, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Specialist virksomhed inden for salg, vedligehold og overvågning af støvfiltrering søger sparring til udnyttelse af kæmpe vækstpotentiale – SPRINGBOARD®

  • 18 Jun 2021
  • 09:30 - 12:00
  • Barona, kl 09:30 til 12:00 pa online, mødeplatform
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 8. juni 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 8. juni 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomhedens forretningsområde er salg, vedligehold og 24/7 overvågning af støvfiltrering til danske og internationale produktionsvirksomheder i brancher som fx fødevarer, pharma, cement, jern & metal og kalk.

Et styringssystem i kombination med et nyudviklet webbaseret monitorerings-/registreringssystem muliggør kunderne store besparelser til lager, administration og nedbrud. Nogle cementfabrikker har op til 75% besparelse.

Potentialet er meget stort og multinationale selskaber viser interessere.


Punkter til sparring

1.Forretningsudvikling

2.Forretningsmodeller/samarbejder

3.Investor pitch

Virksomhedens ønsker sparring og input til at vækste på kontrolleret vis. Er det fx en mulighed at samarbejde med større kollegaer i branchen? Skal virksomheden forsøge at udvikle sig selv eller gå efter investor?


Branche: Industri/produktion, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Sjælland


Kompetencer til panelet:

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Investor Pitch

It & Systemudvikling

Konceptudvikling

Ledelse

______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden, der er specialiseret i støvfiltrering, er en lille familievirksomhed, hvor ejeren har mere end 30 års erfaring inden for filterbranchen. Kundernes filteranlæg tilbydes jævnlige fysisk tilsyn i kombination med en kontinuerlig 24/7 overvågning

Ved anvendelse af et nyt webbaseret overvågningssystem til forebyggende service og vedligeholdelse, er der opstået et nyt stort potentielt marked. Ved hjælp af monitorering og registrering kan virksomheden, sammenholdt med deres erfaring med støvfiltre overtage vedligehold af støvfiltre i kundernes produktionsapparatet på flere forskellige lokationer. Derved forebygges nedbrud, reservedelslager reduceres og administration til rapportering til myndigheder minimeres for kunden.

Det unikke er desuden, at dataopsamlingen bibringer en hidtil uset historik, som afslører begyndende fejl eller mistrivsel af et givent filter. Forebyggende vedligehold sparer efterfølgende væsentlige beløb.

Virksomheden kan imødekomme kravene fra specielt større og multinationale virksomheder, der har en eller flere produktionssteder i EU.

Forretningsmodel

Salg af nye units samt reservedele til slutbrugere med en dækning på 35%. Filtersalg gennem engineering firmaer med dækning på 35%. Salg af konsulenttimer og fysiske arbejdstimer til slutkunder.

Abonnementsbetaling for overvågning af filterinstallationer.

Kunderne

Typisk større produktionsvirksomheder med flere afdelinger både i ind- og udlandet. Brancher er fx fødevarer, pharma, cement, jern & metal og kalk.

Markedet

De multinationale selskaber jorden rundt er begyndt at interessere sig for besparelsen, og virksomheden har allerede lavet aftale med to internationale koncerner om at understøtte deres produktioner i DK og Finland. Markedet er meget stort både i Danmark og internationalt. Virksomheden dækker kun en meget lille del.

Konkurrenter

Store anlægsbyggere med tilkaldevagt. Der mangler dog kontinuerlig overvågning i samspil med kunden – interaktivt.

Vækstpotentiale/mål/ambition

Ambitionerne er at udvikle konceptet til at være en bæredygtig forretning med specialviden samlet på flere medarbejdere. Omsætningsstigningen er primært afhængig af kvalificeret medarbejdertilgang.

Realistisk plan er at vokse med 1 medarbejder hvert halve år, og tilsvarende omsætningsstigning på 2 mio. kr pr år

Ledelse og team

Virksomheden består af TC og hans datter SC. TC har mere end 30 års erfaring indenfor filterbranchen.

Økonomi/finansiering

Virksomheden er selvfinansierende, ingen gæld og et godt DB.

Spørgsmål til panelet

Virksomhedens ønske til sparring er i forhold til vækst på kontrolleret vis. Er det fx en mulighed at samarbejde med større kollegaer i branchen om virksomhedens unikke produkt?

Produktet er baseret på branchekendskab, produktkendskab samt kendskab til processerne generelt. Og dermed skal det være erfarne folk der skal være med til at løfte virksomheden. Hvordan får man fat i dem, og hvordan styres denne udvikling? (hvis virksomheden vælger at ”gå alene”)

Skal virksomheden forsøge at udvikle sig selv eller gå efter investor med en andel?

Virksomheden søger ikke sparring til salgsfremmende foranstaltninger; da den er i den komfortable situation, at der er flere kunder end virksomheden kan servicere.CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software