, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online: Færdigudviklet IoT løsning reducerer skader i byggeriet. Go2market sparring – SPRINGBOARD®

  • 01 Dec 2020
  • 14:00 - 16:15
  • BLOX, kl 14:00 til 16:15 pa online, ZOOM
  • 16

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: bæredygtighed, forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Fremtidens byggerier vil være fyldt med teknologi der overvåger bygningernes helbred – både under og efter opførelse.

Denne startup har udviklet en af de første værdiskabende løsninger, og skal nu hjælpes på markedet.

Vi søger paneldeltagere med kendskab til byggebranchen, der kan hjælpe med at validere og styrke go2market strategien.

Virksomheden deltager i Realdania’s program - “Innovation til Marked” - hvor et ekspertpanel har indstillet virksomheden til et SPRINGBOARD®.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer indenfor byggebranchen og IoT samt følgende temaer:

1.Validering af go2market strategi.

2.Input til kundesegment. Ser vi rigtigt når vi går efter fabrikker og entreprenører, og hvor skal vi starte?

3.Salgsstrategi, og prismodel.


Branche: Miljø, Hardware, Software/SaaS, Industri og produktion, Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Digitalisering

Distributionskanaler

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Markedskendskab Skandinavien

Prissætning

Salg

______________________________________________

Virksomheden:

Virksomheden har udviklet en IoT løsning til at fange skader i trækonstruktioner for at kunne passe bedre på vores bygninger, samtidig med at vi kan minimere produktionen af materialer til at renovere disse skader.

Problemet:

Bygningsejere står overfor store omkostninger og besvær når, skader opstår og skal udbedres.

Entreprenører og fabrikanter har enorme udgifter til reklamationer og skadesudbedring, fordi de ikke kan kvalitetssikre bygningens materialer i kritiske faser af byggeriet.

Denne kvalitetssikring kan vi automatisere og give den kvalitetsansvarlige tidsmæssige besparelser i processen, samt økonomiske besparelser på sigt.

Hvilken løsning

En IoT løsning til at monitorere fugt i træelementer gennem hele byggeprocessen. Løsningen består af en sensor med 10 års batterilevetid der måler og monitorerer træ-fugtighed, temperatur og luftfugtighed. Data opsamles og analyseres på baggrund af info om træets type, lokation og lokale vejrforhold, og sender en alarm til kunden, når der er risiko for skader.

Forretningsmodel:

Kunden betaler kr. 750 pr. sensor samt kr. 25 kr. i abonnement for overvågning per måned.

Kunder og markedet:

Vi starter med fabrikker og entreprenører der bygger nyt, men der er også et marked for eksisterende bygninger.

Vækstpotentiale/mål/ambition

Ambitionen er løbende at tilføje nye IoT løsninger til at eliminere skader i byggeriet.

Ledelse og team

4 er mand omkring 30’erne, der besidder den nødvendige viden indenfor software/hardware til at drifte og videreudvikle, samt erfaring og salgsekspertise til at sælge produktet.

Økonomi/finansiering

Vi har tidligere modtaget softfunding, og er nu i dialog med nogle business Angels.

Status:

Produktet er færdigudviklet og CE mærket.

Vi har solgt for kr. 100.000.

Produktions-setup er klart, og vi er klar til at indtage markedet.

Spørgsmål til panelet

Vi står over for 9 potentielle segmenter i træfabrikanter, entreprenører, bygherrer, rådgivere, skadeservice, forsikring, typehuse firmaer, b2c, Facility managers - som alle potentielt kunne bruge vores produkt.

Vi har modtaget størst interesse fra entreprenører og fabrikanter, så vi vælger at starte der. Dog har vi behov for hjælp til hvordan vi bedst kan pakke vores løsning så den er attraktiv for vores kundegruppe.

Hvordan ser det ideelle marketings-, og salgsmateriale ud?

Hvordan skaffes de rigtige (store) kunder? Hvordan kan vi komme med i fremtidige tilbud? Hvilken prissætning passer hvilken gruppe?

Vi søger input forretningsfolk der kender byggebranchen, og eller kender til salg af IoT løsninger.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software