, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Dansk startup som arbejder effektivt med indsamling og genanvendelse af havplastik og B2B værdiskabelse. – SPRINGBOARD®

  • 07 Jun 2021
  • 14:00 - 16:30
  • Beierholm, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 24. maj 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 24. maj 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Virksomheden er et dansk Impact-startup som arbejder projektorienteret på B2B markedet. Virksomheden sælger ”den gode historie” og styrker de deltagene virksomheders branding og PR-indsats, gennem aktiv CSR, og gennem indsamling og genanvendelse af store mængder plastikaffald fra verdenshavene.

Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer indenfor ”Clean Tech” samt følgende tre temaer (prioriteret rækkefølge):

1.Bæredygtig forretningsudvikling og skallering

2.Individualisering af værditilbud ift. segment

3.Etablering- og rekruttering af Advisory Board


Branche: Miljø, FN’s 17 Verdensmål

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Midtjylland


Kompetencer til panelet

B2B

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Kommunikation

Markedskendskab Europa

SDG – verdensmål

Strategi og vækstplaner


______________________________________________


Virksomheden er et dansk impact-start-up som rydder op i verdenshavene og genanvender havplastik. Virksomhedens produkt specialiseres den enkelte kunde, hvorigennem denne tager del i en specifik case, i Danmark eller i udlandet. Med udgangspunkt i denne case og med udgangspunkt i kundens ønsker, modtager kunden et individuelt datasæt til effektiv ekstern kommunikation. Dette datasæt er strømlinet med indførsel i en evt. CSR-rapport og særdeles velegnet til storytelling eller til brug i kundens PR- og branding arbejde.

Virksomhedens oprydningsarbejde i udlandet er særdeles effektivt, og sikrer samtidig konkurrencedygtig løn og ordnede forhold i virksomhedens samarbejdsorganisationer. konceptet er nemt skalérbart, idet virksomhedens produkt er digitalt og derved ikke er afhængig af produktionsfaciliteter eller store lokaleomkostninger. Det er bl.a. her samt i konceptets effektivitet, at virksomheden har stor konkurrencefordel sammenholdt andre (dog få) aktører på markedet.

Virksomhedens forretningskoncept gør det enkelt for andre virksomheder at indtræde i meningsfulde CSR-projekter, og ikke nok med det: Konceptet gør det også enkelt for virksomheder at kommunikere og brande, at de reelt er med til at skabe et renere verdenshav og har fokus på bæredygtighed og cirkulære løsninger. Med udgangspunkt i de aftalte samarbejdsprojekter, modtager kunder løbene strømlinede data fra os, som kan indføres i CSR-rapporter, og som kan benyttes direkte i virksomhedernes PR- og brandingarbejde.

Virksomheden er stiftet ud fra et ønske om et renere verdenshav og helt overordnet set, har fandtes et brændende ønske om at skabe en virksomhed som gavner alle såvel involvere som ikke involverede parter. Vores historie starter altså med en passion for havet, og denne passion er taget videre i alt hvad vi efterfølgende har foretaget os.

Virksomheden har netop etableret sig som ApS og føler sig nu parate til at påbegynde en vækstrejse. Frem til nu ikke modtaget funding, udover ganske begrænsede fondsmidler samt 90.000 i øremærket projektstøtte, men vil i løbet af 2021 iværksætte et omfattende arbejde for kapitalfremskaffelse.

Virksomheden samarbejder nu med NGO’er i fire lande, om at løse en af tidens absolut mest aktuelle problematikker. Desforuden er virksomheden i spidsen for et omfattende nationalt program for indsamling og genanvendelse af maritimt plastikaffald. Virksomhedens målsætning er at kommercialisere et renere verdenshav, da man først her kan opnå̊ et bæredygtigt havmiljø og skabe en reel vidtrækkende global impact.

Spørgsmål til panelet

1.Bæredygtig Forretningsudvikling

- Udvikling af virksomhedens nuværende produktgrupper samt effektiv kommunikation af value proposition. Strategisk udviklingsarbejde, specielt i forhold til at involvere kunder og samarbejdspartnere aktivt i CSR arbejdet.

2.Individualisering af værditilbud ift. segment

- Sparring i forbindelse med udarbejdelsen af individualiserede værdipositioner, sat op overfor segmenterede kundegrupper. Med andre ord; Sparring i forhold til effektivisering af salgsarbejdet og kommunikationen som leder op til et salg.

3.Etablering- og rekruttering af Advisory Board

- Virksomheden står overfor at rekruttere og sammensætte et Advisory Board med 5-6 medlemmer. Sparring ift. den almindelige procedure for etableringen samen strategisk sammensætning heraf. Bør virksomheden f.eks. fokusere internationalt i rekrutteringsprocessen?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software