, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Skalering af innovativ SaaS-platform (people optimization), der skal have vind i sejlende til den internationale rejse! – SPRINGBOARD®

  • 01 Jun 2021
  • 14:00 - 16:15
  • Njord Advokatfirma, kl 14:00 til 16:15 pa Pilestræde 58, 1112 København
  • 2

Registration

  • Grundet Corona-restriktioner er det ikke muligt at deltage som observatør til dette arrangement
  • TILMELDINGSFRIST: 25. maj 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, internationalisering

Introduktion til SPRINGBOARD®

Vi udnytter kun 17% af vores potentiale i vores virksomheder, og det skal der gøres noget ved.

Vi vil være en game changer i måden vi arbejder på, så vi kan øge effektivitet, drive og engagement på en intuitiv og operationel måde. Vores IT-platform + APP er designet til at give virksomheder et løft på 30%, når metoden implementeres og tages i brug. Og så er det er endda sjovt og motiverende mens man gør det.


Punkter til sparring

Der søges stærke kræfter til panelet, der kan give et løft i den kommende vækststrategi i forhold til:

1.Skalering af SaaS-platformen

2.Internationalisering


Branche: App, Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

B2B

Digitalisering

Forretningsudvikling

HR

Internationalisering

It & Systemudvikling

Licensering

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Prissætning

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


- Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden har skabt en unik platform til at arbejde dynamisk, digitalt og operationelt med at få ledere, medarbejdere og teams til at fungere op til 30% mere effektiv

- Produkt/ydelse

Mennesker trives og løser opgaver 9x hurtigere, hvis det er opgaver de har talent for at løse, som motiverer dem og de ledes ud fra deres talent. Vi har produktet til at give denne viden

- Hvilken løsning

App’en visualiserer medarbejders talentpotentiale ved hjælp af en quiz på bare 12 minutter og giver konkret indsigt i deres fulde potentiale. Ledelsesmodulet opsamler data og giver indsigt i kultur, hvem der skal løse hvilke opgaver, sammensætning af teams, mulighed for at se ind i virksomhedens high performere, stærke mus-samtaler og rekruttering m.m

Når mennesker talenter er i spil trives de langt bedre og medarbejder de bliver i virksomheden længere.

- Forretningsmodel

Man kan købe en engangskode til at få afdækket sit talent. Man kan abonnere på ledelsesmodulet og få adgang til at arbejde operationelt med virksomedens potentiale.

Online læring er tilknyttet, samt et konsulent partner team kan aktiveres til implementering.

- Kunder

Apcoa, Novo, Absolon, Dinnings sixt, Nasdag, BEC, True North, IBA, AKA

- Markedet

Virksomhedens primære målgruppe er virksomheder med +50 ansatte, der bruger værktøjer til at optimere deres ansattes effektivitet og motivation.

I Danmark er der ca. 829.000 virksomheder og omtrent 2,3m fuldtidsansatte, hvilket svarer til ca. 1,5m personer, hvoraf 3 ud af 4 virksomheder bruger lignende værktøjer, svarende til 1.3m fuldtidsansatte. Virksomheden forventer at kunne få 20% af markedet, svarende til ca. 250.000 brugere

- Konkurrenter

Eloomi, Peakon, Imparise, Bamboo, TT38, DISC; Insigts, diverse personligheds tools

- Vækstpotentiale/mål/ambition

Vi vil være en game changer i måden vi arbejder på i virksomheder og ramme den politiske målsætning om at implementere værktøjet på skole- og uddannelsesområdet. Virksomheden er ekstrem skalerbar da der kan addes mange produkter og sprog til platformen.

- Ledelse og team

Vi er i dag 2 ejere. CEO + COO + imtering CIO. + udviklingteam.

- Økonomi/finansiering

Virksomheden havde angel investorer i opstarten, men disse er købt ud. Virksomheden finansierer sig selv og investerer denne i IT-udvikling.

Status

Vi er i dag en etableret virksomhed med et stærkt fundament. Vi har et produkt der virker og som der er stor interesse for, samt en del tilhørende produkter som kan skabe en forretning, der løber rundt (dog har Corona sat sine præg, men vi har tjent penge i denne krise) .

Spørgsmål til panelet

Hvordan skalerer man platformen? Hvad er det smarteste skridt?

Hvordan internationaliserer man platformen? Hvad er det smarteste skridt?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software