, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Beplantningsløsning produceret i ny bæredygtig cement-teknologi - til urbane miljøer. Sparring på ”go-to-market” – Pitch-SPRINGBOARD

  • 20 Apr 2021
  • 14:00 - 15:30
  • Urbantech/BLOX, kl 14:00 til 15:30 pa online, mødeplatform
  • 15

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 13. april. 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 13. april. 2021


Fokus: forretningsudvikling

Mange steder i bymiljøet kan betegnes som betonørkener, hvor forskellige udfordringer gør det meget dyrt eller helt umuligt at plante træer eller opsætte grønne vægge.

Virksomheden har derfor udtænkt en selvstående konstruktion, der er beklædt med grønne og blomstrende planter. Konstruktionen, som er formet som et træ med en krone og stamme, opsamler regnvand der genbruges til vanding af planterne. Konstruktionen bryder bybilledet på en grøn og æstetisk måde, der inviterer til ophold. Konstruktionen er baseret på det nyeste indenfor bæredygtig cementteknologi, hvor der genanvendes affaldsmaterialer, og konstruktionen har derfor et cirkulært budskab, der kan bruges i et uddannelsesmæssigt perspektiv.


Punkter til sparring

Go-to-market

- Prototype ift. første salg

- Salgspartner/direkte salg

- Kommunikation/branding/promotion

- Samarbejdsaftaler

Konkurrentanalyser


Branche: Miljø, Byggeri

Udviklingsstadie: Pre-Proof on Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Kommunikation

Marketing & Branding

Partnerskaber

Salg

______________________________________________

Produktet

Produktet øger muligheden for at etablere vegetation i bybilledet til gavn for borgere i alle aldre. Produktet er et alternativ til andre begrønningsløsninger i bymiljøer, såsom træplantning og grønne vægge, og skal være med til at udfylde huller i det nuværende marked ved at tilbyde en konstruktion der ikke konkurrerer med byrumsinventaret og optager plads i undergrunden og som er selvstående og derfor ikke afhængig af facader på bygninger. Produktet tilfører også den egenskab at kunne opsamle store mængder regnvand der gør den til et led i skybrudssikring. Det opsamlede regnvand bliver tilbageført til planterne via et vandingssystem, der derfor gør driften af planterne mindre omkostningstung. Konstruktionen er baseret på en ny cementteknologi, der genanvender restprodukter fra industrien og byggebranchen, og som derved giver en beton med en grøn profil. Konstruktionen er dermed stærk nok til at holde på en stor mængde vand, men har samtidigt også et lavt CO2 aftryk og et budskab omkring cirkularitet indenfor materialevalg. Produktet er designet med henblik på et æstetisk udtryk samtidigt med muligheden for at tilføje en bænk, der kan benyttes af byens borgere ved ophold udenfor. Produktet skaber skygge og afgiver en nedkølende effekt fra planterne på varme dage. Planterne er også med til at rense luften for luftforurenende partikler.

Styrker

-Patenterbar form

-Samarbejdet med Resourcefull (eksperter indenfor geopolymer cementteknologi med egne mix-design opskrifter allerede på markedet i primært Belgien og Holland + patent på aktivator)

Finansiering

Vi er i færd med at søge penge til udvikling af URBAN TREE prototype:

-som en del af en ansøgning under H2020 Green Deal

-Innobooster ansøgning med deadline før 1/6/21

-MUDP ansøgning med ansøgningsfrist i maj

-mulige innovations samarbejde med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Vi estimere at den første URBAN TREE prototype vil koste ca 500TDKK at udvikle

Kundesegmenter

-Kommuner

-Arkitekt/bygherrer

-Andre (BG BYGGROS og EcoTree som salgsplatforme og som et supplement til deres produktkatalog, kontrakt underskrevet med EcoTree og for BG BYGGROS afventer de sidste detaljer)

Status

-Vi har etableret samarbejde med Resourcefull og DTU Byg for udvikling af den grønne cement.

-Vi har etableret samarbjede og sparring med BG BYGGROS for løsning til begrønningen.

-Vi er i færd med at afsøge markedet for støbeforme og priser herfor. For hver af de tekniske løsninger bestræber vi os på at vælge de mest enkle og ressource optimale løsninger.

-På kundesiden har vi en igangværende dialog med både Københavns og Frederiksberg Kommune. Ligesom vi har etableret et salgssamarbejde med EcoTree

-Vi har haft forskellige pitch møder med bl.a. C40, EcoVillage

-Patentansøgning er påbegyndt.

-Stiftelse af Urban Tree ApS er påbegyndt.

Team

Co-founder: Cand Oecon og PhD i Corporate Strategy med en lang karriere bag sig indenfor EU Kommisionen, konsulent/forsknings verdenen samt som selvstændig i både Belgien og Danmark

Co-founder: Master i Statskundskab og Innovation Leadership. Har de sidste 5 år været head of innovation og partnerships indenfor sundhedssektoren på et større hospitalsbyggeri.

Co-founder: Master i Biologi med speciale i klimaforandringer og urban natur med 5 års erfaring som konsulent indenfor miljøprojekter.

Spørgsmål til panelet

- Salg – kommunikation og branding, promotion, samarbejdsaftaler, direkte salg

- Risikostyring – hvornår gør man hvad i forhold til at sikre ideen ikke bliver kopieret

- Hønen og ægget dilemma – salg vs. Første prototype
CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software