, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Startup gør eksisterende komponent i byggeri til aktiv energikilde, der sænker driftsomkostningerne – SPRINGBOARD®

  • 20 Apr 2021
  • 14:30 - 17:00
  • Urbantech, kl 14:30 til 17:00 pa online, mødeplatform
  • 10

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 7. april 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 7. april 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Intro til SPRINGBOARD®:

Med stigende krav til energiforbrug i bygninger, samt et meget begrænset udvalg af løsninger, er bygherre ofte nødsaget til at sætte solceller på taget. Solceller er både dyre og har kun én funktion. Nyt produkt giver kendt facadekomponent dobbeltfunktion, hvilket reducerer materiale- og energiforbruget. Produktet er patenteret i 6 lande, ad on til patentet er under udarbejdelse.


Punkter til sparring

1.Hvordan får vi bedst muligt testet og dokumenteret produktet så kunder har tillid til det?

2.Hvordan realiserer man det kæmpe potentiale der er internationalt?

3.Hvordan opbygger vi en organisation som kan håndtere vækst?


Branche: Energi, Klima, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

B2B

B2G

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Organisationsudvikling

Partnerskaber


______________________________________________- Virksomheden og idégrundlag – hvad er unikt?

Virksomheden har qua en modificering af en standard solafskærmning tilføjet en ekstra funktion. Dette betyder at solafskærmningen også er en luft solfanger.

- Produkt/ydelse

Vi giver kunderne en ny mulighed i valget af bæredygtige løsninger til deres bygning. Et enkelt produkt som dækker flere af kundens behov.

- Hvilken løsning?

Produktet bruger solenergi til at opvarme og køle bygningen.

- Kunder

Ingen kunder endnu. Dog meget stor interesse Målgruppen er opdelt i 4:

1.Arkitekter, rådgivende ingeniører og totalentreprenører

2.Bygherrer som fx pensionskasser

3.Ejendomsadministrationsselskaber

4.Kommuner

- Markedet

Fokus på bæredygtighed i byggebranchen bliver kun større, efterspørgslen på grønne løsninger ses hos alle led i byggeriet lige fra ejer til lejer.

- Konkurrenter

Traditionel solafskærmning, traditionelle ventilations- og køleanlæg, en anden udbyder, solceller, vindmøller.

- Vækstpotentiale/mål/ambition

I 2021 er der over 250 byggeprojekter i Danmark med fokus på bæredygtighed hvori virksomhedens produkt ville kunne benyttes, projekterne har en samlet byggesum på over 40 mia.

I 2021 er det målet at få udført en laboratorietest af produktet, samt starte på et pilotprojekt i fuld skala. Vi vil med data fra test og pilotprojekt, gå til markedet i Danmark og udlandet.

- Ledelse og team

4 medejere af virksomheden med bred og dyb erfaring i byggebranchen. Alle 4 medejere har fuldtidsjobs ved siden af denne virksomhed og er derfor begrænset i forhold til tid.

Roller for de 4 medejere:

Medejer 1:

Intern projektledelse, markedsføring, kommunikation, salg.

Medejer 2:

Projektering, ekstern projektledelse.

Medejer 3:

Patenter, opfindelser.

Medejer 4:

Økonomi, jura.

- Økonomi/finansiering

De 4 medejere er ulønnede

- Status

Produktet er udviklet, samarbejdspartnere kan producere produktet, vi mangler dog data omkring effekt, pris så en ROI kan regnes til kunderne.

Spørgsmål til panelet

1.Hvordan får vi bedst muligt testet og dokumenteret produktet så kunder har tillid til det?

Vi har brug for at få testet produktet for at kunne dokumentere effekten, foruden effekten efterspørges dokumentation i forhold til bæredygtighed som DGNB. DGNB er en bæredygtigt certificering af bygninger. Hvordan får vi testet produktet, samt udarbejdet dokumentation indenfor produktion, cirkulær økonomi, DGNB?

2.Hvordan realiserer man det kæmpe potentiale der er internationalt?

Produktet har et enormt internationalt potentiale, grundet den øgede effekt af produktet, jo stærkere og flere solskindstimer der er. Ingen af de fire medejere har erfaring med eksport. Hvordan kan vi eksportere produktet/patentet, som virksomheden ikke selv producerer?

3.Hvordan opbygger vi en organisation som kan håndtere vækst?

Der er intern uenighed blandt de fire medejere omkring hvordan forventet fremtidig vækst skal håndteres. Da alle fire medejere har fuldtidsjobs ved siden af dette, samt at to af medejere ikke har eller får mulighed for at arbejde fuld tid i virksomheden, har vi brug for hjælp til at få opbygget organisationen så den kan håndtere salg, projektering, udvikling mm.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software