, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Europas eneste mobile producent og leverandør af Grøn Beton vil bidrage til grøn omstilling i byggeriet. KBH – SPRINGBOARD®

  • 21 Dec 2020
  • 09:00 - 11:30
  • Dansk Industri, kl 09:00 til 11:30 pa online, ZOOM
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 14. december 2020

Registration is closed


Fokus: bæredygtighed, forretningsudvikling

Intro til SPRINGBOARD®:

Betonproducent med unik miljø- og klimapositionering bidrager til den grønne omstilling af byggeindustrien.

Virksomheden producerer og leverer grøn beton. Som den eneste mobil-producent- og leverandør af beton i Europa, er der et stort vækstpotentiale.

Løsningen mindsker forbrug af naturressourcer, og reducerer CO2 udslip fra byggeriet, hvor cementproduktionen udgør en markant andel af verdens CO2 udslip.

Hvorledes modnes og vækstes i et konservativt marked med et nyt innovativt byggemateriale i form af Grøn Beton?


Punkter til sparring

1.Bæredygtighed i byggeriet contra bearbejdning af et konservativt rådgiverkorps

2.”Go to market” strategi

3.Validering og drøftelse af miljøimpact, O2 reduktionen


Branche: Industri/produktion, Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Sjælland


Kompetencer til panelet

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Forretningsudvikling

Markedsanalyse

Salg

SDG – verdensmål

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden har siden 2018 arbejdet med at skærpe profilen med SDG som vækstdriver i relation til Grøn Beton. Aktuelt er virksomhedens bæredygtigheds strategi profil under revision, og den nye version vil indgå som overordnet dokument for sparringen med SPRINGBOARD®.

Produktet

Betegnelsen ”Grøn Beton” dækker over, at tilslaget (sten og grus) erstattes af knust genbrugsbeton og leveres fleksibelt. Dermed er både produkt og leveranceform bæredygtigt og rummer en betydelig CO2 reduktion i forhold den traditionelle betonproduktion, som udgør en ”sværvægter” på miljøregnskabet og i det årlige CO2 udslip.

Dokumentation af produktet:

Virksomheden har dokumentation fra Teknologisk Institut, som godtgør egenskaberne for knust beton nedslag. Desuden er produktet certificeret via RGS.

Grøn beton er lige så god som konventionel:

For kunden – både B to B og B to C - er der ingen forskel mellem konventionel beton og grøn beton. De to produkttyper har samme kvalitet og styrke ved en sammenligning inden for konkrete og primære anvendelsesområder: Kantstenbeton og grusbeton.

Markedsmodning og kapacitetsopbygning

Virksomheden har sideløbende med den konventionelle betonproduktion gjort en række tiltag for at skærpe profil, modne markedet og sætte gang i efterspørgslen efter Grøn Beton ved:

1.At innovere yderligere på miljøsiden omkring genanvendelse af regnvand i betonproduktionen og til rengøring af bilerne.

2.Den eksterne profilering af Grøn Beton sker via hjemmesiden og sociale medier, som tydeligt beskriver produktion, produktet, prisen og signalerer miljø og bæredygtighed

3.Kontakt til en række af de sjællandske kommuner, som har grøn omstilling og bæredygtighed som overordnede målsætninger med henblik på en offensiv profilering af Grøn Beton.

4.Der er teamet op med entreprenører, som oplagte samarbejdspartnere med henblik på at fremme salget af Grøn Beton

5.Tilpasning af prisstruktur – samme pris for grøn beton og konventionel beton

6.Kontakt til en fremtrædende ejendomsinvestor, som har et tydeligt ønske om at sikre bæredygtighed og grøn omstilling i ejendomsprojekter.

7.Virksomheden har netop udvidet produktionskapaciteten, ved at have indkøbt endnu en bil og har nu en flåde på 4 biler. Se foto

Business case

Virksomheden har endnu ikke opnået afgørende resultater i relation til at gøre Grøn Beton til en god business case og håber, at Springboard kan være med til at ruste virksomhed til effektivt at trænge ind på markedet.

Spørgsmål til panelet

Ad punkt 1:

Rådgiverne anviser ofte krav til betonstyrke, som langt overstiger behovene – populært sagt skelnes ikke mellem styrkekrav for hegnspæle og for bropiller. Desuden opleves en konservatisme ved specifikationer og udbud, idet rådgiverne gør som de plejer, hvorved Grøn Beton spilles ud af banen.

Spørgsmål 1: hvordan modnes og indtages et konservativt marked med en grøn løsning? Skal virksomheden have faste arkitekter og rådgivere eller andre relevante partnere knyttet tættere på? og hvordan?

Ad punkt 2:

Markedet for Grøn Beton rummer et stort potentiale inden for de primære anvendelsesområder: Kantstensbeton og grusbeton. Virksomheden er en meget lille spiller i et stort marked for beton, men har en særstatus inden den mobile produktions- og leveranceform.

Spørgsmål 2: Hvilken initiativer og strategiske tiltag skal iværksættes, for at positionere virksomheden og sælge Grøn Beton som alternativ til konventionel beton?

Spørgsmål 3: validering af bæredygtighedsstrategi og miljøeffekt.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software