, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Ny teknologi adresserer netværk og internettets udfordringer med kunstig intelligens og intuitiv applikation. Hardware og software, KBH - SPRINGBOARD®

  • 28 Oct 2020
  • 09:00 - 11:15
  • CONNECT Denmark, kl 9:00 til 11:15 pa ZOOM, online
  • 17

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 23. oktober 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 23. oktober 2020

Registration is closed


Dette SPRINGBOARD® afholdes online.

Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden udvikler intelligente, intuitive løsninger til styring og sikkerhedsovervågning af små mellem store virksomheders og privates netværk.

Løsningerne er baseret på innovativ netværksteknologi, cloud og Machine Learning, inkluderende både hardware og software.

Vi har Proof of Technologi, har tryktestet behov, og der er interesse hos potentielle kunder.

Der er tale om en tidlig startup, der ønsker feedback på strategien ift. Pre-launch primo 2021.

Punkter til sparring

- Test af Go2marketstrategi og forretningsplanen generelt

- Prissætning af SaaS model i forhold til economy of scale og målgruppe

- Drøftelse af hvilke kundesegmentering vi skal starte med B2C og/eller B2B.

- Salgskanaler: direkte salg via web? Retail eller andre partnere? Hvilke strategiske partnerskaber skal vi satse på og hvornår?


Branche: Internet, App, Hardware, Software/SaaS, Telekommunikation, IKT - informations- og kommunikationsteknologi

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2C

Distributionskanaler

Forretningsmodeller

Markedskendskab Europa

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Erfarent Team:

Virksomheden er et 3 mand startup med sammenlagt mere end 40 års erfaring med udvikling, ledelse og product management indenfor software og netværksteknologi i danske og internationale virksomheder.

Problem og løsning:

De fleste bredbåndsabonnenter ønsker, at enheder og brugere på deres netværk har en uforstyrret og kontinuerlig adgang til internettet, der er kontrolleret, tryg og sikker. Dog besidder de typisk ikke evnerne eller har mulighederne via deres nuværende udstyr til dette. Virksomheden udvikler en intelligent og simpel løsning (hardwareenhed og software) til styring af netværk i hjemmet, institutioner samt små og mellemstore virksomheder baseret på innovativ netværksteknologi, kunstig intelligens og Machine Learning.

USP ift. konkurrenterne: Flere leverandører tilbyder et spredt subset af funktionalitet, men kræver indkøb af mange enheder samt ekspertviden til opsætning. Vores løsning gør en ellers kompleks opgave simpel, intuitiv og tilgængelig for alle. Løsningen har været på tegnebrættet i ca. 1 år og er nu under udvikling med Alpha launch Marts 2021.

Plan for udrulning:

Virksomheden vil nå ud til kunderne ved at tilbyde løsningen i 3 faser:

Fase 1: Marts 2021 frigives Software i en kontrolleret alpha udgivelse til udvalgte brugere samt IT eksperter, sidstnævnte for at trykteste sikkerheden.

- 100 husstande der bredt repræsenterer vores målgruppe, får hardware med installeret software

- Software med 3 måneders fremium gøres tilgængelig for IT Kyndige via forskellige fora (reddit), til download og installation på egen hardware. Forventningen er at dette segment vil stressteste vores løsning. Herved opnås både brugs- og sikkerhedstest


Fase 2: Med learnings og justeringer fra Fase1 vil Fase 2 starte september 2021 og vil være launch med egen e-shop, e-commerce portaler og partnerskaber med lokale ISP’er og teleselskaber i fokuslandende. Launch i DK, DE, UK, FR. via salg på egen hjemmeside, og via partnerskaber med internet service providers.

USA har et kæmpe potentiale med. 68 millioner potentielle kunder, men er i første runde udeladt, da USA er high maintenance marked.

- Vi ønsker en dialog af omfang, valg af salgskanal og skalerbarheden.


Fase 3 søger at indgå partnerskab med flere router leverandører for at maksimere adgang til nye markeder incl. USA. Generel ekspansion i nye markeder.

- Vi ønsker en dialog omkring faserne og skalerbarheden i vores setup til at supportere en sådan udrulning.

- Internet Service Providers (ISP) kan tilbyde vores løsning ved oprettelse af bredbånds abonnement (ligesom Spotify og lign.). Hvordan landes den første store Internet Service Provider som distributør, og hvilke potentielle faldgruber skal vi passe på

- Router-producenter så vores software kører direkte på hardware fra ISP, så vi undgår fordyrende hardware. Hvordan angribes disse partnerskaber.


Spørgsmål til panelet

1.Prissætning af subscription model - Fra fremium til premium. Prissætning af hardware som enabler.

2.Målgruppe: Vi har valgt at fokusere på familier med hjemmeboende børn til at starte med. Andre oplagte målgrupper er institutioner/ skoler, restauranter/cafeer samt små og mellemstore virksomheder. Vi ønsker en vurdering af villighed til at betale for vores løsning i de forskellige målgrupper og om vi skal ændrer fokus.

3.Evaluering af go2market plan.

4.Forretningsplanen. Hvis der er tid, en diskussion omkring holdbarheden i det præsenterede i forhold til Net Sales, COGS, Gros Profit, og EBITA.CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software