, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Markedsleder inden for byggematerialer produceret af 100% genanvendt råmateriale ønsker etablering af egenproduktion i DK. – SPRINGBOARD®

  • 26 Nov 2020
  • 14:00 - 16:30
  • Waterland Private Equity ApS, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Lørdag den 21. november 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Lørdag den 21. november 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden er markedsleder inden for byggesystemer og byggematerialer lavet af affaldsglas. Produktet er helt unikt og taler lige ind i regeringens 2030 plan om reduktion af CO2 emissioner, og har alle forudsætninger for at blive mainstream i sit segment.

Virksomhedens vækstpotentiale udnyttes bedst ved etablering af lokal produktion. Det er derfor målsætningen at etablere egen produktion i Danmark. Virksomheden vurderer, at der findes et omsætningsmæssigt ”sweetspot” på ca. 30-35 mio. kr. p.a. EBITDA margin +30% er realistisk.

Virksomhedens viden er forudsætningen for fortsat succes, og kan ikke umiddelbart udnyttes eller kopieres af andre.


Punkter til sparring

- Hvordan rejser vi kapital til etablering af produktion i Danmark?

- Hvordan udvikler vi vores organisation til også at favne produktion?

- Hvordan skal en effektiv SoMe markedsføring etableres?


Branche: Miljø, Byggeri, Handel, Andet

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Sjælland


Kompetencer til panelet

B2B

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Online marketing

SDG – verdensmål

______________________________________________

Produktet

Virksomhedens hovedprodukt er et celleglasgranulat, der er et helt unikt funderings-, letfylds- og isoleringsmateriale fremstillet af genbrugsglas. Miljøbelastningen fra produktionen udgør <30% af konkurrenternes.

Et andet produkt er celleglasplader, som har en række anvendelsesmuligheder - primært til dæk- og tagkonstruktioner, hvor lette og smalle konstruktioner med høje isoleringskrav indgår i designfornyelser inden for alle typer bygge- og anlægsprojekter.

Forretningsmodellen

Forretningsmodellen er en ”asset light” trading model og produkterne importeres fra hhv. Norge og Tyskland og leveres direkte fra fabrikken som just in time leverancer til byggepladsen. Virksomheden har formået at skabe positive driftsresultater i begge regnskabsår efter etableringen.

Virksomhedens supply chain er sårbar, selvom der er indgået faste distributionsaftaler med pålidelige producenter. Producenterne er dog ikke umiddelbart i stand til at overtage markedet, da salget er vanskeligt teknisk salg baseret på indgående markedskendskab.

Organisation

SR er CEO og ejer og HD er COO med teknisk ansvar og har begge et betydeligt netværk i bygge- og anlægsindustrien.

Markedet

Produkterne henvender sig til et marked af en betydelig størrelse med få alternativer. Det stipulerede omsætningsmæssige ”sweet spot” vurderes derfor til at svare til en markedsandel <5%, så der selv i nedgangstider vil være efterspørgsel.

Et helt nyt forretningsområde er isolering af fjernvarmerør, der efter fjernvarmebranchens egne beregninger har et besparelsespotentiale for varmetab modsvarende 1 mia. kr. pr. år. Virksomheden har netop indgået dem første betydende aftale i segmentet for en 7 km. lang transmissionsledning på Sjælland.

Celleglasgranulattets tekniske egenskaber betyder, at der ikke findes reel konkurrence i fjernvarmesegmentet.

SDG

Virksomheden er passionerede i forhold til at gøre en reel forskel og SDG´erne er fuldt integreret i virksomheden værdier og værditilbud.

Spørgsmål til panelet

- Hvordan rejser vi kapital til at etablering af produktion i Danmark?

- Hvordan udvikler vi vores organisation til også at favne produktion?

- Hvordan skal en effektiv SoMe markedsføring etableres?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software