, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Kapitalsøgende cannabis-virksomheder (Medical Cannabis) skal have sparring på deres investor pitch

  • 05 May 2021
  • 13:30 - 16:15
  • Invest in Odense, kl 13:30 til 16:15 pa online, mødeplatform
  • 19

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 28. april 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 28. april 2021

Registration is closed


Indhold/formål

Som forberedelse til ”Cannabis Investor Summit 2021” gennemføres Pitch-træning for cases onsdag den 5. maj 2021.

Casene, der repræsenterer et bredt udsnit fra værdikæden i medicinsk cannabis - får mulighed for at teste deres præsentation (indhold, performance, timing). Alle cases præsenterer på engelsk.

Casene har fem min. til deres præsentation - og der er programsat to runder til at træne præsentationerne.

Der er planlagt to parallelle træningsspor, hvorfor der er behov for to paneler.

Der er mulighed for efterfølgende at deltage i ”Cannabis Investor Summit 2021” den 20. maj 2021 - tilmeldingslink sendes til alle paneldeltagere efter Pitch-træningen.

Program for Pitch-Træningen

Kl. 13.30 Velkomst og introduktion.

Kl. 13.45 Første runde Pitch – 5 min. pr. virksomhed, feedback fra panelet.

Kl. 15.00 Pause

Kl. 15.10 Anden runde Pitch - 5 min. pr. virksomhed, feedback fra panelet

Kl. 16.10 Afrunding og netværk.

Materiale:

Der udsendes en kort beskrivelse af virksomhederne til paneldeltagerne inden træningen.

______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software