere alt fra hjemmsideprofil, markedsføring, fakturering, salg og support, således at alt er samlet et sted.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Kundersegementer:

Virksomhedens forretning er B2B (business to business), hvor vores kunder er komplementære behandlere og slutbrugere er patienter/borgere som har behov for eller er interesseret i komplementær behandling.

Patienter/borgere har stor købekraft, specielt borgere, som har kroniske sygdomme, og som benytter sig af komplementær behandling som supplement til den konventionelle behandlingsindsats.

Komplementære behandlere/ klinikker ønsker bedre kommunikation til patienter/borgere, samtidig med de gerne vil have flere kunder og dermed sikre en stabil indtægt i virksomheden. Adspurgt ønsker de en platform hvor alle funktioner er samlet et sted.

Markedet:

Vores marked er i første omgang Danmark. Der er sket en markant stigning i danskernes forbrug af komplementær eller alternativ behandling. Knap 1,3 millioner voksne i Danmark har brugt en eller flere former for komplementær eller alternativ behandling i 2017 og tendensen lader til at være stigende i de kommende år. Den globale markedstørrelse for komplementær og alternativ behandling forventes at generere en indtægt på 211 milliarder dollars inden 2026. Virksomheden ser et stort potentiale for forretning på verdensplan senere hen.

Konkurenter:

- Behandlerguiden.dk er en portal/hjemmeside til at finde alternativ behandling uden kvalitetssikring og mulighed for finde yderligere information eller booke en tid. Borgeren bliver henvist til behandlerens hjemmside.

- Behandlerlisten.dk er en hjemmeside, hvor man kan finde en alternativ behandling eller behandlere uden kvalitetssikring eller mulighed for finde information eller booke en tid. Borgeren bliver henvist til behandlerens hjemmside.

- Alternative-behandlere.net, en portal/hjemmeside til at finde alternativ behandling uden kvalitetssikring eller mulighed for finde information eller booke en tid. Borgeren bliver henvist til behandlerens hjemmside.

- Healthpilot er en ny hjemmeside fra 2020 hvor man finde og sammenligner behandlere men uden kvalitetssikring eller mulighed for finde information eller booke en tid. Borgeren bliver henvist til behandlerens hjemmside.

Go to market strategi

Salgskanaler:

Behandlerklinikker:
Alle behandlerklinikker der er medlem af en RAB-Godkendt brancheforening

- Direkte marketing, opsøgende salg både telefonisk og ved personligt møde om fordele ved abonnement

- E-mail marketing

- Der er indgået aftale med SundhedsRådet om at anbefale platformen til de forskellige behandlerskoler, som uddanner de forskellige komplementære behandlere

- Deltagelse på messer og konferencer

- Brancheforeninger anbefaler platformen til nye medlemmer

- Samarbejde med RAB- forum

- Digital markedsføring i gennem Google og SoMe

Ca. 30 behandlere som er blevet interviewet og som har set prototypen på hjemmesiden har sagt ja til at betale abonnement.

Patienter/borgere:
Primær målgruppe er patienter med kroniske sygdomme som ønsker at supplere deres behandling i sundhedsvæsenet med komplementær behandling. Sekundær målgruppe er borgere der ønsker øget velvære og at forebygge sygdom.

- Markedsføring gennem sundhedsforsikringer, hvor de henviser til hjemmesiden. Sundhedsforsikringer giver tilskud til RAB-godkendte behandlere (et forsikringsselskab har sagt ja til at samarbejde og andre forsikringsselskaber vil gerne samarbejde når hjemmesiden kommer online ).

- Markedsføring gennem anbefaling fra patientforeninger, hvis patienten ringer for at høre om komplementær behandling (en patientforening har sagt ja til at samarbejde og andre patienterforeninger vil gerne samarbejde når hjemmesiden kommer online)

- Flyers og pjecer udleveres til sygehuse, praktiserende læger og kommuner

- Deltagelse i Go morgen danmark/ tv2 fyn

- Digital markedsføring i gennem Google og SoMe

Der mangler data på brugeradfærd fra borgerne. SRAB´s nedlagte hjemmeside hvor der var information om komplementære behandlingsformer viste ca. 400.000 besøgende om måneden.

Prissætning:

Behandlerklinikker:
Virksomhedens service koster 200 kr. om måneden som abonnement, for at være medlem af platformen. Den første måned vil være gratis for behandlerne.

Når funktioner som booking, journal og faktureringssystem er udviklet vil der være et fee på 5 % pr. booking gennem hjemmesiden.

Patienter/Borgere:
Virksomhedens serviceydelse er gratis for patienter og borgere.

Kommunikation:

For at komme på markedet, er det nødvendigt at have en god hjemmeside som står for kvalitet. Den skal være nem og overskuelig og lavet at et professionelt webbureau.

For at få den rettte troværdighed er det nødvendigt med gode samarbejdspartnere som er anerkendte i den komplementære verden men også i resten af samfundet. Den politiske debat er vigtigt at følge med i, således at virksomheden står stærkt hvis/når der kommer historier frem. Kommunikation med Styrelsen for Patientsikkerhed vil på sigt også blive nødvendig, da de har overtalet ansvaret for kvalitet og sikkerhed af komplementær behandling.

Ledelse og team

I virksomheden er der både sundhedsfaglige kompetencer og produktudviklings kompetencer.

Økonomi/finansiering

Der er en egen investering. Det første halve år er egenbetaling.

Kapitalfremskaffelse sker samtidig med udvikling af hjemmesiden gennem fonde og investorer.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Udviklingsfasen. Vi har talt med et webbureau om at udvikle hjemmesiden. Samtidig er vi ude og sælge/informere om hjemmesiden til komplementære behandlere.

Spørgsmål til panelet

- Go to market-strategi

Bl.a.:

Valg af platformsmodel/omkostningsniveau til MVP

Skal der bruges 150.000 kr. eller 50.000 kr. (beta-version) på MVP... for at få data på brugeradfærd fra brugerne, som vi kan bruge til at tilpasse platformen? Hvornår/hvordan skal platformen lanceres?

Markedsadgang

Skal virksomheden koncentrer sig om Danmark de første år eller skal skandinavien inddrages fra start da de er langt fremme med forskning i komplementær behandling? Skal alle funktioner udvikles fra starten, for at få større markedsandele?

Forretningsmodel

- Er forretningsmodellen stærk nok? Er det nødvendigt med flere indtægtsveje? Fx sundhedsforsikringer.

Kommunikationstrategi

- Er der andre relevante kommunikationskanaler der ikke er blevet indtænkt?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software