, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Markedsledende SaaS løsning optimerer og effektiviserer processer i ejendomsbranchen (ønsker sparring på prissætning, vækst, finansiering) – SPRINGBOARD®

  • 26 Mar 2021
  • 13:30 - 16:00
  • PropTech Denmark, kl 13:30 til 16:00 pa online, mødelokale
  • 14

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden ejer og sælger egenudviklet SaaS løsning til store og mellemstore virksomheder i ejendomsbranchen. Løsningen er udviklet i tæt samarbejde med nogle af branchens største aktører, og består i dag af 15 moduler som kan tilkøbes efter behov. Løsningen giver mæglere, projektudviklere, pensionskasser og bygherrer procesoptimering omkring adgang til og opdatering af ejendomsdata og derved bedre resultater ved salg og udlejning til privat og erhverv.


Punkter til sparring

1.Prisstrategi

2.Vækststrategi

3.Finansieringsstrategi


Branche: Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Internationalisering

Konceptudvikling

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Produktet

Fjerner traditionelle manuelle arbejdsgange med mange genindtastninger og fejl ved overleveringer af data hvor der er flere datakilder indblandet. Produkterne eliminerer manuelle indtastninger og potentielle ventetider mellem overlevering fra en stakeholder til den næste. Dette muliggør besparelser hos kunderne på op imod 20% af de omkostninger, der anvendes til indtastninger og opdatering af data.

Produktet understøtter også overholdelse af gældende GDPR-regler, bl.a. fordi data kun ligger ét sted.

Virksomhedens kunder kan tilbyde deres kunder (slutkunden) en langt bedre kundeoplevelser fordi alle oplysninger er realtidsopdateret i alle led – herved får virksomhedens kunder en konkurrencemæssig fordel

Løsningen

Løsningen er online og kan betegnes som en SaaS-løsning. Der skal ikke installeres noget hos kunderne og distributionen af produktet foregår 100% online.

Løsningen er databasebaseret hvilket gør at al data, historik og dokumentation kan trækkes ud på ethvert tidspunkt. Væsentlige informationer kan anvendes analytisk og går ikke tabt fra én delproces til den næste.

Onboarding og implementering involverer noget konsulentarbejde – hvoraf en del honoreres.

Forretningsmodel

Der er tale om ca. 75% licensforretning og maksimalt 25% konsulentforretning. Hele løsningen kan baseres på licens, men individuelle tilpasninger i forbindelse med onboarding honoreres som konsulentydelse.

Ydelsen består typisk af en back-end leverance som er 100% licensbaseret og som kan leveres stort set uden udgifter for virksomheden. Denne ydelse er virksomhedens kerneprodukt. Der er løbende lavet videreudvikling af softwaren i fællesskab med kunderne og i forhold til behov fra kunderne. Ofte er disse tilpasninger og forbedringer betalt af kunderne som en konsulentydelse. Disse udviklinger bliver så fremadrettet en del af løsningen til alle kunder, enten som opdatering under opdaterings-abonnement eller som nyt modul der skal tilkøbes.

Et andet hovedprodukt er et plug-in til Wordpress, der muliggør automatisk opdatering af kundernes Wordpress hjemmesider i forhold til opdatering af data i back-end. Implementering af plug-in produktet kan varetages af kunderne selv eller af designbureauer de arbejder sammen med. Implementeringen kræver en betydelig grad af projektledelse og erfaring med implementeringen – derfor vælger flere kunder at købe denne ydelse af virksomheden.

Selve plug-in sælges som en licens-ydelse men implementeringen involverer ofte en betydelig implementeringsindsats. En del heraf honoreres men en del ses også som en investering fra virksomhedens side – idet plug-in er det der i sidste ende sælger virksomhedens back-end produkt ind.

En del af denne implementering – ofte projektledelseselementet – er svært at få betaling for. I øjeblikket ses det derfor som en acquisition cost (CAC). Den beløber sig maksimalt til en uges arbejde. Den modsvares af en typisk projektlevetid på ca. 2 år. Selve kundelevetiden er højere (minimum 5 år) – men kundeprojekterne har en begrænset levetid og udskiftes hen over kundens levetid.

Kunder

Kunderne er store og mellemstore investorer, mæglere, projektudviklere, pensionskasser, bygherrer og driftsselskaber i ejendomsbranchen. De aktører der strækker sig over flere led i værdikæden – f.eks. ejendomsejere der selv står for udlejning og drift – kan realisere mest værdi af systemet. Virksomhedens kundeliste omfatter allerede i dag et større antal af nogle af de mest attraktive referencekunder på markedet.

Kunderne agerer både indenfor udlejning og salg og såvel på Privat-markedet som Erhvervsmarkedet.

Konkurrenter

Excel og manuelle indtastninger af designbureau i Wordpress er de største konkurrenter. I Danmark er der ingen anden aktør, der betjener hele værdikæden på samme måde. Der er konkurrence fra specialister i de enkelte led – f.eks. mæglerleddet. Konkurrencen består i høj grad af en share-of-wallet problematik, idet IT-system-budgettet ofte ses over én kam, og fordi der administrativt ikke er plads til flere system-udbydere. Løsningen er baseret på en åben arkitektur og kan integrere med de fleste andre systemer som kunderne måtte anvende i forvejen. Derfor er et salg principielt ikke betinget af, at kunden skifter et eksisterende system ud med virksomhedens løsning.

Ledelse og team

Ledelsen består af founder med 25 års relevant erfaring indenfor produktet og drift af egen virksomhed samt en relativt nyansat direktør med 25 års erfaring fra kommercielle lederstillinger i primært større (internationale) virksomheder. Dog også erfaring med investorfinansierede start-ups og scale-ups.

De to har arbejdet sammen i flere andre konstellationer igennem tiden og fungerer godt som et etableret team. Den øvrige del af virksomheden er primært yngre medarbejdere, der er i gang med at bygge erfaring op med henholdsvis programmering af løsningen og salg, markedsføring og kommunikation.

Økonomi

Virksomheden har opnået en årlig vækst i omsætning på ca. 30% de seneste 3-4 år, hvilket forventes også i indeværende år. Alle år har været selvfinansierende dog med et meget lille overskud de seneste år hvor organisationen har været under opbygning.

Status

Virksomheden har et velgennemprøvet produkt og en solid position på det danske marked med en kundeportefølje, der tæller en stor del af de mest prestigefyldte referencekunder i branchen. Set i det lys er omsætningen al for lav og prispolitik og indsalgs-strategi skal derfor tilpasses. Dette er også en nødvendighed for at kunne retfærdiggøre den store investering i at skabe en solid position på et eller flere nye markeder.

Spørgsmål til panelet

1.Prisstrategi

Produktet er billigt i forhold til løsningens værdiskabelse, kompleksitet og de timer der investeres i implementering og tilpasning, men kunderne forventer endnu lavere priser. Værdien af produktet er uklart for kunderne og do-nothing alternativet med manuelle indtastninger og processer er desværre det mest naturlige for mange kunder. Der sammenlignes derfor ofte med noget der er (næsten) gratis.

Selve omsætningen på det danske marked er efter virksomhedens vurdering alt for lille i forhold til at en stor del af de mest attraktive kunder på markedet allerede er eksisterende kunder. Derfor overvejes om kommunikationen (synliggørelse af løsningens værdi) og prispolitikken bør/kan ændres – og hvordan. Der investeres i 2021 betydeligt i markedsføring for at hæve branding- værdien.

2.Vækststrategi

I tråd med forrige punkt overvejes hvordan omsætningen kan øges. Som supplement til overvejelser om prispolitikken overvejes hvordan der kan vækstes på det enkelte marked. Pt. fokuseres på mersalg til eksisterende store kunder, da der ikke er salgsressourcer til stede til at opdyrke nye kunder (allerede kendte såvel som underskoven af mindre kendte mellemstore kunder). Produktudvidelser rettet mod et større segment kan måske også være en løsning.

Da produktet er software og online-baseret er den teoretiske skalérbarhed høj. Derfor ønskes en vækst til samtlige markeder, hvor produktet kan generere værdi og hvor en salgs- og implementeringsorganisation kan etableres.

Det overvejes om man bør etablere virksomheden lokalt eller partnere op med en lokal virksomhed med de rette kompetencer.

På nærmarkederne Sverige, Norge og Finland kan referencekunder opnås baseret på Pan nordiske kunder fra det danske marked.

3.Finansieringsstrategi

Da virksomhedens væksthastighed nedsættes i den nuværende situation med selvfinansiering er ønsket om ekstern kapital stort.

Behovet for kapital på kort og mellemlangt sigt er uklart – ligesom virksomhedens egen opfattelse af hvilke mål og ambitioner der er realistiske ønskes testet.

Der ønskes input til en finansieringsstrategi med forslag til beløbsstørrelser og antal faser – i forhold til en aktiv stillingtagen til en realistisk vækstambition.CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software