, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Internationale ambitioner om at blive førende SaaS trænings- og læringsplatform for børns udvikling – SPRINGBOARD®

  • 17 Dec 2020
  • 14:00 - 16:30
  • 360 Law Firm, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 17

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 8. december 2020
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 8. december 2020

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

EdTech markedet vækster helt vildt lige nu.

Virksomheden, som er meget erfaren i markedet, udvikler en ny SaaS trænings- og læringsplatform, der identificerer hvilke indsatser og metoder, som er mest effektive for at udvikle børns læring (børn 3-8 år).

Målet er at nå en omsætning på min. 20. mio. kr. indenfor tre år.

Målgruppen er daginstitutioner og skoler. Produktet udvikles i samarbejde med flere kommuner.

Dette SPRINGBOARD® handler om at gå fra udviklingsprojekt til at indtage det skandinaviske marked.

Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring og input på følgende tre temaer:

1.Forretningsmodellen og strategien for at skalere.

2.Hvordan markedsføres virksomhedens bedst online og internationalt?

3.Hvilke partnerskaber vil være optimale for virksomheden?


Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering, EdTech/Uddannelse

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner

______________________________________________THE TOOL: YL

Problem

Der mangler systematisk information om hvilke indsatser og metoder som er mest effektive for at udvikle børns læring (børn 3-8 år). Man har analyser om mangler, men ikke viden om hvad der virker. Kommuner herunder daginstitutioner, skoler samt specialinstitutioner har et stort og voksende budget på evaluering og indsatser for børn generelt og børn i udsatte positioner.

Formål

- at udvikle en eksperimenterende pædagogisk evalueringspraksis

- at stimulere og fremme læringskultur i dagtilbud og skole

- at opbygge systematisk viden om indsatser der virker bedst, for børnenes trivsel, læring og evne til at mestre livet (først i dagtilbud, senere for skoler)

Løsning

Med YL får man systematisk viden om børn 3-8 år og hvad der får dem til at udvikle sig alderssvarende og trives godt. Hurtig, responsivt og visuelt får fagprofessionelle og forældre viden om hvad der virker. Med løbende respons på et tidligt stadium. F.eks. børn som står udenfor i legen eller børn med sprogvanskeligheder.

Værdiskabelse

Med YL følger man aktivt og løbende evaluering af og systematisk viden om børns udvikling. Man kan reagere meget hurtigere ift. det enkelte barn og børnegruppe, og hjælpe på et langt tidligere stadium. Derudover tilfredse politikere og topledere, øget faglig stolthed for pædagoger og lærere, dygtige og respekterede ledere, flere glade børn og flere stolte forældre. Sparer penge på socialbudgettet, fagprofessionelle bliver mere kompetente uden store uddannelsesudgifter, man får viden om indsatser og metoder der virker, flere børn udvikler sig og trives.

Kundesegment

Beslutningstagere og gatekeepere er ledere og frontledere i dagtilbud og skole til at købe ydelserne. Brugere er pædagoger, pædagogiske ledere og forældre.

Forretningsmodel

Adgangsfee pr. år: 15.000 kr. pr. kommune pr. år + 1.800 pr. device med op til 6 brugere pr. institution.

Konkurrenter

Rambølls koncept og KIDS evaluering er de to mest anvendte analyse og evalueringsmoduler i Danmark og Norge, og største konkurrenter. Vi vil være et supplement til konkurrenterne med en lav fee pr. kommune. Ingen tilbyder en løsning med ’soft data’, og en læringsplatform med konkret viden om effekter.

Markedet

Vi starter på det danske og norske kommunale marked. Med et gennemsnit på 30 dagtilbud pr. kommune giver det ca. 2.940 potentielle virksomheder i DK. Det norske marked er et ’hjemmemarked’ pga. store ligheder i børnekultur og arbejdsmarked. Nordisk børnehavekultur er et hit internationalt og der kan forventes efterspørgsel fra lande med højtudviklet uddannelsessystem, f.eks. Singapore og Syd Korea.

Økonomi

BUPL-fonden og Odense Kommune støtter udvikling af prototyper. Der er p.t. ingen finansiering til UX design/kravspecifikation til software, finansiering af softwareudvikling samt markedsføring.

Team

2 ansatte, professor tilknyttet projektet og 3 faglige pædagogiske konsulenter, advisory board med læringsekspert og IT udvikler

Status

Virksomheden er i gang med at udvikle prototyper med designsprints, hvor børn, pædagoger og faglige eksperter udvikler ideer og løsninger for de digitale moduler. Den brugerorienterede metodetilgang betyder at vi a) afprøver og tester vores egne hypoteser om mulige løsninger b) udvikler prototyper som testes løbende c) udvikler digital/e modul/er enten baseret på tilpasning af eksisterende løsninger eller helt nye løsninger. Prototyper forventes udviklet medio 2021.

Spørgsmål til panelet

1.Der ønskes sparring og input på forretningsmodellen og strategien for at skalere på

       1.det nordiske marked

       2.på et internationalt marked.

2.Hvordan markedsføre YL online og internationalt? Vi behøver viden, om hvordan man bedst markedsføres (online og offline) YL og som støtter det direkte salg til 1) kommunernes beslutningstagere 2) hvordan man markedsfører til det internationale marked

3.Hvilke partnerskaber er mest optimale for at lykkes? Hvem og hvilke kompetencer mener panelet at der er brug for, for at lykkes at skalere og afsætte ydelserne.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software