, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Digitalt teambuilding værktøj med internationale ambitioner - skaber stærkt fællesskab, modvirker personaleomsætning og negativ kultur – SPRINGBOARD®

  • 26 Jan 2021
  • 14:00 - 16:30
  • Penneo, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 15

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Produktet er et SaaS online værktøj, som har til formål at eliminere enhver social barriere i organisationer. Det får teams til at lære hinanden at kende på få dage fremfor måneder. Det skaber et stærkt fællesskab, modvirker personaleomsætning og negativ kultur.

I Danmark alene skifter 800.000 personer arbejde hvert år. 38% forlader deres arbejde helt eller delvist pga. giftig kultur, eller fordi de føler, de ikke passer ind. Modsat er følelsen af tilhørighed en bidragende faktor til +50% øget performance, +50% mindre personale churn og en reduktion på 75% i sygedage (Harvard Business Review).

Produktet er allerede anvendt af en række større virksomheder, organisationer og offentlige styrelser.

Målet er, inden for 3 år, at blive internationalt tilgængeligt, skabe en omsætning på +10 millioner og blive medarbejderes og virksomheders go-to-tool for at skabe sammentømrede teams.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende tre temaer, udfordringer eller spørgsmål:

1.Go-To-Market strategi. Herunder fokus på direkte salg til enkelte teams og entreprise aftale format

2.Ekstern kapital. Herunder strategi, timing og nuværende budget.

3.Produkt roadmap. Herunder hjælp til prioritering for de næste 0-12, 13-24 og 25-36 måneder.


Branche: Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

B2B

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

HR

Internationalisering

Investor Pitch

Licensering

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


I Danmark alene skifter 800.000 personer arbejde hvert år (Dansk arbejdsgiverforening). 38% forlader deres arbejde helt eller delvist pga. giftig kultur, eller at de føler, at de ikke passer ind (Research now). Modsat er følelsen af tilhørighed en bidragende faktor til +50% øget performance, +50% mindre personale churn og en reduktion på 75% i sygedage (Harvard Business Review).

SaaS produktets uformelle tilgang, aktivering af tavs social viden og brug af gamification, gør at medarbejderne selv opsøger produktet, fremfor at det bliver pålagt dem. En kombination af fuld automation, fleksibilitet, lavt tidsforbrug, indbygget progression, feedback og en lav prissætning giver produktet en unik position på markedet. Konkurrenter så som Kahoot, learningbank.io, klassisk teambuilding og konsulenter mangler enten fokus på de sociale aspekter af teams, udvikling over tid, skalerbarhed eller en holdbar økonomi.

Produktet fokuserer på alle sociale aspekter af et team og en arbejdsplads, som i dag næsten udelukkende kan erhverves med tid, erfaring og personlige færdigheder. Ved hjælp af en uformel og humoristisk tilgang, kombineret med effektive spilelementer og en stærk feedback motor, bliver denne tavse viden italesat og tilgængelig for alle medarbejdere kontinuerligt, til forskel fra alternativer. Lavpraktisk er løsningen bygget op omkring et kort indledende spørgeskema, hvorpå en daglig udfordring, med specifikke fokusområder, skal løses på en PC, mobil eller tablet, i kortere perioder – eksempelvis en uge. Til udfordringerne bliver der automatiseret statistik og kommentarer frigjort i applikationen og på mail.

Pr. dags dato betaler enkelte teams 49kr pr. medarbejder. Efter at produktet er blevet udvidet med et flertal forskellige pakker/spil og yderligere funktionalitet knyttet til onboarding af medarbejdere og progression, skal enterpriseaftaler med større virksomheder etableres, hvorpå samtlige medarbejdere får fri adgang til produktet.

Det direkte salg retter sig mod mellemledere og teammedlemmer som ønsker en større social sammenhæng i deres team. +95% af disse kunder skal være selvservicerende og klare sig selv. Enterpriseaftaler skal struktureres og rettes mod virksomheder med over 1.000 medarbejdere, beslutningstagerne i denne forbindelse er topledelse, HR og event managers. Enterpriseaftaler skal i større grad supporteres og kræver et struktureret onboarding program.

Målet er, at indenfor 3 år, at blive tilgængelig og solgt internationalt, med en omsætning på +10 millioner og blive medarbejderes og virksomheders go-to-tool for at skabe sammentømrede teams.

Spørgsmål til panelet

Go-to-market, eksternt kapital og produkt roadmap hænger uløseligt sammen og er nøglen til at skabe momentum og opnå virksomhedens mål.

Aktuelt indeholder løsningen en 5 dages pakke, som ikke giver mening at spille to gange. Pakken er blevet taget godt imod og har spredt sig fra team til team i større virksomheder, hvor op til 10 forskellige teams indenfor samme virksomhed har spillet og efterspurgt at kunne spille mere.

Det er afgørende at sikre ekstern kapital, til at udvikle et stort bibliotek med indhold og relevant funktionalitet, for at kunne skabe enterpriseaftaler baseret på andet end et prisafslag.

Go-to-market strategien skal ligeledes afspejles i virksomhedens produkt roadmap. For at kunne sikre eksternt kapital, skal virksomheden kunne bevise, at produktet kan fastholde og aktivere de samme teams over tid, hvilket kræver et stort bibliotek med indhold.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software