, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Startup i Aarhus med dybe rødder inden for enterprise e-handel har udviklet nyt SaaS-produkt og søger sparring på forretning, salg og skalering – SPRINGBOARD®

  • 27 Jan 2021
  • 13:30 - 16:30
  • Talents Unlimited, kl 13:30 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 13

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 14. januar 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 14. januar 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Intro til SPRINGBOARD®:

Med et nyt SaaS-produkt, skabt fra bunden af, til at hjælpe webshops med at skabe relevante og personaliserede brugeroplevelser, og som springer rammerne inden for performance, fleksibilitet og funktionalitet, søger startuppet sparring og udfordring på det rent kommercielle og strategiske herunder go-to-market, salg, marketing og globalisering.

Punkter til sparring

1.Salg og marketing – skalering af salg af et teknisk produkt i B2B sammenhæng

2.Strategi - marked og vækst

3.Internationalisering


Branche: Software/SaaS,

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Midtjylland


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Digitalisering

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________


De tre stifterne, i dette startup, har tilsammen arbejdet med større danske e-handelløsninger i mere end 40 år. Stifterne har arbejdet sammen, i samme konsulentvirksomhed, i mere end 10 år, inden de besluttede at starte op på egne ben, med et nyt SaaS-produkt. startuppet er en blanding af primær høj teknisk forståelse og eksekvering, men også kompetencer inden for forretning og i høj grad organisation og ledelse.

Startuppet er knap ½ år gammel, men udviklingen af produktet startede for 3 år siden, og er i høj grad baseret på de erfaringer, stifterne har haft, med lignende produkter. Målet helt fra starten af, var at gentænke modellen og konceptet, og udvikle et unikt slutprodukt, som ikke let kan kopieres, og som helt fra starten af bringer nye og innovative muligheder til bordet.

Efter knap to år med initiel prototyping og dernæst reel produktudvikling, og med et benhårdt fokus på levere et resultat der er innovativt og nyskabende – uden kompromiser, klarer produktet sin første prøve: at få sin første rigtige kunde. Et kendt dansk brand med rigtig god volumen, i forhold til omsætning og trafik.

Efter officiel opstart af startuppet er flere og større kunder kommet til. Der fokuseres på at øge kendskabsgraden til produktet, herunder ved at etablere sig et partnernetværk – opdelt i tre kategorier: teknologi-/platformspartner, salgspartner og leverance-/implementeringspartnere. Derudover henvender virksomheden sig målrettet og direkte til sine potentielle slutkunder og laver målrettede præsentationer til disse.

Af danske konkurrenter til startuppet tæller primært 3 andre virksomheder, som alle har været på markedet imellem 5-10 år. Internationalt findes der 15+ andre, hvor det ca. 5 af disse, som Startuppet løbende ”støder på” i konkurrentbilledet.

Startuppet driftes med én stifter på fuldtid, en anden stifter på deltid og den sidste stifter med ca. 4 timer om ugen. Økonomisk er startuppet selvfinanseret – med et fokus på hurtigst muligt at komme i balance mellem udgifter og indtægter.

På produktsiden har startuppet lavet et overordnet roadmap for det kommende år, men arbejder pt. mere kortsigtet med både salg og marketing. Målet er at vækste med kunder, som tilhører samme segment.

Spørgsmål til panelet

Startuppet står nu og mangler sparring, i forhold til sin rejse ud i markedet, herunder:

1.Salg og marketing – skalering af salg af et teknisk produkt i B2B sammenhæng

a.Har startuppet den rigtige tilgang til bl.a. salg og marketing?

b.Har startuppet et godt salgspitch og godt salgsmateriale?

c.Hvordan etableres et solidt partnernetværk?

d.Rammer startuppet den rigtige målgruppe?

2.Strategi – marked og vækst

a.Er indsatsen målrettet?

b.Hvordan opnås den nødvendige indsigt i konkurrentmarkedet?

c.Hvordan udnyttes startuppets ressourcer optimalt?

3.Globalisering/internationalisering

a.Hvad er markedspotentialet – både nationalt og internationalt?

b.Hvilke overvejelser skal der gøres i forbindelse med internationalisering?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software