, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: 2 industrielle StartUps søger sparring på deres forretningsudvikling og vækststrategi - Pitch-SPRINGBOARD

  • 27 Oct 2020
  • 12:30 - 15:30
  • Virksom/Ledernes Hovedorganisation, kl 12:30 til 15:30 pa online, mødeplatform
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 20. oktober 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 20. oktober 2020

Registration is closed


Brancher: Industri – Jern og metal - Vindmøller

Stadie: POC/POB

I samarbejde med vores partner Virksom/Ledernes Hovedorganisation er der identificeret 2 industrielle StartUps, som denne dag søger sparring til deres forretningsudvikling og vækst.

Virksomhed 1 er 2 år gammel med 2 medarbejdere og arbejder med salgsoptimering og – netværk inden for vindmøllesegmentet.

Virksomhedens sparringspunkter forventes at være indenfor international skalering af salgskanaler - herunder selskabsstruktur m.v.

Virksomhed 2 er nystartet af en soloiværksætter og tilbyder teknisk design og produktion i forbindelse med outsourcing primært indenfor metalindustrien og rettet mod Polen.

Virksomhedens sparringspunkter forventes at være indenfor værditilbud, positionering og udvidelse af kundeportefølje.

Forberedelsesmæssigt kan der forventes en one-pager eller et kort strateginotat.


Dagens forventede program:

12.30 – 12.45 - Velkomst og introduktion

12.45 – 13.45 – 1. virksomhed – 10 minutters præsentation – 35 minutters sparring

13.45 – 14.00 – Omstilling og pause

14.00 – 15.00 – 2. virksomhed – 10 minutters præsentation – 35 minutters sparring

15.00 – 15.30 – Afslutning og nedlukning


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Forretningsudvikling

In-, og Outsourcing

Internationalisering

Juridiske forhold

Konceptudvikling

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software