, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Fra 40 til 90 mio. på fire år. Grøn omstilling og øget eksport. Hvordan får vi kunderne med på rejsen?, KBH – Hybrid-SPRINGBOARD®

  • 04 Nov 2020
  • 09:00 - 11:45
  • Deloitte, kl 09:00 til 11:45 pa Weidekampsgade 6, 2300 København
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 30. oktober 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 30. oktober 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Fredag den 30. oktober 2020

Registration is closed


Fokus: bæredygtighed, forretningsudvikling

Intro til SPRINGBOARD®

Virksomhed med 40. mio. i omsætning er klar til den grønne omstilling. Virksomheden har kunder i hele Skandinavien, og er snart klar til resten af Nordeuropa.

Vores services og den nye strategi bidrager positivt til miljøet, klimaet og kundernes økonomi.

Strategien som supplerer virksomhedens eksisterende forretningsmodel, skal valideres på dette SPRINGBOARD®.

Markedet er politisk reguleret, og er delvist offentligt, hvilket burde skabe en konkurrencefordel, i en tid hvor grøn omstilling er højt prioriteret.

SPRINGBOARD® afholdes i København, men der er mulighed for at op til to paneldeltagere, kan deltage online.


Punkter til sparring

- Vurdering af forretningsmodel og ny value proposition i forhold til markedet.

- Hvordan skabes en konkurrencefordel med en ny strategi forankret i miljøfordele, men som også skaber økonomiske fordele for kunderne.

- Kommunikation til kunder i et marked som er reguleret af offentlige udbud.

- Hvordan navigeres i dette politiske og offentlige regulerede marked ift. DK og nye EU markeder?

Virksomheden har netop gennemført et program med fokus på FN’s verdensmål. Læs mere her om programmet: https://ehhs.dk/ydelser-programmer-sdg-business-booster


Branche: Miljø, Klima, FN’s 17 Verdensmål, Maskiner og maskinindustri

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Forretningsudvikling

Internationalisering og eksport

Grøn omstilling

Offentligt politisk styret marked.

Afsætning & Distributionskanaler

Digitalisering

Kommunikation

Salg

B2G

______________________________________________


Virksomheden

Virksomheden er specialister med tilsammen mere end 100 års erfaring indenfor styring af kulde og varme i biler, busser og tog.

Målet er styrke væksten markant via øget eksport til nye kunder og nye markeder - både i og udenfor Skandinavien. Strategien vil være forankret i to nye tiltag, bestående af den grønne del, som dette SPRINGBOARD® omhandler samt en ny IoT supporteret løsning.

Vi har opbygget en bred erfaring indenfor klima-, og varmeanlæg til busser og tog. Som fagnørder er vi dedikerede til, i tæt samarbejde med vores kunder, at løse de udfordrende problemer som opstår i komplicerede klimaanlæg.

Virksomheden har 22 ansatte bestående af sælgere/konsulenter og serviceteknikere. Vi har sælgere i Sverige og Norge, og kan servicere vores kunder i hele Skandinavien. Virksomheden ejes af 2 partnere.

Produkter og services

Virksomheden tilbyder komplette løsninger indenfor HVAC anlæg (”heating, ventilation and air conditioning”) i busser og tog til kunder i hele Skandinavien. Vores kompetencer og erfaringer indenfor dette område er en sjældenhed i Europa og virksomheden har derfor samarbejde med producenter af HVAC anlæg til busser og tog i Tyskland, Spanien og i Kina i forhold til at klargøre og foretage garantireparationer i Skandinavien.

Derudover har virksomheden gennem mange år samarbejdet tæt med operatører indenfor den kollektive trafik i forhold til at optimere driften af HVAC anlæggene.

Udfordringen:

Både klimaanlæg og varmere er nødvendige for at opretholde et behageligt klima i busser og tog. Det er ofte et krav, at busser og tog er udstyret med velfungerende HVAC anlæg. Alligevel er det ikke normalt at udføre løbende service, trods risiko for bødestraf.

Den manglende service medfører både et tab af kølemiddel på A/C anlæggene samt et øget forbrug af brændstof for både A/C anlæg og varmere, til skade for miljø og kundernes driftsøkonomi.

A/C som ikke bliver serviceret taber kølemiddel hvert år, og samtidigt øges brændstofforbruget. Alt sammen leder til udledning af CO2, drivhusgasser og partikler.

Omstilling til el løser ikke problemet, da der fortsat er AC anlæg og et brændstofforbrug, da stort set alle el-busser i Skandinavien er udstyret med en dieselvarmer.

Spørgsmål til panelet

- Virksomheden ønsker at gennemgå den nye vækststrategi med fokus på miljø, for at sikre, at virksomheden ikke har overset vigtige argumenter overfor interessenterne

- Virksomheden ønsker en vurdering af, hvordan virksomheden mest effektivt kommunikerer til de forskellige interessenter på nuværende og nye markeder.

- En vurdering af, hvilke argumenter og undersøgelser der er brug for, for at trænge ind på et marked som i høj grad er reguleret af udbud.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software