, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Clean-Tech start-up søger sparring på formalisering af samarbejde med eneforhandler og mulig investor om aktivitetsbaseret salgsproces – SPRINGBOARD®

  • 19 Apr 2021
  • 09:30 - 12:00
  • Urbantech, kl 09:30 til 12:00 pa online, mødeplatform
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 9. april 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 9. april 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Intro til SPRINGBOARD®

Virksomheden, med et ingeniørfagligt erfarent team, kommer efteråret 2021 på markedet med et bæredygtigt IoT-produkt der kan forbedre indeklima og luftkvalitet.

Der er etableret et samarbejde om salg af produktet med en virksomhed med eneforhandlingsret indenfor sin branche. I den forbindelse søger vi input, metoder og værktøjer til at opnå et godt samarbejde, omkring salgsprocessen af virksomhedens produkt igennem forhandlerens salgsorganisation.

Virksomheden står overfor en go-to-market fase med behov for kapital og nye kompetencer i ledelse og advisory board/evt. bestyrelse og vil i den forbindelse gerne udfordres på hvilken konstellation af investor der er den rette samt hvordan den optimale bestyrelse etableres.


Punkter til sparring

- Kommunikation af værdier og udvikling af fællesskab omkring salg

- Markedsføringsstrategi og samarbejde om aktivitetsbaseret salg med eneforhandler

- Samarbejdspartner som første investor, for og imod, samt alternativer

- Investors interesse og motivation ift. virksomhedens udviklingsstrategi

- Kompetencebehov i ledelse, advisory board/bestyrelse


Branche: Byggeri, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Midtjylland


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Ledelse

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Salg og vækstplaner

Strategi og vækstplaner


______________________________________________


Tør luft er et voksende problem på moderne kontorarbejdspladser. Den tørre luft opstår bl.a. når kold luft varmes op i klimasystemet og blæses ind i lokalerne for at forsyne medarbejderne med frisk luft.

Tør luft udtørrer kroppens beskyttende slimhinder og ødelægger dermed kroppens naturlige forsvar mod sygdom. For at føje spot til skade, trives og spredes virus i tør luft og hermed stiger sygdoms- og smitterisiko betragteligt i moderne velventilerede kontormiljøer.

Samtidig omgiver vi os med ting lavet af kemikalier, bygninger, møbler, elektronik, tekstiler mv. som afgasser til indeklimaet. Gasserne er giftige for mennesker og med et ophold inde, 90% af vor tid, påvirkes vi konstant. Forskning viser øget risiko for hovedpine, astma, kræft og hormonforstyrrelse, mv.

Virksomhedens produkt anvender planter som en primær bestanddel i løsningen. Produktet er grønt, naturligt og vil indgå som en del af en eksisterende serviceforretning. Vi sælger produktet til serviceudbyderen, som udlejer produktet på abonnement.

Produktet er et IoT produkt, som kan reagere på tør luft når 3. parts indeklimasensorer registrerer problemet. I tilknytning til vores produkt findes en mulighed for at rapportere på indeklimaet, hvilket også tilbydes i abonnement.

Virksomheden begynder med det danske marked og vil over den kommende årrække udvide markedet til først Norden, siden Europa. Der findes desuden et stort globalt marked.

I 2023 forventer vi at være på det Europæiske marked med en omsætning på 70 mio. kr.

I øjeblikket er vi er to ingeniører i virksomheden, som søger investering fra en eller flere investorer og forretnings- og markedskompetencer. Traditionelt ligger salgskompetencer et godt stykke fra vores egen faglighed, hvor motivationen potentielt kan være meget forskellig fra vores. Derfor søger vi værktøjer/metoder/erfaringer til at kunne italesætte værdier og skabe et fælles grundlag for salgssamarbejde.

Vores produkt er udviklet med støtte fra Innovationsfonden, Realdania og Otto Bruuns fond.

Vi har en funktionel prototype, som er testet for sin evne til at rense luft for kemi ved teknologisk institut og sin evne til at befugte tør luft.

Vi søger kapital til at sikre virksomheden igennem Covid-19 krisen, forsinket markedsintroduktion samt sikre at det bedste produkt kommer på markedet i efteråret 2021.

Vi har en bekræftet ordre på de første 125 produkter.

Spørgsmål til panelet [med udgangspunkt i punkt 2]

Angiv emner eller konkrete spørgsmål.

- Kommunikation af værdier og udvikling af fællesskab omkring salg

Hvordan sikres etablering af en velfungerende samarbejdsmodel med en ”gennemsigtig” salgsproces?

Hvordan understøtter founders/udviklingsteamet bedst salgsprocessen?

- Markedsføringsstrategi og samarbejde om aktivitetsbaseret salgs med eneforhandler

Hvordan etableres en fælles markedsføringsstrategi?

Aktivitetsbaseret salg som udgangspunkt for samarbejde om salgsprocessen?

Hvad bør være kerneaktiviteter i salget?

- Samarbejdspartner som første investor, for og imod, samt alternativer

Hvilke elementer vil være essentielle i en ejeraftale såfremt primære samarbejdspartner på forhandling og salg i DK kommer ind som medejer?

- Investor interesse og motivation ift. virksomhedens udviklingsstrategi

Hvordan sikres forretningsudvikling på andre områder, så virksomheden får flere ben og markeder at stå på samtidig med en dansk samarbejdspartner som medejer?

- Kompetencebehov i ledelse advisory board/bestyrelse

Fra produktudvikling til salgssituation kræves nye kompetencer, hvordan sikres de bedst etableret i ledelsen og advisory board/bestyrelse?

Da investorers motivation for investering naturligt vil præge virksomhedens fremadrettede udvikling og strategi afføder det spørgsmålet: Skal virksomhedens satse på investor med direkte interesse og engagement i driften eller investorer uden denne kobling, men evt. med andre kompetencer der kan bidrage til videreudvikling af forretningen?

Diskuter gerne erfaringer og overvejelser fra konkrete udfordringer - både det som gik godt og det der med fordel kunne være gjort anderledes.

Deltagere må gerne have erfaringer med at arbejde strategisk med FN’s verdensmål og bæredygtighed og hvordan dette kan medvirke til at understøtte forretningen.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software