, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Startup med et produkt - ”Simpel, sikker og ordentlig udveksling af ID” for såvel forbrugeren som for erhverv - søger sparring til salgsindsatsen – SPRINGBOARD®

  • 19 Aug 2021
  • 14:00 - 16:30
  • Beierholm, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 25

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 9. august 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 9. august 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Intro til SPRINGBOARD®

Del trygt dine persondata med et sikkert swipe, som forbruger har du kontrol og styring over udlevering af dit ID, nemt via gratis forbruger app. Simpel, sikker og ordentlig udveksling af ID

Kend-din-kunde ved nem og sikker deling!

Vi tilbyder en løsning til erhverv, hvor man nemt og sikkert kan anmode om kunders ID, via en gratis forbruger app. Vi ønsker dermed at bygge en platform, hvor vi som mellemled står for udveksling af ID mellem to parter.

Løsningen der gør det nemt og simpelt for erhverv, at indhente og opbevare deres kunders ID, samtidig med at løsningen sikrer opfyldelse af lovmæssig sletning af ID.


Punkter til sparring

1.Go2market strategi i Danmark

2.Skalerbarhed af strategi til EU og USA


Branche: App, FinTech (finans og forsikring)

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Syddanmark


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

Forretningsudvikling

Internationalisering

Markedskendskab Europa

Strategi og vækstplaner


______________________________________________


Idegrundlag:

Ideen bag virksomhedens produkt er opstået med det formål at løse en problemstilling som vi founderne oplevede som erhvervsdrivende og privatpersoner. Igennem de seneste år, har vi oplevet hvor besværligt og tidskrævende det er at udlevere ID ifm. engagement hos bank, revisor, advokat m.m.

Efter at have talt med advokater, revisorer m.m. stod det os klart at processen med udlevering er besværlig for begge parter, og dertil opfølgningsprocessen for erhvervet (advokat, revisor, bank etc.).

Kravene til udlevering af ID er skærpet voldsomt igennem de senere år, med indførelse af tværeuropæisk hvidvask lovgivning.

Dertil er der et øget fokus på håndteringen af personoplysninger, herunder GDPR hvor privatpersoners data beskyttes. Denne bevægelse har ikke skabt den fornødne transparens inden for ID-udveksling, og som privatperson er det i dag meget svært at holde styr på, hvor ens kopier af ID er opbevaret eller hvordan de er opbevaret.

Alene i en hushandel kan man opleve at skulle fremvise ID til fire forskellige parter (Ejendomsmægler, Bank, Revisor, Advokat).

Vi ønsker dermed at bygge en platform, hvor vi som mellemled står for udveksling af ID mellem to parter.

Løsningen der gør det nemt og simpelt for erhverv, at indhente og opbevare deres kunders ID, samtidig med at løsningen sikrer opfyldelse af lovmæssig sletning af ID.

Løsningen sikrer via en intuitiv og privatpersonvenlig app til telefonen, at privatpersoner kan følge med i hvornår, til hvem og hvilke ID de har udleveret.

Produkt og forretningsmodel:

En privatperson skal i rigtig mange henseender fremvise ID når denne ønsker at skabe en relation eller foretage en handel med en bestemt type virksomhed. Mere herom på side 11 vedr. hvidvaskloven.

Som privatperson udleverer man sit ID på mange forskellige måder, uhensigtsmæssigt, idet man ikke har kontrol over, hvor ens personfølsomme oplysninger er henne og hvordan de er opbevaret.

Med xx gratis app til private har man altid sit ID ved hånden og dermed klar til sikker deling mellem privat og erhverv.

Et eksempel kunne være en hushandel hvor man som minimum skal fremvise ID tre gange. Til ejendomsmægler, bank og advokat. De håndterer muligvis processen på tre forskellige måder, hvilket gør at man som privatperson udleverer på tre forskellige måder samt ingen historik har over hvornår det er udleveret. Det er bøvlet at finde sit ID frem og fremsende en kopi, det er bøvlet for erhverv at modtage eller kopiere samt efterfølgende sørge for at være compliant ift. Lovgivning om opbevaring og sletning.

Vores app sørger for at privatperson altid kan se hvem som har adgang til ens ID og hvor lang tid dette er gældende. Efter den givne opbevaringsperiode slettes adgangen automatisk.

Virksomheden og idégrundlag – hvad er unikt?: ID-udveksling via mobile swipe

Produkt/ydelse – hvilket problem løser i?: Sikker ID-udlevering, hvor forbrugeren har styr på hvor og til hvem ID er udleveret. GDPR/AML-regler overholdes for erhvervsvirksomheder, der skal have ID fra forbrugere

Hvilken løsning: App swipe ID som Mobile Pay og backend løsning til visning af ID

Forretningsmodel: Abonnement og betaling af anmodninger

Kunder: Systemudbydere til brancherne

Markedet: Banker, advokater, ejendomsmæglere. EU-lovgivning om GDPR/AML

Konkurrenter: ID-løsninger fra systemer

Vækstpotentiale/mål/ambition: 1% af EU´s befolkning anvender vores koncept

Ledelse og team: CEO tager sig af det tekniske og overordnede, CSO af salg og forretningsudvikling, bestyrelsesformand af økonomi

Økonomi/finansiering: Vi har investering af en salgsperson på plads for en længere periode

Status – hvor langt er vi: Vi er i gang med indledende salg og er ved at få nogle rammeaftaler på plads for 2021


Spørgsmål til panelet

Go2market strategi i Danmark

Vores salgsstrategi betyder at vi vil målrette aktiviteterne imod virksomhederne.

Dette af flere årsager

1.Det er virksomhederne der betaler for løsningen, og det vil hjælpe os til at skabe likviditet til videre vækst.

2.Et af vores unikke sellingpoints er at vi sikrer udmøntning af en slettepolitik så virksomhederne understøtter GDPR lovgivning.

Når IDfication bliver implementeret ved virksomhederne, stilles der krav til privatpersoner om at hente og bruge appen i fremtidige scenarier.

Når først privatpersoner har hentet app’en vil de gradvist stille krav til virksomhederne om at gøre brug af IDfication, så privatpersoner kan sikre sikker opbevaring af deres ID.

Udviklingen af løsningen har indbefattet at vi har gjort stort brug af vores netværk på tværs af advokat, revisor, pengeinstitut, autobranchen samt ejendomsmæglerbranchen –dette har vi gjort med henblik på en iterativ udviklingsproces der sikrer vi udvikler det efterspurgte.

Denne anvendelse af vores netværk, videreføre vi i forhold til salgsstrategien. Vi er i dialog med flere fra vores netværk, for at sikre vi hurtigst muligt får mulighed for at fremvise løsningen hos beslutningstagerne.

2.Skalerbarhed af strategi til EU

Vi ønsker at indtræde på det europæiske marked i løbet af 2021 idet der er tale om EU-lovgivning. Flere europæiske lande er på flere måder ikke så digitaliserede som Danmark er, hvorfor xx værdiskabelse øges i andre lande i de daglige arbejdsgange.

Det er værd at bemærke at i EU er det samme lovgivning, hvorfor skaleringspotentialet alene afhænger af sprogversionering af systemet.

2b.USA

Derudover er der naturligvis i alle andre lande lovgivning der dækker hvidvask området – eksempelvis i USA, hvor Bank Secrecy Act (BSA) dækker lovgivningen for hvidvaskområdet.

Trin 1, vil derfor være Europa, hvorefter USA vil være oplagt som trin 2.

Trin 3 vil være asien, hvor der kan være mulighed for et samarbejde med en serie fintech entreprenør.

Eksempelvis har vi beregnet potentialet i USA og Europa som følger:

Vi forventer 1% af alle indbyggere i det marked vi indtræder i vil bruge vores koncept. Af de 1% vil der være minimum 2 anmodninger pr. år pr. bruger.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software