, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Danmarks næste Coloplast-eventyr sætter standarden for behandling af neurologiske sygdomme med ”usynligt” medicinsk udstyr - SPRINGBOARD®

  • 08 Jun 2021
  • 14:00 - 16:00
  • CooperSurgical, kl 14:00 til 16:00 pa online, mødeplatform
  • 15

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 2. juni 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 2. juni 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Intro til SPRINGBOARD®:

Startup’en er sat i verden for at hjælpe mennesker med neurologiske sygdomme til at forbedre deres livskvalitet. Ambitionen er at skabe det næste medico-eventyr og en ny standard for behandling af neurologiske sygdomme. Med et IoT wearable måles effekten af medicinen og data anvendes af neurologen til at justere medicinering.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer indenfor ”MedTech” samt følgende tre temaer (prioriteret rækkefølge):

1.Vækststrategi – Internationalisering med fokus på Parkinson eller udvide porteføljen til Strokes på dansk marked

2.Partnerskaber – timing og aftaler med industrielle partnere

3.Finansieringsstrategi – strategi og investering primo 2022


Branche: Medtech

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Internationalisering

Partnerskaber

Strategi og vækstplaner


Springboardet vil bliver gennemført som et Hybrid-Springboard.

Det vil sige et normalt SPRINGBOARD®, hvor panelet og virksomheden samles i et lokale, men suppleres af 1-2 online paneldeltagere via Zoom.

Online-deltagelse er tiltænkt medlemmer, der kommer fra en anden landsdel end hvor SPRINGBOARD® afholdes, samt medlemmer, der ikke må deltage i fysiske møder som følge af COVID-19.

Hybrid-Springboardet er ligeledes en mulighed for at tiltrække kompetencer og erfaringer fra hele landet, der matcher sparringspunkterne på Springboardet.

______________________________________________


- Virksomheden og idégrundlag – hvad er unikt?

Startup’en introducerer et paradigmeskifte i behandlingen af neurologiske sygdomme på baggrund af sundhedsdata om patientens sygdomsforløb uden patienten bemærker det. Fra analog til digital muliggør at patienten modtager en individuel og korrekt behandling mens omkostninger for hospitalet reduceres. Startup’en arbejder bruger-centreret og har dets kernekompetencer i sensorteknologi, signalprocessering og skabe gode relationer til nøgleaktørerne i markedet.

- Produkt/ydelse

- Parkinson er en degenerativ neurologisk sygdom, hvor 46 procent af patienterne ikke får den rigtige medicinering. Det skyldes at hver patient har et unikt sygdomsforløb og medicineringen baseres på en halvårlig samtale med en neurolog hvor patienten forsøger at beskrive seks måneders sygdomsforløb.

- Forskningen viser, at sværhedsgraden af patientens gangsymptomer korrelerer med medicinens effekt. Startup’en måler derfor patientens gangsymptomer i patientens eget hjem. Med et komplet billede af patientens sygdomsforløb får neurologen et objektivt grundlag til at vurdere og justere medicineringen.

- Forretningsmodel

Produktet koster 400 kr. at producere og har en levetid på 2 år. Produkt, træning i brug af data og serviceaftale sælges for 12.000 kr. Eftersom patientens sygdomsforløb ændrer sig hele tiden, er produktet relevant i resten af patientens levetid. På sigt finder startup’en industrielle- og distributionspartnere.

- Kunder

Kunderne i Skandinavien er hospitaler med Parkinsonafdelinger. I andre lande som Tyskland er forsikringsselskaberne kunderne.

- Markedet

Det totale marked målrettet Parkinson er 48 mia. kr. om året baseret på salg. Det økonomiske potentiale er 6 mia. kr. om året baseret på salg samt patientens sygdomsstadie og en geografisk indskrænkning. Antallet af parkinsonpatienter forventes at stige med 30 procent inden år 2030.

- Konkurrenter

Der findes tre konkurrenter med medicinsk godkendelse. De udvikler ure, armbånd og et bælte men de fokuserer på motoriske symptomer i overkroppen f.eks. rystelser. Gang er det mest invaliderende og fremtrædende.

- Vækstpotentiale/mål/ambition

Neurologerne har også efterspurgt produktet til medicinering af Sklerose og Alzheimers samt rehabilitering af Strokes. Det fysiske produkt er det samme, netværket af neurologer og kunderne er de samme som til Parkinson. Selv algoritmerne er der kun få ændringer i.

- Ledelse og team

Tre nyuddannede Proces og Innovations ingeniører fra DTU med kort erfaring fra Novo Nordisk, Rambøll Management Consulting og NNE samt en serieiværksætter med over 30 års erfaring med udvikling af sensorteknologi.

- Økonomi/finansiering

1.000.000 kr. fra privatinvestor og 750.000 kr. fra offentlige fonde

- Status

Startup’en har en MVP og forventer en ny prototype til august 2021 med et non-medical CE mærke.

Lukker forhandling om første salg til et forskningsprojekt til af en værdi af 405.000-495.000 kr. i juli 2021.

Der er søgt en Grand Solutions i et konsortium af KU og to andre startups.

To kliniske afprøvninger starter fra maj med i alt 60 patienter på to danske hospitaler.

Interviews med 70+ patienter, 34 neurologer, 10 kommuner m.fl. heriblandt key stakeholders i miljøet.

Netværk i Danmark, Sverige og Tyskland.

Spørgsmål til panelet

Hvordan kan man balancere at føre Parkinsonproduktet ud på et internationalt marked og introducere produktet til andre neurologiske sygdomme på det danske marked? Eller er det enten eller?

Knowhow opbygges på det danske marked, men på sigt findes industrielle partnere og distributionskanaler. Industrielle partnere kan sikre investering og åbne afsætningskanaler – hvornår er timingen bedst for at indgå et samarbejde og hvilke overvejelser skal der gøres inden?

Hvordan sikres commitment fra distributionspartnere så man ikke bare bliver en blandt mange produkter der havner på en hylde og samler støv?

Der søges investering primo 2022, kan dette kombineres med ovenstående og giver det mening at indgå et samarbejde så tidligt, antaget at deres forhandlingsstyrke på det tidspunkt er væsentlig stærkere.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software