, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Robot startup med patentanmeldt innovativ robotgriber søger sparring på sin go-2-market strategi. Odense – SPRINGBOARD®

  • 24 Nov 2020
  • 13:00 - 16:00
  • Invest in Odense, kl 13:00 til 16:00 pa online, mødeplatform
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er:Tirsdag den 17. november 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Intro til SPRINGBOARD®:

Virksomheden har udviklet en unik fuldautomatisk griber der kan udnytte fuld range uden menneskelig interaktion. Denne skal bruges til machine tending i CNC branchen.

Virksomheden har første produkt klar til markedet om 3 måneder – og har kontakt med de første kunder. Virksomheden har målsætning om at fordoble omsætning hvert år.

Man ser endvidere et stort potentiale i salg internationalt/globalt.


Punkter til sparring

1.Go-2-market national & internationalt

a.Markedsmodning

b.Markedsføring

c.Kanalstrategi

2.Team og kompetencer


Branche: Automation, Robotteknologi, Droner

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Syddanmark


Kompetencer til panelet:

Afsætning & Distributionskanaler

Automatisering

B2B

Distributionskanaler

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Markedskendskab Asien

Markedskendskab Central- og Østeuropa

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Online marketing

Prissætning

Produktion

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden er i Early StartUp fasen. Idegrundlaget for virksomheden sprang ud af automationsbranchen. Founders mente at der manglede nogle fuldautomatiske løsninger. Dette resulterede i flere koncepter/ideer til løsning af netop mangel på disse løsninger. Denne virksomhed er unik grundet de kreative og unikke løsninger.

Produkt/ydelse

Det er ikke muligt at køre HMLV (High-Mix/Low-Volume) produktion med stor variation af emnestørrelse uden menneskelig interaktion. Dette medfører stop af EOAT (EndOfArmTool) for manuelle justeringer, i form af tilpasning til emnestørrelse. Disse stop bidrager negativt til produktionens OEE(Overall-Equipment-Efficiency).

Hvilken løsning

Vores løsning er en fuldautomatisk 3-fingret griber. Denne griber kan køre HMLV produktion med stor variation af emnestørrelse (0-200mm) uden menneskelig interaktion. Denne løsning gør at vores kunder kan køre ubemandet produktion 24/7 365 dage om året, hvis deres setup ellers tillader det.

Forretningsmodel

Virksomhedens forretningsmodel er bygget op omkring udvikling og salg af teknikske produkter til robot- og automationsindustrien. Vi vil sælge vores produkter igennem distributører på nationalt og internationalt. Indtjening vil primært komme deraf. Da virksomheden outsourcer salg til distributører, vil virksomheden fokusere på videreudvikling på eksisterende produkter samt udvikling af nye. Allerede nu er der flere produkter i pipelinen.

Virksomheden tjener penge på:

1.Salg af produkter

2.Salg af reservedele og slidparter

3.Salg af softwareopdateringer

Kunder

Vore primærkunder vil være distributører af teknik/robotudstyr til automationsbranchen. Vores slutbrugere vil fx være maskinværksteder og produktioner med CNC maskiner. Vi har kontakt til danske kunder som efterspørger produktet. Derudover har vi kontakt og aftaler med danske distributører af produktet.

Markedet

EOAT(End-Of-Arm-Tools) markedet har siden 2015 vækstet med mere en 50% ifølge Odense Robotics. Dette er blot en af mange analyser der viser at EOAT markedet er i en progressiv udvikling. Ifølge IFR (International Federation of Robotics) er markedet vækstet med 10-15% årligt, og er estimeret til at fortsætte samme stigning til 2025. Det forventes at markedet for EOAT har en market share af +250 millioner USD i 2025.

Konkurrenter

Virksomhedens største konkurrenter er OnRobot og Schunk. OnRobot er virksomhedens største konkurrent da de har en stor markedsandel indenfor EOAT til machine tending. Schunk er også en stor konkurrent for virksomheden da de har en stor og vellidt produktportefølje indenfor EOAT. Der er dog ingen konkurrenter, der har en 100% fuldautomatisk løsning/griber til CNC machine tending.

Vækstpotentiale/mål/ambition

Vækstpotentialet er stort, da vores produkter udfylder et nuværende hul i markedet. Derudover er der flere lignende produkter i pipeline. Virksomhedens mål er en vækst på minimum 100% om året. Dette skal udføres ved udvikling af nye produkter og salg af eksisterende. Virksomhedens ambition er at blive en veletableret producent af fuldautomatiske produkter til robot- og automationsbranchen.

Ledelse og team

Teamet består på nuværende tidspunkt, af 2 foundere, en ekstern ingeniør/designer og en programmør der sidder på kontoret og hentes ind til opgaver. Virksomheden mangler kompetencer indenfor salg og marketing og er i gang med at finde en medarbejder til opgaven.

Økonomi/finansiering

Virksomheden har modtaget en InnoBooster på ca. 500.000DKK. Dette gør at virksomheden kan færdigudvikle og klargøre produktet til markedet. Virksomheden forventer en omsætning på 3.580.000 DKK i 2021 og 10.920.000 DKK i 2022.

Status – hvor langt er vi.

Vi har en fungerende prototype, og har prototype 2 undervejs. Vi har skabt kontakt til danske såvel som tyske distributører. Vi har testfaciliteter for test i en live produktion mm.

Spørgsmål til panelet

Go-2-market national & internationalt

o Markedsmodning

o Kanalstrategi

o Hvordan kan virksomheden øge sin markedsandel?

o Hvordan optimeres salg via distributionsnetværket?

o Hvordan motiverer virksomheden distributører til at sælge mere?

o Hvordan leder virksomheden sine distributører?

o Kan virksomhedens prisstrategi optimeres i forhold til konkurrenter?

oMarkedsføring

- Aggressiv markedsføringsstrategi eller klassisk for branchen?

- Er det fordelagtigt at bruge gode reklamationsmuligheder i markedsføring?

Team og kompetencer

o I forhold til virksomhedens udvidelse af teamet, hvilke kompetencer skal hentes først?

o Hvordan tilføres disse og på hvilket niveau?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software