, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Kunstig intelligens til monitorering af større byggeriers fremdrift. Ønsker sparring på kommende fusion og eksterne investeringer – Pitch-SPRINGBOARD

  • 07 Apr 2021
  • 14:00 - 15:30
  • Urbantech, kl 14:00 til 15:30 pa online, mødeplatform
  • 17

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 4. april 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 4. april 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Byggeriets styring og ledelse er en manuel proces som møder stadigt stigende krav til samarbejde og transparens pga. øget kompleksitet.

Virksomhedens webapplikation muliggør sammenkobling af eksisterende planlægningsdata, som 3D modeller, tegninger, tidsplaner og økonomi. Ved hjælp af robot- og scanningsteknologier opsamles billeder og nøjagtige referencepunkter fra virkeligheden, som konverteres til 3D data og bruges til automatisk ajourføring af byggeriets progression.

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende temaer, udfordringer eller spørgsmål (prioriteret rækkefølge):

1.Strategi for kommende investering/sammenlægning af virksomheder

-herunder betingelser for investering/sammenlægning

2.Værdiansættelse af virksomhederne


Branche: Software/SaaS, Digitalisering (af eksisterende virksomheder), Automation, Robotteknologi, Droner

Udviklingsstadie: Proof of Concept / Proof of Business

Region: Syddanmark


Kompetencer til panelet

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Juridiske forhold

Markedsanalyse

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


- Virksomheden og idégrundlag – hvad er unikt?

Realtime opfølgning på byggeriets faktiske status, sammenlignet med digitale 3D modeller, tidsplaner og økonomi.

- Produkt/ydelse

Byggerier bliver stadigt større og mere komplekse, samtidigt stiger antallet af fejl og mangler, hvilket er med til at reducere produktiviteten og lønsomheden.

- Hvilken løsning

Der er brug for en løsning til at holde styr på planlægningsdata og ajourføre det med virkeligheden, for at kunne optimere byggeriets ledelse og kvalitet.

- Forretningsmodel

Løsningen udbydes til bygherre, byggeleder og entreprenør og ydelsen leveres i en licensbaseret webapplikation, som software as a service. I konceptet er der også indeholdt leje/leasing af scanningsudstyr, samt autonome robotter og droner til opsamling af data.

- Markedet


Der findes ca. 12.500 konstruktører beskæftiget i byggebranchen, hvoraf vi ønsker at onboarde 300 brugere hos 10 af de 100 største entreprenørvirksomheder i Danmark, inden for de næste 2-3 år.

- Konkurrenter

Dalux, Doxel, Reconstruct.

- Vækstpotentiale/mål/ambition –

Applikationen er skalerbar og kan udrulles international på nær i USA, ambitionen er at sælge 300 licenser over de næste 3 år, voksende fra 50 år 1, 100 år 2, til 300 år 3.

- Ledelse og team – Ejerleder har baggrund fra byggebranchen, hos rådgiver og entreprenør. Har tidligere drevet manuel kvalitetssikring og rådgivning i denne forbindelse. Driver i virksomheden projektledelse på planlægning og features til softwareudvikling og øvrige konsulentopgaver.

- Senior software udvikler, som står for den daglige planlægning og produktionen af software, samt uddelegering af arbejdsopgaver til de respektive udviklere, samt backend udvikling.

- Juniorudviklere, som står for algoritme programmering og visuel og operationel fremstilling af data.

- Marketingkoordinator med fokus på produktbeskrivelser og word-of-mouth generering igennem sociale medier, presse og kanvas.

- Økonomi/finansiering

Softfunding, eksterne investeringer, konsulentopgaver.

Der er behov for ny kapital inden for 2 måneder.

- Status

Testfase – pilotprojekter, TRL7-8, tidlig testfase med udgivelse til udvalgte kunder i april.


Proof of concept

Konceptet er velafprøvet og der findes eksisterende, men komplekse løsninger som anvendes af branchen. Der er et ønske om at automatisere mange af disse processer, hvilket kan opnås med virksomhedens program.

Proof of business

Virksomheden har solgt dele af løsningen, som går på digitalisering af virkeligheden. Hvor bygningsdata er blevet transformeret til at kunne blive bearbejdet af arkitekter og ingeniører. Virksomheden er i gang med at teste ved en af de 10 største entreprenører i Danmark, som har lavet hensigtserklæring på køb af ydelsen.

Spørgsmål til panelet

Virksomhed A er virksomheden de3r skal på Springboard. Virksomhed B er samarbejdsparter til virksomhed A.

Der er i virksomhed ”B” behov for ydelserne som virksomhed (A) kan levere.

Der er et ønske fra virksomhed ”B” om at fusionere de to virksomheder og finansiere den videre udvikling igennem den eksisterende indtjening fra virksomhed A. Samtidigt er der interesserede investorer som kun vil investere i virksomheden A’s softwareprodukt.

Virksomhed B er licensforhandler.

Hvordan skal virksomheden (A) forholde sig i forbindelse med tilbud om sammenlægning eller investering?

Hvilke kompetencer kræver virksomheden (A) for at kunne vækste til ønsket selvfinansieringsstadie og hvordan finansieres dette?

Hvordan sikres fortsat investering af udvikling og vækst.

Ud fra udviklingsbehov, hvordan kunne en model for investering i virksomheden (A) se ud?

Er der særlige konkurrencemæssige overvejelser i forhold til markedet som virksomheden (A) bør have i forbindelse med type af investorer? – hvad er risikoen.CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software