, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Ledende udvikler af avanceret software til matematisk optimering søger strategisk sparring - SPRINGBOARD®

  • 25 Feb 2021
  • 14:00 - 16:30
  • Atradius, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 11

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 12. februar 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 12. februar 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Virksomheden udvikler og sælger et software produkt der er stærkt skalerbart, men har aldrig haft en decideret salgs- og marketing strategi for at realisere egentlig vækst. Dette er nu et fokuspunkt der skal have opmærksomhed.

Virksomhedens kundebase er hovedsageligt (95%) udenlandske kunder fra stort set hele verden, hvor den finansielle sektor udgør ca. 50% og resten er fordelt på skovbrug, ingeniør-, elektronik- og rådgivningsfirmaer samt medicinal branchen.

Endeligt er der uden tvivl et kæmpe potentiale i at udforske andre markeder, såsom logistik-, IT-, produktions- og servicebranchen.


Punkter til sparring

- Sparring mhp. at få især de kommercielle relationer på plads.

- Strategisk rådgivning mhp. at erobre større markedsandele i eksisterende markeder.

- Strategisk rådgivning mhp. at erobre nye markeder.


Branche: Software/SaaS, FinTech

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Hovedstaden


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Forretningsmodeller Forretningsudvikling

Marketing & Branding

Online Marketing Organisationsudvikling

Salg

Strategi & vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________


Idégrundlag

Virksomheden blev grundlagt i 1997 og har specialiseret sig i at udvikle avanceret software til løsning af matematiske optimeringsproblemer.

Matematisk optimering er valget af den bedste løsning ud fra et givet kriterium og fra nogle tilgængelige alternativer.

Optimeringsproblemer af forskellige slags opstår i flere discipliner fra IT og teknik til operationsforskning og økonomi, og udviklingen af løsningsmetoder har derfor været af interesse i århundreder.

Virksomheden udvikler således optimeringssoftware, der hjælper brugeren med at finde de optimale løsninger. Især fokuserer virksomheden på løsning af lineære, kvadratiske og koniske optimeringsproblemer i stor skala.

Virksomheden er en af verdens førende udbydere af software til specielt konisk optimering, kendt for sin ydeevne og pålidelighed.

Produkt

Virksomhedens optimeringssoftware er organiseret i moduler og licenser, der afspejler optimeringsfunktionerne og købsmulighederne.

PTS er som basis modul altid påkrævet og PTON er et tillægsmodul der udvider typen af optimeringsproblemer der kan løses.

Virksomheden tilbyder softwaren i form af to forskellige licenser:

”Floating” licenser er bundet til en bestemt licensserver, og hver bruger på hver computer, der er tilsluttet licensserveren, kan tjekke og bruge licensen. Én floating licens kan kun bruges fra ét program/proces på ét givet tidspunkt.

”Server” licenser er bundet til en enkelt specifik computer. På den specificerede maskine kan et vilkårligt antal brugere og programmer køre softwaren samtidigt.

Begge licens typer er vedvarende, men inkluderer ikke gratis opgraderinger til nye større versioner.

Service og vedligeholdelse kan tilkøbes og skal fornyes hvert år. Det er valgfrit og giver ret til gratis opgraderinger, ubegrænsede ændringer af værtsmaskiner og andre fordele.

Kunder

Virksomhedens optimeringssoftware er i vid udstrækning anvendt i den finansielle sektor til at løse optimeringsproblemer i forbindelse med Markowitz porteføljeoptimering og relaterede problemer. Virksomheden er desuden velkendt i den finansielle industri for sin avancerede optimeringssoftware til modellering og løsning af kvadratiske og koniske problemer.

Virksomhedens optimeringssoftware er derudover et populært valg inden for skovbrug på grund af sin kraftfulde lineære optimering og mange kunder har således valgt virksomhedens software som deres standardoptimeringsløsning.

Udover kommercielle kunder tilbyder virksomheden også akademiske fakulteter, studerende eller personale en gratis licens. Denne licens kan kun bruges til forsknings- eller uddannelsesformål ved akademiske institutioner.

Virksomheden samarbejder med forhandlere og skelner i den forbindelse mellem to typer, resellers og partners.

Resellers videresender blot ordrer fra kunder, der ikke kan købe direkte fra os på grund af organisatoriske præferencer eller statslige politikker. Kunden finder en reseller og påbegynder købet efter at have lært om vores software. Vi behandler resellers som faste kunder, og derfor giver vi ingen speciel rabat til disse.

Partners sælger virksomhedens software i kombination med en anden service eller et produkt. Eksempler på partners er OEM'er og ISV'er, dvs. forhandlere der integrerer virksomhedens software i deres egne tjenester eller software, der sælges til tredjeparter.

Markedet

Virksomhedens eksisterende kunder udgøres hovedsageligt af finansielle institutioner og det vil derfor være nærliggende at tage udgangspunkt i at erobre større markedsandele i denne branche. Dertil kommer at virksomheden både i den finansielle sektor og i IT branchen leverer software til meget store og velkendte firmaer, hvilket vidner om at der er et markant og uforløst mersalgs marked i disse.

Matematisk optimering finder anvendelse i mange forskellige områder såsom finansiel porteføljeoptimering, supply chain management, digital chip design f.eks. netværk-på-chip, skovbrug og landbrug, medicinal og hospitalsledelse, strømforsyning og netværksplanlægning og logistik.

Matematisk optimering spiller ligeledes en stor rolle i operationsanalyse og -forskning, der anvendes til finde optimale eller næsten optimale løsninger på komplekse beslutningsproblemer. På grund af dets fokus på praktiske anvendelser har operationsforskning vundet indpas i især industriel ingeniørvirksomhed og driftsledelse og er ofte anvendt til at bestemme de ekstreme værdier for et eller andet virkeligt mål: det maksimale (profit, performance eller afkast) eller minimum (tab, risiko eller omkostning).

Konkurrenter

Virksomhedens væsentligste og mest succesrige konkurrenter er alle fra udlandet og de er alle større spillere på markedet. Fælles for disse konkurrenter er at de har en stærkere organisation og har dermed nemmere ved at tiltrække dygtige programmører og udviklere til at videreudvikle deres produkter.

Det er vores opfattelse at virksomheden har et stærkt brand i især den finansielle sektor, hvorimod konkurrenterne står meget stærkere i andre brancher, som ovennævnte og derfor også har væsentligt større markedsandele i disse brancher.

Nogle af disse konkurrenter er dog samtidigt partnere, idet de anvender virksomhedens software i visse af deres produkter.

Vækstpotentiale/mål

Virksomheden er bevidst om det store vækstpotentiale, og af den årsag er der fra oktober 2020 ansat en Salgs Ingeniør, der skal udbygge det eksisterende marked samt erobre markedsandele i nye markeder. Det er dermed målsætningen at virksomheden opnår en fordobling af omsætningen i løbet af få år.

Det er ligeledes målsætningen at virksomheden til stadighed bliver ved med at videreudvikle softwaren og dens anvendelser og sideløbende med den stigende omsætning forventes det at der ansættes flere udviklere og muligvis endnu en salgsperson. Der arbejdes på at udgive nye store opdateringer til softwaren ca. hvert tredje år.

Virksomheden søger desuden at imødekomme evt. ønsker om en mere involverende partnerstruktur og ønsker at etablere samarbejder med partnere i flere regioner og lande.

Forretningsmodel

Virksomheden tilbyder sin optimeringssoftware (i form af enten en ”floating” eller ”server” licens) mod betaling af en implementeringspris, samt en årlig service- og vedligeholdelses betaling (valgfri).

Nogle gange er hverken en ”floating” eller en ”server” licens det rigtige valg. I disse tilfælde tilbyder virksomheden en gruppelicens. En gruppelicens dækker brugen af virksomhedens software inden for en hel virksomhed eller i en veldefineret underenhed. Det kan også dække et bestemt sted eller en klynge.

Det er en lejelicens, der er gyldig i 1 år.

Det årlige gebyr afhænger af hvilke funktioner der er inkluderet i licensen og af et rapporteret brugsmønster.

Gebyret inkluderer support og opgraderinger.

En gruppelicens er således et fleksibelt alternativ til at købe mange licenser.

Ledelse og team

Virksomheden består af en ejer der også er stifter af virksomheden. Ejeren er selv med til at udvikle softwaren med primære kompetencer inden for matematisk optimering.

Virksomheden har desuden 10 fastansatte programmører og supportere til henholdsvis softwareudvikling, kundesupport

og CRM og IT system udvikling og vedligeholdelse og er i færd med at ansætte en bachelorstuderende som System Administrator.

Endeligt er der nyligt ansat en Salgs Ingeniør med ansvaret for den kommercielle del af virksomheden inden for strategi, salg og marketing.

Virksomheden har for nylig tilknyttet et advisory board bestående af tre erfarne erhvervsfolk som har erfaring med matematisk optimering i forskellige brancher og anvendelser.

Økonomi/finansiering

Virksomheden er 100% egenfinansieret og har formået at præsentere et pænt overskud over en lang periode siden etablering i 1997.

Status

Virksomheden er veldrevet med et pænt og stabilt overskud. Virksomheden er derudover vel konsolideret i især den finansielle sektor. Produktet er kendt internationalt og en stor del af kunderne er tilbagevendende kunder, der i mange tilfælde udvider deres brug af virksomhedens software.

Virksomheden har ikke tidligere brugt væsentlige ressourcer på salg og markedsføring og alligevel er man lykkedes med at opnå nye kunder og stærke kommercielle relationer. Dette er blandt andet realiseret via deltagelse i relevante konferencer samt ved at præsentere oplæg og lektioner hos diverse uddannelsesinstitutioner og forskningsenheder.

Produktet/softwaren er velkendt og anvendt i vid udstrækning over det meste af verden, og selve konceptet er stærkt skalérbart, idet en væsentlig forøgelse af efterspørgslen på softwaren ikke nødvendiggør en tilsvarende forøgelse af arbejdsstyrken.

Markant vækst i virksomheden er således meget realiserbart og afhænger i høj grad af at man lykkes med at få lagt en god salgs- og marketingstrategi og ikke mindst forstår at udnytte produktets potentiale og berettigelse i andre forskellige brancher end blot den finansielle.

Det vil i den forbindelse formentligt være meget lukrativt at alliere sig med handelspartnere i flere lande og derigennem at sikre sig at disse partnere formår at yde teknisk support til en vis grad, hvilket vil aflaste virksomhedens egne supportere og derved frigive værdifuld tid til software- og produktudvikling.

Endeligt er det nødvendigt for virksomhedens fremtidige virke og udvikling at man formår at tiltrække talentfulde programmører, så man derved sikrer sig at produktet forbliver state-of-the-art og toprelevant.

Spørgsmål til panelet

Sparring mhp. at få især de kommercielle relationer på plads.

Hvordan klæder man sig selv på til at blive en fortrolig og troværdig forretningspartner?

Hvordan vægter man hhv. salgs- og marketingsarbejde og skal der satses mest på sociale medier og digitale kanaler?

Hvordan optimerer man salgsressourcerne til rådighed i virksomheden?

Hvordan planlægger man bedst samspillet mellem den salgsansvarlige, ejeren af virksomheden og advisory boardet?

Hvordan ruster man virksomheden bedst til (også) at fokusere på den kommercielle del?

Hvordan ruster man bedst virksomheden til den formodede vækst afstedkommet af salgsindsatsen?

Strategisk rådgivning mhp. at erobre større markedsandele i eksisterende markeder.

Hvordan opnås fortrolighed og tættere samarbejde med allerede eksisterende kunder?

Bør man afholde flere workshops, skal kunderne besøges oftere og hvordan får man lettere adgang til de rette beslutningstagere?

Strategisk rådgivning mhp. at erobre nye markeder.

Hvilke markeder og kunder bør virksomheden gå efter, hvilke salgskanaler skal der gøres brug af, her i relation til partnere og eget salgsteam? Hvilke markedsføringskanaler bør anvendes?

Hvordan laver man en realistisk markedsanalyse?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software