, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Nyt biobaseret og bæredygtigt emballage til kosmetikindustrien. Kapitalrejsning, partnerskaber og forretningsmodel. KBH – SPRINGBOARD®

  • 22 Jan 2021
  • 13:00 - 15:30
  • Erhvervshus Hovedstaden, kl 13:00 til 15:30 pa online. mødeplatform
  • 12

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderliggere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderliggere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomhedens produkt er et unikt biobaseret og komposterbart materiale, der hovedsageligt består af ålegræs. Materialet skal anvendes til granulat, som vil blive brugt til at producere bæredygtige cremebeholdere med fire gange lavere CO2 aftryk end konventionelt plast.

Forretningsmodel er B2B, hvor virksomheden vil sælge færdige cremebeholdere til kosmetikbrands og granulat til emballageproducenter. Markedet for cremebeholdere i det bæredygtige, medium til high-end kosmetik marked i Europa er 5,8 mia. kr.

Genbrug af plastik er begrænset af infrastruktur, og det begrænsede antal gange, som plast kan genbruges. 79% af alt plast ender i verdenshavene og i naturen. Der er derfor et kæmpe behov for et bæredygtigt alternativ som virksomhedens produkt.

Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende tre områder:

1.Kapitalfremskaffelse til færdigudvikling og produktionsmodning

2.Strategiske partnerskaber

3.Forretningsmodel/placering i værdikæden


Branche: Miljø, Klima, FN’s 17 Verdensmål, Industri/produktion, Gummi- og plastprodukter

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Partnerskaber

______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

At bruge vidt tilgængelige og uudnyttet ressource - ålegræs, til at fremstille bæredygtigt emballage, som har et naturligt æstetisk udtryk og kan komme direkte i den grønne bio-spand som kompostaffald. Ålegræs er en tangart, der vokser langs størstedelen af kysterne i Østersøen, hvor vækstbetingelserne er særligt gode i det østlige Danmark. Når ålegræsset dør, skyller det op på de danske strande i enorme mængder.

De fleste danskere bruger dagligt produkter til personlig pleje og kosmetik. Produkternes emballage er stort set altid en plastikbeholder, som vi smider ud, når den er tom. Beholderen fremstilles af råoliebaseret plast, som belaster klima og natur. På verdensplan bliver kun 9% af al plast genanvendt, og herefter kan det kun genanvendes yderligere to gange, da det efterfølgende ikke lever op til industristandarder. Af de 91%, som ikke bliver genanvendt, sendes 12% til forbrænding, mens hele 79% ender i vores verdenshave og i naturen.

Der er derfor behov for et bæredygtigt alternativ. Virksomhedens løsning er et biobaseret, komposterbart granulat, der kan bruges til at producere bæredygtige cremebeholdere.

Produkt/ydelse - problem som løses

Produktet er biobaseret og komposterbart granulat til sprøjtestøbemaskiner, som kan anvendes til at fremstille komposterbart hårdt emballage - såsom cremebeholdere til kosmetik brands. Producenterne kan dermed imødekomme forbrugernes efterspørgsel for bæredygtig emballage. Når forbrugeren smider vores creme bøtte ud, bliver 100% genanvendt gennem industriel kompostering. Samtidig hjælper vi kommuner med at fjerne strandopskyl fra de danske strande og udnytter den til granulat.

Forretningsmodel

B2B, hvor vi sælger granulat til emballageproducenter for 70 kr./kg med en kostpris på 35 kr./kg og B2B til kosmetik brands hvor vi sælger creme bøtter for 13 kr./enhed med en kostpris på 5,5 kr./enhed.

Kunder

Vores kunder er emballageproducenter som allerede producerer cremebeholdere til kosmetik brand. De kosmetikbrands vi henvender os til, er bæredygtige europæiske brands som sælger cremer til 150 kr.+

Markedet

Det anslås at markedspotentialet for:

TAM: Hele kosmetikmarkedet på verdensplan - 82,6 mia. kr

SAM: Det bæredygtige kosmetikmarked i Europa - 24.2 mia. kr.

SOM: Cremebeholdere i det bæredygtige, medium til high-end kosmetik marked i Europa - 5,8 mia. kr.

Konkurrenter

Den største konkurrent, som har et produkt på markedet, er virksomheden Sulapac, der laver et biogranulat til bl.a. cremebeholdere ud af bioresin og træflis. Vi adskiller os markant fra dem, da vores cremebeholdere kan indeholde både vandbaseret og oliebaseret creme, hvor Sulapacs cremebeholdere kun kan indeholde oliebaseret.

Økonomi/finansiering

Der er modtaget 220.000 i soft money og aftalt med to investorer, at de hver investerer 100.000 for 5%.

Status

Virksomheden forventer et produktionsklart og salgsklart produkt i fjerde kvartal 2021.


Spørgsmål til panelet

Kapitalfremskaffelse

Hvor kan virksomheden skaffe finansiering på nuværende tidspunkt?

Hvordan ser panelet på kapital til udvikling/vækst som først forekommer om 2-3 år?

Hvor meget bør en investor deltage i virksomheden og tilbyde ud over penge?

Strategiske partnerskaber

Hvad tænker panelet om strategisk samarbejde med:

-virksomheder som også benytter sig af ressourcen ålegræs?

-med store virksomheder som har “bæredygtighed” på agendaen?

Hvordan kan man bedst indgå strategiske samarbejde med sin producent?

Forretningsmodel / placering i værdikæden

Hvad mener panelet om, at vi både fokuserer på B2B salg til kosmetikbrands og emballageproducenter?

Hvilke fordele ser panelet i kun at fokusere på en af dem?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software