, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Med digital undervisningsplatform til fjern- og klasseundervisning kan lærere skabe forløb der matcher elevens behov, fx via spil, Online – SPRINGBOARD®

  • 04 Nov 2020
  • 14:00 - 16:00
  • VIA University College, kl 14:00 til 16:00 pa online, mødeplatform
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 27. oktober 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 27. oktober 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden udvikler en digital undervisningsplatform, der faciliterer lærerne. Interviews har klarlagt lærerne føler sig begrænsede af eksisterende værktøjer. Med vores løsning designer lærerne egne forløb eller bruger eksisterende, og kan differentiere, niveauinddele og krydre med vores adaptive læringsspil.

Første prototype ventes klar januar ’21, vi har testskoler og vil polere vores MVP til launch august ’21.


Punkter til sparring

- Go-to-market strategi

- Produkt- og indholdsudvikling

- Forandringsparathed


Branche: Software/SaaS

Udviklingsstadie: Pre-Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2G

Forretningsmodeller

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Problemstilling

Hvor der før var special- eller hjælpeklasser, kræves det efter skolereformen (2013) at alle elever - uanset niveau - inkluderes og deltager i de almindelige skoleklasser. I samme ombæring har en stigende digitalisering af folkeskolens funktioner - heriblandt undervisning, planlægning og kommunikation - fundet sted. Disse problemstillinger er ikke blevet grebet i tilstrækkelig grad; de nuværende løsninger understøtter ikke lærerne, da den prædefinerede didaktik gør det besværligt at differentiere undervisningen, så den passer til den enkelte elevs niveau eller læringspræference. Desuden opfattes de eksisterende digitale værktøjer som besværlige, ufleksible og uden fokus på brugeroplevelsen. Både lærere og elever mister kreativiteten og motivationen; lærerne kan nærmest føle sig erstattede og tager derfor mindre ejerskab af undervisningen, og eleverne mener, at den uvarierende undervisningsform er kedelig og gør at alle timer virker ens.

Løsning/produkt

Vores løsning er en digital undervisningsplatform.

Lærere, elever og forældre bruger den, men med tre forskellige applikationer.

Lærerne kan tilrettelægge undervisningsforløb fra bunden eller med udgangspunkt i eksisterende materiale. De kan tilføje moduler, som vi producerer:

- Læringsspil

- Højtlæsning i klassen (ikke for læsebesværede, men en funktion, der retter alles fokus mod den ønskede del af teksten)

- Edutainment, som udnytter det digitale potentiale i VR og AR, der eksempelvis kan hjælpe til at formidle koblingen mellem rummelighed og matematiske formler

Modulerne udnytter at folkeskoleundervisningen endnu ikke for alvor gør brug af det digitale medie, men blot laver en digital version af det ellers analoge.

Rundt om applikationen vil vi opbygge et community, hvor lærere kan finde inspiration og få hjælp af kolleger på deres skole og på tværs af regionerne.

Eleverne modtager undervisningsmaterialet, læreren deler. Opgaverne kan løses direkte i app’en eller på papir ved siden af afhængigt af, hvad der passer i situationen. Vi ønsker at bygge bro mellem det analoge og digitale, og mellem det nyskabende og konservative.

Forældre-appen er primært til kommunikation, og er ikke vores primære fokus i første omgang.

Kunderne/Brugerne

Brugerne er folkeskolelærere, elever og sekundært forældre.

Kunderne er enkeltstående lærere, skoler, kommuner og forældre.

Revenue Streams

Vi ønsker en abnonnementsløsning på den lange bane, og sideløbende en freemium model på den korte. Freemium modellen skal også udbrede kendskabet uden om økonomiske barrierer. Hvis tilkøb i freemium modellen viser sig rentabel på den lange bane, vil den fortsat være en del af strategien.

Over tid breder vi scopet ud, da større kunder antageligt tager længere tid at lande, hvorfor det er vigtigt at anerkende alle trin i opbygningen.

Rækkefølgen er:

- Enkeltlærere fra folkeskoler og hele privatskoler
- Hele folkeskoler
- Kommuner og samtidigt andre lande, først Finland

Vi undersøger fra 2021 potentialet for fysiske materialer: Hæfter, bøger og ikke-elektroniske enheder til samspil med devices.

Konkurrenter

Der er begrænset konkurrence, den består primært af undervisningsplatforme og undervisningsmidler, som leveres af forlag. Lærerne beskriver de digitale undervisningsforløb som undervisningsbøger på et digitalt format. De mener ikke, de nuværende løsninger udnytter de teknologiske muligheder, der ligger i telefoner og tablets.

Stort set alle konkurrenterne sælger abonnementer, hvor skoler eller kommuner er bundet over en længere periode. De tilbyder prisnedslag jo flere elever og jo længere tid, kommunerne binder sig. Resultatet af dette har været et relativt lukket marked med lav konkurrence, men der er fra politisk side er ved at blive lukket op for nye spillere.

Markedspotentiale

Sammenlignet med udlandet er Danmark milevidt foran ift. digitale undervisningsværktøjer. Eksempelvis Finland og Schweiz befinder sig nu på det stadie, hvor Danmark var lige inden KOMBIT købte Aula. Derfor ser vi gode muligheder for blive markedsleder inden for digitale undervisningsværktøjer i store dele af Europa, hvor der er stor interesse og efterspørgsel efter digitale løsninger til fjernundervisning pga. covid-19.

Go-to-market

Privatskoler og lærerne på folkeskoler i Danmark er førsteprioritet. Vi slipper systemet løs gradvist, så vi sikrer programmatiske børnesygdomme fjernes uden stort publikum ser dem.

Vi ønsker at udbrede kendskabet til produktet og modne det ved at tilbyde enkeltlærere en freemium udgave. Lærerne kan invitere kollegaer og få en bonus ud af det. Hjælpsomme testlærere kan få hele skolen med gratis.

Når der opbygges en base af kendskab, vil det lette salgsprocessen over for skoler og sidenhen kommuner. Vi tilbyder mængderabat, hvor flere skoler kan købe samtidigt, og en perioderabat, så længere bindingsperiode er fordelagtig.

Sideløbende etablerer vi samarbejder med finske lærere og skoler, hvor vi allerede har essentielle kontakter. Finland har det bedste skolesystem i verden, og blåstempler de produktet, vil mange europæiske markeder åbne sig.

Udfordringer

Kommunerne er købestærke, men ikke brugere og dermed ikke afhængige af systemet. Det kan forlænge forhandlingsprocesserne.

Nogle skoleledere beskriver læreres modvillighed over for forandring.

Holdet

Vi er et stærkt hold bestående af 6 personer med forskellig baggrund inden for udvikling. Kompetencerne dækker UI, prototyping, illustration, full stack programmering, web-, app- og spiludvikling, database, UX-research, agil udvikling, fotoredigering, 2d- og 3d-animation, video, forretningsudvikling og ledelse. Desuden har vi en på holdet med undervisningserfaring og vi har flere lærere i vores nærmeste netværk, hvis frustrationer har været med til at danne grundlaget for hele ideen til at starte med.

Spørgsmål til panelet

- Hvordan angriber vi markedet mest effektivt (prioritering (skoler, kommuner, mv.), segmentering)

- Hvilke dele af produktet skal vi fokusere på i den nærmeste fremtid? Hvor ser i vores cash cow?

- Hvordan skaber vi mest effektivt undervisningsmateriale som kan bruges på platformen?

- Hvordan skaber vi en højere forandringsparathed hos kommuner, skoler og lærere?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software