, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Take-Away/Food & Beverages B2C-virksomhed vækster og skal have sparring, Aarhus – Hybrid SPRINGBOARD®

 • 18 Nov 2020
 • 13:30 - 16:30
 • EY, kl 13:30 til 16:30 pa Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
 • 0

Registration

 • Deltag online.
  Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 11. november 2020
 • Deltag online.
  Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 11. november 2020
 • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 11. november 2020
 • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 11. november 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden, der opererer på det danske Food & Beverages-markedet har på kort tid formået at opbygge en betydelig årlig omsætning.

Virksomheden er drevet gennem en stærk kultur og har ambitioner om at vækste til det dobbelte, samt at indtræde på det svenske marked inden for de næste to år. Dette skal ske gennem en skalerbar forretningsmodel, faste arbejdsprocesser og en effektiv administration.


Punkter til sparring

- Vækststrategi på det danske og svenske marked

- Implementering af digitaliseringsstrategi

- Organisatorisk udvikling på mellem- og lang sigt


Branche: Fødevarer

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Digitalisering

Forretningsmodeller

HR

Internationalisering

It & Systemudvikling

Ledelse

Markedskendskab Skandinavien

Organisationsudvikling


Hybrid-SPRINGBOARD®

Springboardet vil bliver gennemført som et Hybrid-Springboard.

Det vil sige et normalt SPRINGBOARD®, hvor panelet og virksomheden samles i et lokale, men suppleres af 1-2 online paneldeltagere via Zoom.

Online-deltagelse er tiltænkt medlemmer, der er kommer fra en anden landsdel end hvor SPRINGBOARD® afholdes. Samt medlemmer, der ikke må deltage i fysiske møder som følge af COVID-19.

Hybrid-Springboardet er ligeledes en mulighed for at tiltrække kompetencer og erfaringer fra hele landet, der matcher branche og sparringspunkterne på Springboardet.


______________________________________________

- Idégrundlag – hvad er unikt / produkt/ydelse

Tilstrækkelig vækstpotentiale drevet indenfor tendenser, såsom sundhed, take away, konkurrence dygtige priser, livsstil og et liv i balance. Vores koncept bygger på convenient mad baseret på kvalitetsråvarer til det moderne og kvalitetsbevidste segment.

- Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Skalerbar kæde med standardiseret arbejdsprocesser. Der ses proof of concept i metropoler samt tilhørende provinser. Målgruppe er et miks af unge urbane som følger med i trends, til den karriere orienterede og den kvalitetsbevidste familie, som har brug sund convenience i en travl hverdag. Virksomheden opererer på et markede, som er karakteriseret af hård konkurrrence, dog har virksomheden få direkte konkurrenter.

- Vækstpotentiale/mål

Virksomheden har et stort vækstpotentiale, da forretningsmodellen er skalerbar. Målet er at opnå 200 forretninger worldwide og indtage de fem største metropoler i Europa inden for de næste fem år for efterfølgende at indtage det amerikanske marked.

Omsætningsmål

2021: 99 MDKK

2022 141 MDKK

- Ledelse og team

Virksomheden bærer præg af en flad ledelsesstruktur. Ledelsen er opbygget fra bunden af med erfaringer i drift og virksomhedens essentielle drivkraft. Teamet er ungt og ambitiøst med en entreprenant drivkraft.

Ledelsen har løbende sparring med virksomhedens investorer, som er to senior partnere konsulenter med erfaring fra internationalt konsulent hus.

- Økonomi/finansiering

Virksomheden indleder en ny investeringsrunde Q1 2021, som skal kunne finansiere vækstplanerne for 2021, som indebærer penetrering af det danske marked samt indtrædelse på udenlandsk marked.


Spørgsmål til panelet

- Organisatorisk design/struktur mellem og lang sigt

Hvilke værktøjer kan bruges til effektiv planlægning og design af organisationens administration?

Grundet virksomhedens aggresive ekspansion oplever virksomheden at blive bremset af, at der opstår nye administrative behov, som den nuværende administration ikke er gearet til. Virksomheden er nødsaget til at komme disse behov i forkøbet og hele tiden være foran vækstkurven. Dog skal virksomheden også være forpasselige med administrative omkostninger, da den underlæggende forretningsmodel også skal kunne finansiere disse.

De spørgsmål ledelsen stiller sig selv er:

Hvornår skal virksomheden have en fultids HR?

Hvornår skal virksomheden have en CTO?

Hvor meget bør OH omkostninger udgøre på mellem og lang sigt?

Optimal kombination af deltids og FTE?

Hvordan defineres roller og ansvarsfordeling?

Grundet forpasseligheden med at påtage ekstra OH-omkostninger, i form af lønninger, opstår der tit situationer, hvor administrative ansatte påtager sig opgaver, som ligger uden for deres ansvarsområde. Hvilket bunder ud i manglende ressourcer og et akut løsningsbehov.

Virksomheden tror på, at ansvar og information skal gå hånd i hånd. Så de, som har den fornødne information til at udføre en opgave eller tage en beslutning også skal pålægges ansvaret.

- Implementering af digitaliseringsstrategi

Som vækst virksomhed handler det om at prioritere mellem mulige investeringer under begrænsede midler. Virksomheden tror på digitale løsninger og datadrevne beslutninger på baggrund af dynamiske rapporter.

Virksomheden har mål om at få implementeret en lagerstyrings applikation, udskiftet en whitelabel løsning med ny digital salgsplatform med integreret loyalitets program. Virksomheden ønsker sparring omkring implementeringsstrategi, timing – hvornår skal de forskellige digitale løsninger igangsættes?

Hvad er erfaringerne prismæssigt? Både iværksættelse og vedligholdelse.

Hvad er erfaringerne tidsmæssigt på investeringen?

Hvor ofte dukker uforudsete udfordringer op i processen?

- Indtrædelse på udenlandske markeder

Hvilken indtrædelsesstrategi skal virksomheden vælge?

Kan det bedst betale sig at lave et cost shared service center eller decentraliseret administration?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software