, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Nyt vindues-koncept med styring af indeklima, energibesparelse (40%+) og ventilation i en samlet løsning. Stort potentiale i nybyg og renovering af etageejendomme - SPRINGBOARD®

  • 04 Mar 2021
  • 14:00 - 15:30
  • Sønderborg Vækstråd, kl 14:00 til 15:30 pa online, mødeplatform
  • 13

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 28. februar 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 28. februar 2021

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden har tidligere udviklet et nyt koncept til byggebranchen, som har fået sit gennembrud. Dette er en videreudvikling af konceptet og omhandler varme-/køleforsyning, ventilation, dagslys og ”Home Control” i et produkt.

Testet og færdigudviklet i løbet af 2021. Indenfor 3-4 år skal konceptet være markedskendt og virksomheden er herefter klar til generationsskifte.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer indenfor byggeri/produktion samt følgende tre temaer (prioriteret rækkefølge):

1.Fra virksomhedsudvikling/vækststrategi til generationsskifte

2.Markedsvurdering/værdikæde i DK, samt i Midt- og Nordeuropa


Branche: Klima, Industri/produktion, Elektrisk udstyr/elektronik

Udviklingsstadie: Pre-Proof of Concept

Region: Sydjylland


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Markedskendskab Skandinavien

SDG – verdensmål

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________


- Virksomheden og idégrundlag – hvad er unikt?

- Virksomheden har rødder tilbage til 1976 i vinduesbranchen og har udviklet sig til at udvikle produkter som tværfagligt løser problemer med dårligt indeklima og dertil med et stort potentiale for energibesparelser.

- Produkt/ydelse – hvilket problem løser i?

- Hvilken løsning

- Løsningen som virksomheden har udviklet, erstatter alm vinduer, varmeanlæg, ventilationsanlæg samt gængse ”Home Control” løsninger

- Forretningsmodel

- Produktet forventes klar til levering og markedsføring i slutningen af 2021 og er en videreudvikling af et produkt som er i gang med at revolutionere vindues og ventilationsbranchen. Hensigten er at bringe firmaet i stilling til generationsskifte indenfor 3-5 år

- Kunder

- I DK er kundesegmentet i det væsentligste etageejendomme og private nybyggerier og total energirenovering af huse. På eksport markedet søges samarbejdspartnere indenfor samme sektorer

- Markedet

- Potentialet i EU er beregnet til ca dkr 50 milliarder årligt

- Konkurrenter

- Der findes ikke et tilsvarende produkt så konkurrenterne er vinduesleverandører, ventilationsfirmaer, varme- køleleverandører og leverandører af Home Control

- Vækstpotentiale/mål/ambition

- Stort vækstpotentiale men ambitionerne er at fremvise resultater som retfærdiggør et godt generationsskifte

- Ledelse og team

- Virksomheden er dd en micro med mange års erfaring samt gode kontakter

- Økonomi/finansiering

- Der søges i udstrakt grad soft funding og Crowd Funding er en mulighed med efterfølgende bank eller lignende finansiering

- Status – hvor langt er i.

Produktet er testet på Universitet og bliver iløbet af foråret monteret i to lejligheder til ”real test”

Spørgsmål til panelet

Rådgivning søges i bred forstand om udviklingen gennem 3-5 år på rejsen fra meget lille aktør med et produkt med stort tværfagligt potentiale til exit. Potentiel køber findes allerede i Skandinavien hvilket kan være en vej at arbejde målrettet. Alternativt opsøges anden køber i Europa. For det Nordamerikanske marked søges generelt efter et samarbejde og en kommende køber.

Medarbejdere i nuværende virksomhed har begrænset erfaring i international forretning men er i høj grad produktmæssigt løsningsorienteret og med gode kontakter indenfor forskningsverdenen.

Tidligere udvikling som er en forgænger for det nuværende produkt, er ved at blive en stor succes i DK hvorved vejen for nytænkning indenfor energi og indeklima er grundlagt. Generelt er markedet for disse ”grønne” produkter mere og mere åbne. De første kontakter i nærmarkedet er etableretCONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software