, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Omni-channel høreapparatsudbyder udfordrer markedet med fuld gennemsigtighed og digitalisering af kunderejsen, KBH - SPRINGBOARD®

  • 27 May 2021
  • 14:00 - 17:00
  • ATEA, kl 14:00 til 17:00 pa Lautrupvang 6, 2750 Ballerup
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 14. maj 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 14. maj 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Markedet for høreapparater er i eksplosiv vækst både i ind- og udland, hvor teknologien i høreapparaterne hele tiden forbedres og når nye højder. Men markedet er præget af en gammeldags tilgang til kunderne, hvor uvildig rådgivning og den bedste løsning for brugeren ikke er en selvfølge. Dette er baggrunden for at virksomheden tilbyder en nemmere og mere gennemskuelig vej til bedre hørelse.


Punkter til sparring

1.Go-to-market strategi

2.Salgsstrategi & forretningsmodel

3.Kommunikations & marketingstrategi


Branche: Medtech

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Automatisering

Digitalisering

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling & digitalisering

Kommunikation

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Online marketing

Strategi & vækstplaner


______________________________________________


Vi ønsker at digitalisere en gammeldags og støvet branche – nemlig høreapparatsbranchen. Hvor selve produktet er i en rivende udvikling, men tilgangen og kommunikationen på ingen måde er til forbrugerens fordel. Derfor ønsker vi at revolutionere måden hvorpå der sælges høreapparater på, for samtidig at forenkle købsprocessen og skabe gennemsigtighed i et marked der aldrig har haft det.

Markedet

I både ind- og udland er høreapparatsbranchen i eksplosiv udvikling, med en årlig vækst på omkring 7% på det globale marked. I Danmark lider ca. 800.000 mennesker af et høretab (650 m. globalt), som er estimeret til at stige til 1.2 m. mennesker i år 2050 (950 m. globalt), hvoraf kun 53% reagerer på deres høretab (15% globalt). Dermed er halvdelen af befolkningen med hørenedsættelse i behandling for deres høretab og den anden halvdel er ikke, med potentielt store konsekvenser til følge som f.eks. stress, demens, isolation og nedsat hukommelse. Det vurderes at det tager mellem 3-5 år at reagere på sit høretab, fra at vedkommende er blevet opmærksom på problemet, til at der anskaffes et høreapparat.

Konkurrenter

Høreapparatsmarkedet i Danmark er delt op i to, privat og offentligt. I det offentlige er der kun ældre generationer af høreapparater repræsenteret, samtidig er det er typisk forbundet med længere ventelister, samt begrænset service og brugeren er ikke garanteret et frit valg (behandlingsstedet vælger høreapparater). Via en markedsundersøgelse fra 2016, er der konkluderet at kun 50% af alle brugere i det offentlige er tilfredse eller meget tilfredse med deres løsning. Til gengæld er høreapparater via det offentlige i Danmark, altid forbundet med 0 kr. i egenbetaling.

Det private marked i Danmark er domineret af de producentejede retail kæder. Kæderne er forbundet med begrænsede åbningstider, høje priser og mangel på gennemsigtighed. Der er derfor tæt kamp om kunderne i det traditionelle høreapparatsmarked i Danmark.

Virksomheden er en omni channel forretningen med fysiske klinikker og salg via webshop. Lovgivningen i Danmark dikterer at vi skal se vores kunder fysisk én gang, resten kan vi klare vi online. Det betyder at vi foretager den nødvendige høreprøve i klinikken og at vi efterfølgende fjernjusterer høreapparater via app, hvor end kunden er og helt efter behov.

Ledelse & team

Virksomheden er grundlagt af de to stiftere, som begge har en baggrund fra høreapparatsindustrien. Der er samtidig skaffet ekstra kapital gennem to investorer og vækstfonden. Der er lige nu fire fastansatte i virksomheden og et større hold af eksterne konsulenter.


Spørgsmål til panelet

1.Go-to-market strategi

a. Hvordan skaber vi den bedst mulige leadgenerering?

b. Hvordan skal virksomheden positionere sig ift. sine konkurrenter og belyse de mange forskelle?

2.Salgsstrategi & forretningsmodel

a. Skal vi være en volume forretning, high-end forretning eller en kombination?

b. Hvordan når vi bedst igennem med B2B salg?

3.Kommunikations & marketingstrategi

a. Hvordan kommunikerer virksomheden bedst muligt de mange fordele?

b. Skal virksomheden prioritere at belyse et uigennemsigtigt marked? Og i så fald, hvordan?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software