, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Lægefagligt udviklet franchisekoncept indenfor stressforebyggelse og behandling. Ambition om førende nationale og int. behandlingskoncept – SPRINGBOARD®

  • 19 Jan 2021
  • 13:30 - 15:45
  • Invest in Odense, kl 13:30 til 15:45 pa online, mødeplatform
  • 15

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 12. januar 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 12. januar 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 12. januar 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 12. januar 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomhedens ejes af speciallæge og stressspecialist, der har udviklet et unikt forskningsbaseret stressbehandlingskoncept, som tilbyder stressrådgivning til virksomhedsledelse, HR og stressramte både forebyggende, behandlende og i efterforløbet af en stresssygemelding. Konceptet har på stressbehandlingen vist eklatant effekt på 98 %.

Konceptet er målrettet virksomhedens vidensarbejdere.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer indenfor ”Health Care-branchen”, samt følgende tre temaer (prioriteret rækkefølge):

1.Go-to-market/franchisekoncept

2.Bestyrelsesarbejde

3.Investorstrategi


Branche: Health Care, Sundhed, Rehabilitering, Serviceydelser/konsulent/rådgiver, Forskning

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Fyn


Kompetencer til panelet:

B2B

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling/franchisekoncept

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Skandinavien

Organisationsudvikling

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Lægefagligt udviklet forskningsbaseret unikt stressbehandlingskoncept, der har fundet løsningen på en effektiv stressbehandling.

Vi varetager og rådgiver ledelsen/HR både forebyggende og behandlende. Vi sikrer optimal stresshåndtering så medarbejderen undgår arbejdsrelateret stress og stressramte opnår stressfrihed. Vi håndterer samtlige stressudfordringerne på alle plan hos kunden.

Vores agenda er fastholdelse af medarbejderen, da sygenærvær og fravær samt opsigelse koster min. 1 mio. kr. for én vidensarbejder. Vi anser vidensarbejdere som nøglepersoner i virksomheden, der har opnået specialiseringsgrad, har ledelses- og udviklingsansvar, samt større erfaring indenfor arbejdsområdet.

Behandlingskonceptet består af: læge og psykologudredning med blodprøver og hjertekardiagram, medicinsk behandling, rådgivning og behandling ud fra forskningsresultater, værktøjsmodel der styrker samt udvikler patienten og derved giver langtidseffekt, så patienten ikke bliver stressramt igen. Alle patienter (også i franchisetagers klinikker) gennemgår lægelig udredning, så vi sikrer, at det er stress, og ikke anden alvorlig sygdom vi behandlinger.

Konceptet afhjælper følger problemer:

- Stresset vidensarbejdere, leder, medarbejder.

- Nedbringer sygefraværet.

- Usikkerhed hos ledelsen.

- Der undgås en ”Ringe i vandet”/ stress smitter – effekt.

- Langvarigt sygefravær. Vi sikrer hurtig tilbagevenden af sygemeldte medarbejder – indenfor 4 uger.

- Nedsat effektivisering hos medarbejderen.

- Dårlig kommunikation og konflikter.

- Opsigelse/fyring.

- Utrygge medarbejdere, manglende arbejdsglæde.

Værdi for kunden:

- Markant økonomisk besparelse.

- Fastholdelse af medarbejdere.

- Øget effektivisering.

- Reduktion af risici.

- Branding – Væredygtighed - First Movers.

- Medarbejderen udviser loyalitet, engagement samt opnår tryghed og arbejdsglæde.

- Tillid til ledelsen.

Franchisemodel: Behandlingskonceptet sælges i kombinations med et salgskoncept i franchisemodellen, og aktuelt tilbydes behandling i 7 klinikker i DK, landsdækkende. Der kommer løbende flere. Vi uddanner selv vores franchisetagere, derved sikres kvaliteten.

Brandværdi: Virksomheden skaber væredygtige medarbejdere, dette er udgangspunktet for at kunne være bæredygtigt. Der er udarbejdet væredygtighedslogo, der markerer virksomhedens Care for medarbejderen. Dette styrker medarbejderens arbejdsglæde og tiltrækker nye vidensarbejdere.

Målgruppen: virksomheder, fagforeninger, forsikringer (sundhed), pensionsselskaber. Flere i målgruppen ønsker at skille sig ud fra deres konkurrenter, dette opnås ved at brug af vores produkt der udmærker sig eksklusivt med tydelig værdiskabelse, fuldendt koncept og eklatant effekt. Målgruppen opnår en brandings værdi, en udmærkelse, derved skabes en merværdi for deres virksomhed.

Konkurrenter: Sundhedsforsikring. Private stressbehandlere. Ingen andre har samme koncept i DK.

Mål: National og International førende stressbehandlingskoncept. Markant vækstpotentiale grundet

Springboard mhp. at komme fra proof of koncept til G2M nationalt og internationalt.

Status: Vi har proof of koncept fra private og virksomheder. Vi har indledt interessante dialoger med forsikringsselskaber og fagforeninger, forventer aftale indgås indenfor kort tid.

Spørgsmål til panelet

Der ønskes sparring på hvilken G2M strategi, der giver den mest skalerbar vækst.

Sammensætning af bestyrelse, hvilke kompetencer, hvordan etableres den.

Investorstrategi, hvordan bliver virksomheden synlig for de rigtige, muligheder afdækkes. Kunne paneldeltagerne være interesserede, hvorfor og hvorfor ikke.CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software