, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Abonnementsløsning på automatiseret egenkontrol og kvalitetssikring til fødevarevirksomheder - kæmpe marked globalt – SPRINGBOARD®

  • 03 May 2021
  • 14:00 - 16:30
  • Coop, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 15

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomhedens primære produkt er digitalisering af produktioner. Specielt automatisering af egenkontrol og kvalitetssikring hos fødevareproducenter.

Konceptet kan starte småt og udbygges til et fuldautomatisk system baseret på SaaS og IoT, samt produktionsdigitalisering.

Forretningsmodellen er et all-inclusive abonnement med bindingsperiode.

Markedet er kæmpestort globalt for de rigtige spillere i en konservativ branche, som SKAL forny sig. Specielt med fokus på bæredygtighed.


Punkter til sparring

1.Go-to-market strategien med fokus på valg af de rette marketingselementer og de rigtige kunder

2.Vækst gennem kunde/branche strategi bundet sammen med GTM og kapitalrejsning.

3.Kapitalrejsning/seed funding


Branche: Fødevarer, Industri/produktion

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Sjælland


Kompetencer til panelet:

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Marketing & Branding

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden fokuserer på værdiskabelse i produktioner – primært fødevarer, hvor digitalisering kan løse mange trivielle og/eller lovpligtige processer, såsom automatiseret egenkontrol på tværs af hele kølekæden, med sporbarhed og kvalitetssikring som afledte fordele. Den primære fordel er konceptet, som kan starte småt og udbygges til et fuldautomatisk koncept baseret på SaaS og IoT, samt produktionsdigitalisering.

Produkt/ydelse – problem der løses

Manglende tid og ensartethed i dataregistrering af egenkontrol, samt samling af data på tværs af processerne. Dertil berigelse med predictive maintainance og AI som drivere for et optimeret kvalitetssystem med udstillelse af data til kontrollanter, slutkunder og markedsføring.

Hvilken løsning

Brancheforståelse fra manden på gulvets opgaver til forretningsoverblik for virksomhedsejeren, samt nye muligheder for digitalisering. Virksomheden benytter stort branchekendskab, forståelse for automation i produktioner, netværksopkoblinger, Cloud, IoT og Webudvikling til at samle en komplet digitaliseringsløsning.

Forretningsmodel

All-inclusive abonnement med bindingsperiode

Kunder

Primært fødevarebranchen, men konceptet kan udbredes til mange brancher f.eks. pharma, transport, miljø m.fl. – P.t. 5 betalende kunder i fødevareindustrien, men med en del PoC i gang eller accepterede.

Markedet

Er stort, men potentialet er ligeledes bredt inden for brancher. Mulighed for skalering internationalt. Der er ekstremt mange vinkler og indgange til markedet, hvorfor marketing og branding er meget vigtigt at adressere korrekt fra starten.

Konkurrenter

Er der flere af, men meget få med virksomhedens end-2-end approach, samt branchespecifikke løsninger. Virksomheden har allerede taget kunder fra etablerede spillere, som ikke har formået at forny eller udvide tidligere løsninger

Vækstpotentiale/mål/ambition

Virksomhedens ambition er en international forretning med kontorer i de enkelte lande og ekspertkompetencer og kendt brand i markedet indenfor produktions digitalisering og automatisering. ”Experts within your digital production”

Ledelse og team

Ledelsen består p.t. af en erfaren leder og forretningsudvikler med stærk teknisk baggrund, samt en erfaren udviklingsressource med aktiv militærbaggrund. Teamet består af 2 udviklere og en sælger fra fødevarebranchen.

Status – hvor langt er virksomheden.

Virksomheden er i dag i markedet med betalende kunder og et salgbart produkt. Fokus er på kapitalrejsning, GTM og vækst. Der er flere interesserede investorer og virksomheden benytter ligeledes netværker indenfor accelerators, labs, partnerskaber og innovationsfonde.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden søger sparring/erfaring omkring kapitalrejsning/Pre seeding for at undgå spildtid. Ligeledes har virksomheden brug for vinkler/sparring på go-to-market strategien, så virksomheden undgår at smide penge efter de forkerte marketingselementer eller forkerte kunder.

Generelt ønsker virksomheden en vurdering af potentialet for vækst både Nordisk og Internationalt, samt sparring på generel vækst gennem kunde/branche strategi bundet sammen med GTM og kapitalrejsning.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software