, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Vinder af DM i entreprenørskab 2020 har udviklet unikt patenterbart produkt til beskyttelse og lettere håndtering af hydrauliske koblinger – SPRINGBOARD®

  • 18 Feb 2021
  • 14:00 - 16:30
  • Grønbech PR og kommunikation, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 14

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 8. februar 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 8. februar 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden har udviklet et unikt produkt, som beskytter hydrauliske sammenkoblings systemer mod indtrængning af støv og partikler, som ellers med tiden gør systemet utæt og kræve reparation. Ydermere gøres den daglige håndtering langt lettere vha. 8 farvede håndtag, som sikrer den korrekte sammenkobling med andet maskineri.

Markedsundersøgelser viser en kæmpestor efterspørgsel for produktet hos landmænd til brug ifm. traktorer og deres sammenkobling med tilhørende udstyr. Landmanden undgår dyre værkstedregninger, får reduceret den tid maskinerne er nede og får en langt lettere håndtering af til og fra koblingen.

Alene i DK er der 9500 aktive kornbedrifter, der som minimum samlet bruger 3 mio. kr. året bare til reparationer på grund af utætte systemer. Disse tal kan ganges med 100 i EU.

Produktet er i første omgang tiltænkt landbruget, men kan også bruges i fx fiske- og vindmølleindustrien.


Punkter til sparring

1.Go-to-market strategi

Hvilken go-to-market strategi skal anvendes?

Hvordan markedsføres og brandes produktet bedst muligt og på hvilke platforme?

2.Salgsstrategi

Hvilken måde er den mest optimale at sælge produktet til landmændene?

3.Prissætning

Hvordan prissættes produktet bedst?


Branche: Agro, Agroindustri, Maskiner og maskinindustri

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Sjælland


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

Finansiering & Kapitalrejsning

Markedsanalyse

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Salg

______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag

Produktet er unikt, det løser flere udfordringer på en gang som landmanden dagligt har. Der er ikke noget på market, som leverer den samme fulde service som virksomhedens produkt, kun dele af funktion, som f.eks. håndtaget.

Produkt/ydelse

Virksomheden løser de daglige udforinger og irritationsmomenter landmanden oplever. Både det økonomiske i det, at de slipper for dyre værkstedregninger, mens også ved at de reducerer deres nede tid, og til og fra koblingen af deres forbindelser bliver lettere.

Hvilken løsning

Billedet herunder viser virksomhedens løsning monteret bagpå en traktor. Produktet består af en gummibælg som slutter tæt op imod traktoren, så der ikke trænger støv og partikler ind mens traktoren kører ude og støver på marken. Bælgen er fast monteret på et håndtag som både gør til og fra kobling lettere, men det sikre også at den rigtig kobling sættes i det rigtige udtag.


Forretningsmodel

Som forretningsmodel har virksomheden benyttet sig af den model som hedder ”business model canvas” Dette er gjort for at skabe det bedst mulige overblik over bl.a. forretningspotentialet.

Kunder

Som forretningsplanen også illustrer ovenfor så starter virksomheden salget af produktet

direkte ude hos landmanden, som vil være den første primær kunde, efterfølgende vil slaget stille og roligt blive hos redskabsforhandleren.

Markedet

Markedet alene i DK består af 9500 aktive kornbedrifter, som hver som minimum har 1 traktor med 4-8 koblinger alt efter størrelse på traktoren. Der udskifteres i gns. 1 kobling på redskabet hvert 2. år. dvs. der som min. går 3 mio. kr. om året bare til reparationer og reservedele. Disse tal kan ganges med 100 i EU

Vækstpotentiale/mål/ambition

På billedet herunder ses virksomhedens ambitioner og målsætninger for slut 2020 og til start 2022.


Økonomi/finansiering

Virksomheden har modtaget et enkelt legat som er gået til værktøjet til produktion af bælgen og til første batch af gummibælge. Resten af økonomien i virksomheden består af egen investering i kraft med oprettelse af et driftsselskab.

Status

Der er udarbejdet leveringsaftaler med samtlige leverandør til produktet. Produktion af bælgen er sat i gang, når værktøjet til produktion er færdigt og de første prøver er blevet leveret og godkendt af virksomheden, sættes produktion af håndtaget i gang. I starten af marts har virksomheden en batch af det færdige produkt, klar til at blive solgt til landmanden.

Der ønskes sparing inden for følgende 3 områder:

Go-to-market strategi

Hvordan markedsføres og brandes produktet bedst muligt og på hvilke platforme? Hvordan skal produktet brandes så landmander ser det, finder det interessant og det i sidste ende fører til et salg. Hvilken strategi skal anvendes?

Salg af produktet

Hvordan sælger virksomheden bedst produktet? Ved selv at køre ud og vise det frem hos landmanden? Ved kun at fokusere på marketing og de selv bestiller det fra virksomhedens hjemmeside?

Prissætning

Hvordan prissættes produktet bedst, så det ikke skræmmer landmanden væk og virksomheden også opnår en fortjeneste?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software