, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Revolutionerende skærerobot til byggebranchen, der sikrer et sundere arbejdsmiljø og forbedret produktivitet i byggeriet – SPRINGBOARD®

  • 01 Feb 2021
  • 13:30 - 16:30
  • Invest in Odense, kl 13:30 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 12

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 25. januar 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 25. januar 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 25. januar 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 25. januar 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomhedens produkt er unikke kollaborative robotter til byggebranchen med fokus på at effektivisere arbejdsprocessen, skabe et bedre arbejdsmiljø og reducere materialespild.

Som den eneste udvikler af stemmestyrede robotter til håndværkeren, er der et stort vækstpotentiale i virksomheden.

Hver tredje håndværker generes dagligt af støv og hver fjerde håndværkere mærker dagligt smerter i kroppen efter en almindelig arbejdsdag. Med virksomhedens robot reduceres belastningsskader, snitskader og støvet arbejdsmiljø.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer indenfor ”byggesektoren/entreprenører” samt følgende tre temaer:

1.Salgskanaler i Danmark og strategiske partnere

2.Markedsbarrierer (Market entry barriers)

3.Betalingsmodeller og afregningsmodeller


Branche: Automation, Robotteknologi, Droner, Byggeri

Udviklingstadie: Proof of Concept

Region: Fyn


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Distributionskanaler

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Konceptudvikling

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Salg

______________________________________________


Virksomheden er specialiseret i udvikling af stemmestyrede, kollaborative robotter til byggebranchen. Intentionen for virksomheden er at gøre en forskel, der kan påvirke folks liv på en positiv og inspirerende måde. Med denne filosofi og over 15 års erfaring som tømrer i byggebranchen var det naturligt for stifteren at udvikle et produkt, der kan være med til at ændre tømrernes liv.

Idéen til den første robot udsprang af, at stifteren gennem årene havde set, hvordan venner og kollegaer inden for branchen begyndte at lide under lange arbejdstider og mindre tid sammen med deres familie. Det hele på grund af mangel på effektive måder at udføre tidskrævende og mindre værdiskabende opgaver på. Spørgsmålet blev derved: Kan det gøres bedre – svaret var ja. Med virksomhedens første produkt til automatisering af skæreprocesser kan de lange arbejdsdage for håndværkeren blive kortere, samtidigt med at man opnår en forbedring af arbejdsmiljøet med færre belastningsskader, snitskader og støvgener.

Robotten giver håndværkeren på byggepladsen en ”kollega” i form af en skærerobot, der kan skære byggematerialer – fra gipsplader til fliser – ved anvendelse af en app, hvor både manual indtastning og stemmestyring kan anvendes. Produktet kan skære på en præcis, sikker og omkostningseffektiv måde. Produktet er fleksibelt og kan nemt pakkes sammen, transporteres og samles igen.

Robotten er målrettet et globalt marked bestående af håndværkere og entreprenører – et marked som i dag er domineret af SMV’er. Alene i Europa er der 3,4 mio. entreprenørvirksomheder, som beskæftiger mere end 18 mio. håndværkere og hver af disse virksomheder er en potentiel bruger af produktet.

Virksomheden har ingen direkte konkurrenter med en lignende løsning. De nærmeste konkurrenter fokuserer på teknologi, som hjælper med større serier, hvorimod virksomheden har en fleksibel løsning, som fokuserer på de unika, som er hverdagen på de fleste byggepladser. Virksomhedens produkt er desuden tænkt som en kollaborativ løsning, der skal samarbejde med håndværkeren og ikke erstatte håndværkeren. Virksomheden har derfor et unikt ’window of opportunity’.

Potentialet for automatisering af almindelige arbejdsprocesser udført af den enkelte håndværker i byggebranchen er enormt stort. Dette potentiale underbygges af de problematikker, der ses i byggebranchen. Den lave produktivitet, der kendetegner branchen forværres af at man samtidig ser et fald i antallet af faglærte håndværkere. Virksomhedens markedsanalyser og dialog med fagforbund og brancheorganisationer viser at mange håndværkere forlader deres fag efter få år. Denne tendens er værst hos murerne, men er også et udpræget problem hos tømrerne. Det er primært disse to faggrupper virksomheden har fokus på ved udvikling af deres første robotter.

Virksomhedens målsætninger er ambitiøse og finder opbakning blandt investorer. Virksomheden vil være markedsledende indenfor automatisering af byggeriet – med klart udgangspunkt i den enkelte håndværkers arbejdsprocesser og hverdag.

Forretningsmodellen har det første år været bygget op om samarbejdet med en distributør, der er eneforhandler på det danske marked. Distributøren har både salg og udlejning af robotterne under deres vinge. Udfordringerne har hertil været, at der er tale om et nyt produkt, som markedet ikke kender. Det svarer ikke til at leje en gravko. Det betyder, at der er behov for en anden tilgang til kunden og til oplæring/træning. Håndværkerne skal have mulighed for at lære at arbejde på en ny måde - det kræver, at man får ordentlig instruktion og træning.

Spørgsmål til panelet

- Salgskanaler i DK: Virksomheden har siden den første robot blev lanceret i foråret 2020 haft én forhandler i DK. Forhandleren er en stor dansk kæde, der forhandler byggematerialer og lejer maskiner ud til byggeriet. Forhandleren har været eneforhandler af produktet. Denne løsning har ikke været optimal, da der er tale om et nyt produkt, der ikke ligner noget der er på markedet i forvejen. Det kræver derfor en anden introduktion og demo / træning.

- Markedsbarrierer: Virksomheden ønsker input til at overkomme de markedsbarrierer der er for at komme på markedet med et nyt produkt – en robot. Der er således tale om et produkt der ændrer på arbejdsgangen for den enkelte håndværker. Markedsbarriererne virksomheden ser er på flere niveauer: Det er på brugerniveau, idet den enkelte bruger skal ændre arbejdsgang og lære at gøre tingene på en ny måde. Det er på entreprenør/mester-niveau: De skal tage imod et nyt produkt, give medarbejderne tid til at træne med det nye produkt og investere i maskinerne. Bygherre-niveau: Når der laves udbud, skal der stilles krav om, at man anvender de hjælpemidler, der findes til at gøre arbejdsmiljøet bedre og udføre skæreprocesser og lignende med automation så vidt muligt.

- Forretningsmodeller: Virksomheden ønsker input, idéer og kreative forslag til, hvordan forretningsmodellen kan bygges op. Indtil videre har der været tale om salg og udlejning via distributør. Salgsprisen for en robot gennem forhandler har ligget på 150.-200.000 kr. afhængig af model og udstyrsvariant, udlejningsprisen har distributør sat til 750 kr. pr. dag.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software