, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: App-baseret jobsøgningsplatform med unikke funktionaliteter tapper ind i fremtidens fleksible arbejdsmarked – SPRINGBOARD®

  • 06 May 2021
  • 14:00 - 16:30
  • Dansk Industri, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 13

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Vi matcher arbejdskraft og arbejdsgivere på en markant anden måde end traditionelle jobportaler, tilbyder vores service uden betaling fra arbejdstager og agerer via en app, der pusher beskeder og via geografisk målrettet content skaber en meget målrettet markedsføring af de allermest relevante jobs/profiler. Vi bearbejder markedet mere direkte, effektivt og billigere end vores konkurrenter. Kunder er Freelancere, Professionelle (CVR), købere af arbejdskraft i form af enten virksomheder eller familier, Jobcentre og uddannelsesinstitutioner.


Punkter til sparring

Prioritering/fokus

Gearing af salget

Finansiering


Branche: App

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Midtjylland


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Løsninger

Jobsøgningsplatform

- 10 procent tillæg af Freelancer løn, som køber af arbejdskraft, betaler igennem App efter udført arbejde.

Rekruttering

- Handling Fee DKK 4.900 ved rekruttering igennem appen.

Kurser

- Kurser internt Labour Market Integration til Expats betalt af Jobcentre, hvorefter kursisterne bliver sendt videre til uddannelse som eks. Vindmølleteknikere og Bedstemand.

Jobsøgningsplatformens egenskaber

1.At kunne navigere med egne medarbejdere i en PC-version med push funktion og direkte link til både App og eget login til egen kategorisektion og samtidig på samme platform kunne rekruttere lignende profiler som er i egen virksomhed og føre dem direkte over i eget regi. Denne mulighed eksisterer ikke på det digitale marked i dag.

2.Anden kategori er, at virksomhedens primære profiler arbejder fysisk og ikke digitalt. Den største konkurrenceflade arbejder med primært digitale serviceløsninger og dermed ikke det fysiske, fleksible arbejdsmarked (transnationalt). Virksomheden løser et samfundsbehov for at formalisere arbejde i bl.a. private hjem og andre timebaserede opstående behov, der ikke fordrer fastansættelse - uden at det bliver sort arbejde.

Kunder

Virksomheder, der mangler enten fleksibel eller fast arbejdskraft (90 kategorier), Familier, der mangler rengøring, havemand m.m. – Jobcentre, der betaler kurser/udd., Udd. institutioner, der betaler for kursister. Eksempel på Proof of concept er, at virksomheden som de første i DK har lanceret et samarbejde med tre kommuner og deres jobcentre, hvor samtlige forsikrede ledige i deres e-boks har modtaget et tilbud om uddannelse via virksomheden og deres partner udd. institutioner, som Jobcentrene betaler efter screening af kandidaterne.

Markedet

EU har en vision for at forbedre arbejdskraftens fri bevægelighed, hvilket platformen kan understøtte og samtidig være med til at mindske sort arbejde, da der er en tæller integreret i Appen, som viser, hvor meget Freelancer eller Professionel profil har optjent i et givent år. Desuden kan man ikke selv slette en profil, hvilket er muligt på konkurrerende platforme. Spanien er det første marked vi går ind i med en Franchise model i 2021, fordi der er en stor ungdomsarbejdsløshed, fordi der naturligt er mange migrantarbejdere og fordi, at der er unikke markeder, som ikke udfordres (hjemmepleje af ældre eks., hvor familier selv skal betale plejehjemspladser og derfor benytter sort arbejde til hjemmepleje). Danmark p.t. står for en markedsandel på DKK 65.000.000, og Spanien samlet set DKK 8 mia., hvor vi efter 3 år forventer at have 3-5 procent af markedet med en Master Franchise og 16 Sub Franchise partnere i de 17 regioner.

Konkurrenter

Konkurrenter er f.eks. Happy Helper, Hilfr, Worksome og Workr (DK). De er dog baseret på hjemmesideplatforme og kan ikke levere services på baggrund af hverken push

beskeder eller geografisk målrettet indhold. Dertil kommer, at vi kan håndtere 90 kategorier af jobs, hvilket er langt flere end konkurrenterne. Mange online-konkurrenter kan kun håndtere ganske få jobkategorier. Virksomheden har en helt anden struktur, funktionalitet og prissætning, hvilket gør os unikke i markedet. I EU eksisterer der ikke en lign. platform, som er transnational.

Ledelse og team

Består af folk med erfaring med rekruttering, outplacement og samarbejde med det offentlige, erfaring fra bankverdenen, projektudvikling, økonomi, Marketing. App udvikling, kulturforståelse, grafiske brugerflader, salg, vækststrategier, digital transformation og strategi, samt finans, komm., Marketing, SoMe.

Økonomi/finansiering

Sund økonomi, men mangler finansiering til hurtig vækst og indtræden på nye markeder. Ambitionen er at nå en omsætning i niveauet DKK 10 mio. i 2022, stigende til DKK 22 mio. i 2025.

Status

Vi er økonomisk tæt på Break Even og har lavet Proof of concept på alle tre indtægtsparametre, så vi er klar til både digital og offline skalering.

Spørgsmål til panelet

Prioritering – hvilke forretningsområder skal virksomheden prioritere?

Gearing af salget – hvordan skal virksomheden geare salget inden de forretningsområder panelet vurderer virksomheden skal prioritere?

Finansiering – hvordan kan virksomheden bedst muligt finansiere en skalering af virksomheden?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software