, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Fusion af to internationale SaaS-virksomheder med fokus på undervisning og administration i ét system - sparring på fusion, salgsstrategi og bestyrelsessammensætning – SPRINGBOARD®

  • 19 Feb 2021
  • 10:30 - 12:00
  • Erhvervshus Sydjylland, kl 10:30 til 12:00 pa online- mødeplatform
  • 11

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 13. februar 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 13. februar 2021

Registration is closed


Fokus: Fusion, Internationalisering

Intro til SPRINGBOARD®: Fusion af to virksomheder, som er startet i hver sin ende. Virksomhed A er startet med fokus på den administrative del og virksomhed B med fokus på den pædagogiske del.

Fusionen gør den nye virksomhed til markedsleder ved, som de eneste at levere en komplet løsning med både pædagogisk indhold og administrative værktøjer.

Virksomheden er på vej ind i Tyskland og Schweiz. Potentialet i Tyskland er alene 1500 musik- og kulturskoler.

Målet er at være repræsenteret i hele Europa og være med til at bringe musik og kultur ud til endnu flere børn og unge.


Punkter til sparring

- Fusion af to virksomhedskulturer, herunder ny bestyrelsesformand

- Salgsstrategi i Tyskland og Schweiz


Branche: Software/SaaS, Digitalisering (af eksisterende virksomheder)

Udviklingsstadie: Proof of Scale

Region: Sydjylland


Kompetencer til panelet

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Forskning & Udvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

It & Systemudvikling

Ledelse

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Online marketing

Organisationsudvikling

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag – hvad er unikt?

Virksomheden 1 startede i 2006 med sin først kunde i Sønderborg. Ideen var at skabe et online system der kunne dække musikskolernes behov. Kunden har altid været i fokus, Virksomheden 1 skulle ikke være som alle andre administrative systemer. det skulle være hurtigt og intuitivt at bruge.

Virksomhed 2 startede med at producere undervisningsmateriale på DVD. Efter DVD’ens død, gik Virksomhed 2 online, hvor de skabte abonnementstjenesten playalongmusic.com, hvor enhver med internetadgang kan få adgang til onlineundervisningsmaterielle. Virksomheden 2 skabte herefter deres læringsplatform til deling og kommunikation mellem lærere og elever. Til sammen står virksomheden med 2 produkter som komplementerer hinanden.

Produkt/ydelse

Virksomhed 1 leverer en komplet løsning til musik og kulturskoler. Løsningen indeholder tilmelding, venteliste håndtering, online betaling, lokale, instrument, læringsplatform (uden indhold), ressource håndtering og meget mere. En musik- og kulturskole har med Virksomhed 1 kun brug for ét produkt til at løse alle deres opgaver. Udfordringer som Musik og kulturskoler har er mange, og ligner ikke andre skoleformer, derfor kan systemer der er udviklet til f.eks. folkeskolen ikke bruges i musikskoler. Virksomhed 2 leverer en læringsplatform med indhold (1000 timer) samt mulighed for at lærere kan anvende og dele eget materiale (ca. 60.000 lektioner). Indholdet er på svensk, norsk og engelsk. Virksomhed 2 har stor erfaring i at producere undervisningsmateriale og dette ønskes udbredt og anvendt på andre markeder også. Sammen løser de to systemer alle opgaver i en digital kulturskole, og er frontløber i digitaliseringen af både administration og pædagogik..

Virksomhed 1 og Virksomhed 2 er bygget på to forskellige platforme (C#, PHP).

Forretningsmodel

- Forretningsmodelen bygger på en abonnementsordning baseret på skolens størrelse samt forbrugsafregnede afgifter, sms, logintjenester, videoforbrug

Kunder

- Hovedparten af kunderne er kommunale og i nogle lande reguleret af lovgivning på området.

Markedet

Markedsandel på hovedmarkederne er følgende:

- Danmark 100%

- Norge 95%

- Sverige 65%

- England ca. 20%

- Tyskland og Schweiz er nye markeder

Konkurrenter

- I Skandinavien er der ingen reelle konkurrenter

- England én konkurrent

- Tyskland 10 konkurrenter hvoraf 2 er reelle med et mere tidssvarende produkt

- Schweiz ingen konkurrenter med 100% fokus på musik- og kulturskoler.

Vækstpotentiale/mål/ambition

- Begge virksomheder har haft en organisk årlig vækst på ca. 15%. Dette ønskes øget og det er målet at være en lige så dominerende spiller på de nye markeder. Ambitionen er at være markedsledende i EU på både det administrative som det pædagogiske område.

Ledelse og team

- Den daglige ledelse består af 4 grundlæggere med baggrund i kulturskoleverdenen og udvikling. Teamet består at 60% salg/support og implementering, og ca. 40% udvikling.

Økonomi/finansiering

- Virksomhed 1 har alle dage klaret udviklingen via egenfinansiering. Virksomhed 2 har benyttet investorer til at finansiere en del af udviklingen.

- Der opereres med overskud således at den fremtidige udvikling samt virksomhedsudvikling foretages via egenfinansiering. Mere aggressiv vækst kan dog ændre på denne strategi.

- Den fusionerede virksomhed består af:

- - Virksomhed 1 udgør 70% af omsætningen.

- - Virksomhed 2 30% af omsætningen. Heraf 10% Virksomhed2.com (abonnements løsningen)

Status

Fusion er netop gennemført på det formelle plan og det daglige arbejde er påbegyndt.

Der arbejdes på at sammensmelte de 2 programmer til ét for dermed at effektivisere og optimere udvikling og support, og frem for alt at sikre et samlet produkt. Dette arbejde forventes løbene at ske over det næste års tid.

På markedsfronten er virksomheden etableret med kontakter og de første kunder i hhv. Tyskland og Schweiz, og via fusionen forventes Sverige at være dækket indenfor de næste 2 år.

Spørgsmål til panelet

Fusion af 2 virksomhedskulturer.

- Hvordan sikrer vi den bedste fusion.

Salgsstrategi i Tyskland og Schweiz.

- Forskel på skandinavisk mentalitet kontra resten af Europa.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software