, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Ny born global SaaS platform skaber digitalt samarbejde på tværs af byggeriers økonomiske værdikæde – SPRINGBOARD®

  • 19 Apr 2021
  • 13:00 - 15:30
  • Penneo, kl 13:00 til 15:30 pa online, mødeplatform
  • 14

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Introduktion til SPRINGBOARD®

Byggeindustrien er en af de største industrier i verden, men alligevel styres økonomien på byggeprojekter med en kombination af hjemmelavet Excel-regneark og silo-regnskabssystemer.

Virksomheden har egenudviklet en SaaS samarbejdsplatform, der strukturerer og automatiserer de økonomiske processer på byggeprojekter. Primære kunder er bygherrer, rådgivere og entreprenører. Løsningen er udviklet i tæt samarbejde med nogle af branchens største aktører - hvor flere er blevet kunder.

Platformen er born global, og kan bruges til byggeprojekter over hele verden. Norden ses som et hjemmemarked og et springbræt ud i verden.


Punkter til sparring

1.Hvad skal vores finansieringsstrategi være, hvor meget og hvornår?

2.Hvordan kommer vi bedst og hurtigst i markedet?

3.Hvordan finder vi den bedste pris og model?


Branche: Software/SaaS, Byggeri

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Investor Pitch

Online marketing

Prissætning

______________________________________________


Ideen

Vidste du, at byggeindustrien er en af de største industrier i verden, der bruger 14 billioner dollars hvert år, hvilket svare til BNP i Den Europæiske Union (EU).

Alligevel styres økonomien på byggeprojekter med en kombination af hjemmelavet Excel-regneark og silo-regnskabssystemer.

Dette er meget komplekse forretningsprocesser, der resulterer i manglende økonomisk overblik, uventede budgetoverskridelser og endda offentlige skandaler.

Virksomheden har struktureret og automatiseret de økonomiske processer på byggeprojekter og har skabt en samlet samarbejdsplatform til branchen.

Vi har gjort det muligt for alle virksomheder - at tage den finansielle kontrol tilbage uden at skulle være revisorer. Samtidig minimeres administrationsomkostningerne og skaber mere tid til at bygge gode projekter.

Konkurrenter og differentiering

Inden for digitale værktøjer til styring af projektøkonomi eksisterer nogle få firmaer, som leverer interne “silo-systemer”, hvor de enkelte virksomheders indtjening er i centrum.

Vi har en klar differentiering og fokus på økonomisk samarbejde. Vores mål er at nedbryde siloer og tilføre værdi for hele værdikæden – og derved skabe et sundere og mere effektivt byggeri!

Fordele:

Det er en holistiske samarbejdsplatform, der forbinder hele projektets økonomiske værdikæde. Vi har skabt én samlet platform med en fast struktur og automatiserede workflows. Dette gør, at vi kan udnytte data på tværs af virksomheder og undgår beregningsfejl og dobbeltarbejde og minimerer risikoen for overraskelser, helt uden at bryde fortroligheden som vi kender i dag.

Ved at tænke holistisk, fremmer vi samarbejdet og nedbryder silotænkning. Det gør det muligt at begrænse unødvendige administrationsomkostninger og dermed maksimere alles profit.

Fremtidens konkurrencemæssige fordele:

Med den holistiske og faste datastruktur kan vi som de første skabe fremtidens økonomiske datagrundlag. Ved hjælp af Machine Learning og AI vil vi være i stand til at hjælpe branchen med at lave træffe bedre databaseret beslutninger og forbedre processer og dermed arbejde smartere.

Kunder

Vi gået på markedet d. 1. marts 2021 og har allerede indgået aftaler med de første 2 byggesager i samarbejde med store aktører i marked svarende til en omsætning på 120.000.

De bruger i dag deres egne internt udviklede systemer og Excel-ark, men leder efter nye og bedre måder. Vi har været igennem produktpræsentationer, behovsafdækning og dialogmøder og tester det af inden de udruller det som et standardværktøj for hele deres organisation.

Vi skal bruge disse referencer som validering ift. at opskalere vores salg. De er alle store og anerkendte spillere på det nordiske og globale marked, som kan tage os videre ud i verden.

Finansiering

Virksomheden er indtil nu selvfinansieret kombineret med et Vækstfond lån, og overvejer at lave en finansieringsrunde om ca. 6 måneder, til at skalere og vækste virksomheden.

Spørgsmål til panelet

1.Hvad skal vores finansieringsstrategi være, hvor meget og hvornår?

2.Hvordan kommer vi bedst og hurtigst i markedet?

3.Hvordan finder vi den bedste pris og model?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software