, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Garage-startup introducerer ny SaaS samarbejdsplatform. Online – SPRINGBOARD®

  • 16 Nov 2020
  • 14:00 - 16:15
  • Erhvervshus Hovedstaden , kl 14:00 til 16:15 pa online, ZOOM
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 9. november 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 9. november 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

”Garageiværksætter” der har brugt 5 år på at udvikle og kode, skal nu ud i ”lyset”, og skal introducere softwareproduktet til markedet.

Produktet er en slags socialt content management system til den digitale arbejdsplads. En internt hjemmeside/portal/app, som en gruppe mennesker samarbejder i.

Løsningen skal nu på markedet, og det kræver fokus på forretningsmodel, go2market strategi og kapital, for at kunne gennemføre dette.

Der er tale om en MEGET tidlig startup set med kommercielle briller, men med en ”færdig” softwareløsning. Netop derfor er der brug for hjælp og gode råd på den forretningsmæssige og organisatoriske side.


Punkter til sparring

Der søges paneldeltagere med erfaring og interesse at hjælpe ”very-early-stage-SaaS-Geek-Tech-startup”:

- Input til version 1 af go2market plan for de næste 6-12 måneder.

- Finansierings-/Investeringsstrategi, og -muligheder til early stage startup.

- Organisation – hvad er nødvendigt for at det kan lykkes.


Branche: FN’s 17 Verdensmål, Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden

Kompetencer til panelet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Organisationsudvikling

______________________________________________


Founder har brugt +5 år på at kode platformen. Founder har siddet alene med alt udvikling, og virksomheden har nu brug for din hjælp til at planlægge hvordan den kommer på markedet.

Platformen tilbyder et digitalt fundament til at organisere viden, kommunikation og mennesker i grupper / online fællesskaber. Et system der skaber og understøtteret rammerne for online (arbejds-) fællesskaber, noget der er særdeles relevant netop i den digitale omstillingstid vi lever i.

Løsningen skal nu introduceres til markedet. Der skal findes nye pilotkunder, og der skal arbejdes på at finde et product market fit. Founders ambitionen er, at virksomheden i slutningen af 2022 bliver lanceret som en global SaaS løsning.

Virksomheden skal bruge kapital for at komme på markedet. Forventeligt i størrelsesordenen dkk 4-5 mio. over de næste 2-3 år.

Ændringen i virksomhedens fokus fra ”kodning hjemme i startup-garagen” til en første markedstest-, og introduktion, rejser en række udfordringer i form af go2market strategi på den korte bane, finansiering, organisationsudvikling, og alle de kendte udfordringer for et Tech startup, hvor kompetence, interesse og erfaring, har et stort TECH aftryk, og mindre på et kommercielt fokus.

Til at hjælpe denne virksomhed videre søges derfor paneldeltagere som enten selv har taget SaaS rejsen fra ”garagen” til markedet og videre ud i verden samt personer med erfaring i at skaffe den nødvendige kapital.


Produktet:

I kernen af produktet/softwaren mødes ideen om fællesskaber, kooperativer, Communities of practice med en stærk teknologisk platform, som er en kombination af intranet ideen, en søgemaskine og CMS- systemer som Wordpress.com. Alt sammen kogt ned i en brugervenlig modulær grænseflade. Det nyskabende er et brugervenligt interface, som bygger oven på portalens komponent designsprog. Det minder måske mere om et operativsystem end en hjemmeside.

Det handler om at overflødiggøre de barrierer, som nye systemer har, uanset om det er krav til tekniske kompetencer eller økonomiske rammer. Her tilbydes en brugervenlig oplevelse, som giver adgang til en kæmpe ”open-source verden” af systemer og muligheder.

Kunderne:

Der har været tre pilotkunder i form af Hubs, projekthus og et galleri.

De længerevarende pilotkundeforhold - ét for ”produkt Arbejdsplads”, og to for ”produkt medlemskabshåndtering” - incl. betalende transaktionsbaserede abonnementer - blev opsagt da de fysiske kontorfællesskaber lukkede som følge af COVID-19. Et samarbejde genoptages dog nu.

Der tilbydes en portal, med konfigurer bare og funktionaliteter, der kan tilpasse det behov for samarbejder, der er i en gruppe.

Kunderne er hubs, kontorfællesskaber, innovationsmiljøer, netværk. Her tilbydes en portal til “hubben” med praktiske systemer som booking og abonnementsbetalinger, adgang til viden om hvem der sidder i “hubben”, “kompetence-tavlen”, Guides og håndbøger, samt en fælles kanal til kommunikation.

Konkurrenter:

Vi har funktioner, som kan minde lidt løsninger der ses i PODIO, CMS systemer som wordpress, intranet mv.

Alt dette har vi kogt ned, og har skabt en brugervenlig modulær grænseflade, der måske minder mere om et operativsystem end en hjemmeside.

Spørgsmål til panelet

Hvad skal der til, for at denne startup reelt kan entrere markedet, og hvordan skal det gøres. Der ønskes en åben drøftelse af, hvad det kræver at gå fra ”garagen” til markedet. Både ift. organisation, kompetencer, kommunikation af produkt, salg, kapital mv.

1.Input til at virksomheden kan udvikle en god go2market strategi for fase 1 – test og introduktion i markedet. En periode som rækker 6-12 måneder frem.

2.Finansiering. Hvilken type, hvornår. Business engle? Lån? Softfunding? Hvad skal der til for at få skabt den nødvendige finansiering, og hvad betyder dette for founder og virksomhedens udvikling.

3.Organisation


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software