, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Innovativ virksomhed inden for udvikling af avanceret hardware & software til reducering af CO2 gennem Datadrevet Energiledelse – SPRINGBOARD®

  • 28 May 2021
  • 09:30 - 12:00
  • DTU BYG, kl 9:30 til 12:00 pa online, mødeplatform
  • 15

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for tilmeldinger.
  • Grundet stor interesse er der lukket for tilmeldinger.


Fokus: bestyrelse, forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden udvikler produkter inden for Smart- bygning og Home. Fokus er Databaseret energi- og klima ledelse baseret på Plug and Play Wi-Fi enheder monteret i eksisterende installationer. USP er CO2 reduktion, lav investering, årlig besparelse og kort tilbagebetalingstid.

Der er samarbejde med DTU-BYG om udvikling af et koncept til styring af en ny type gulvvarme med 30-40% reduktion af CO2 ift. til vandbårne systemer.

Målet er salg til Europa og samarbejde med partnere.


Punkter til sparring

Forretningsstrategi/udvikling - herunder afsætningsmuligheder

Finansiering & Kapitalrejsning

Mulige partnerskaber og etablering af advisory board eller bestyrelse


Branche: Energi, App, Hardware, Elektrisk udstyr/elektronik

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Sjælland


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Konceptudvikling

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Problem:

El-besparelser og forbedret indeklima. Virksomheder forbruger ca 40% af deres el

uden for arbejdstiden. Kun store virksomheder har etab. energiledelse. Specielt SMV har ikke

udnyttet deres potentiale for besparelser – økonomiske såvel som samfundsmæssige (CO2

reduktion). Mindre erhverv, offentlige kontorer, men også private husstande har et stort

potentiale, som endnu ikke har været økonomisk muligt at realisere. Indeklima monitorering og

styring er vigtig for produktivitet og velvære i private husstande.

Løsning:

Databaseret energi og klima ledelse. Vi har udviklet en ny generation af

højteknologisk IoT løsninger, som er billige, intuitive og som ikke kræver etab. af en energiorganisation. Systemet, SAWUX består af

1) en enhed (sensorer, datahjemtagning ogenergistyring), der kan installeres direkte i en Fuga ramme uden aut. installatør, samt

2) et brugertilpasset Energi Monitorerings System (EMS) – dashboard for smartphone/PC.

Systemet kan også levere data til andre EMS’er.

Værdiskabelse:

Kommer fra besparelsen på el og CO2 samt bedre indeklima. SAWUX er billig og intuitiv.

SMV (+ offentlige) samt private kan nu realisere deres potentiale. For et kontor på 1000

m2 koster SAWUX kun 20% af markedslederens. Implikationen er, en markedsudvidelse med

mindre SMV, der nu kan finde en rentabel (pay back time) og intuitiv løsning. Der findes 31.000

kontorer på under 1.000 m2 i DK. Indeklimaet er ikke kvantificeret, men har en stor effekt på

produktivitet og velvære.

Status:

Færdigudvikling:

Software, Firmware og APP for EMS; Grafiske repræsentation, Visualisering:

Optimering af energistyring; Prædiktiv styring og maintanance; Advanced Metering Infrastructure (AMI) og Prisstruktur for Data-abonnement.

Virksomheden har installeret to Indeklimasensorer i en kommune. Der er taget kontakt til distributionsfirma med henblik på salg til private gennem byggevarehuse. Prisforhandling foregår.

Marked & konkurrence:

Alle med en FUGA rammer er mulige kunder. Fokus er dog på Intelligent Corporate Systems og

herefter private. Specielt SMV'er, som endnu ikke er konverteret til databaseret energiledelse.

Markedet vokser ikke kun i det eksisterende Corporate segment, men udvides til at omfatte SMV’er og private. Vi vil udvikle en Schuko/Europlugs, som bruges i de fleste EU lande. Markedet er meget stort.

Der findes to store konkurrenter: Schneider IHC og Logic Home. Hertil kommer rådg. ingeniører,

f.eks. Vitani som har et EMS, Omega.

Undersøgelser på Intelligent Home markedet og blandt el-installatører viser, at de to vigtigste salgsparametre er:

1) Pris (investering) og ROI,

2) brugervenlighed. De virksomheder vi forhandler testaftaler med er: DTU, ISS (som en del af nye facility management produkter) og Nyrup Elinstallation.

Nyskabelsen er:

Plug and Play enheder på eksisterende installationer og wifi kommunikation. Det giver meget

fleksibel og billig installation. Vi differentierer os på systempris; brugervenlighed; fleksibilitet og

funktionalitet.

USP’erne er:

CO2 reduktion og lav investering med årlig besparelse og kort tilbagebetalingstid.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden ønsker sparring og input på forretningsudviklingen - herunder afsætningsmuligheder, mulige partnerskaber samt definering af fokusområder.

Herudover kapitalfremskaffelse samt etablering af advisory board eller bestyrelse.


Spørgsmål til panelet

Virksomheden ønsker sparring og input på forretningsudviklingen - herunder afsætningsmuligheder, mulige partnerskaber samt definering af fokusområder.

Herudover kapitalfremskaffelse samt etablering af advisory board eller bestyrelse.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software