, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Bootcamp skal geare unge ledige med handicap til at blive iværksættere – organiseres i samarbejde med Dansk Handicap Forbund - SPRINGBOARD®

  • 29 Jun 2021
  • 14:00 - 16:30
  • Dansk Handicap Forbund, kl 14:00 til 16:30 pa online, mødeplatform
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 22. jun 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 22. jun 2021

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Introduktion til SPRINGBOARD®

SPRINGBOARD® virksomheden er en medievirksomhed med speciale i repræsentation af minoriteter i medierne. I en tid med megen fokus på diversitet, kvinder i ledelse og lign. fylder handicappedes muligheder ekstremt lidt i mediebilledet – det vil virksomheden (som drives/ejes af hørehæmmet) ændre. Bootcampen, som Tuborg Fondet støtter med kr. 1,5 mio., skal hjælpe unge ml. 18 og 35 år til at blive iværksættere.

Projektet er ejet af Dansk Handicap Forbund og laves i samarbejde med Enactlab.


Punkter til sparring

1. Hvordan kan virksomheden sammensætte et indhold der skaber de bedste forudsætninger for udvikling af bootcampens deltagere?

2. Hvilke ressourcer/kompetencer kan virksomheden tænke ind i agendaen?

3. Hvordan sikres den optimale forankring efter bootcampen?


Branche: Uddannelse

Udviklingsstadie: Pre Proof-of-Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Kommunikation

Konceptudvikling

Ledelse

Marketing & Branding

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________


På trods af en række initiativer og et ministermål om at flere mennesker med handicap skal inkluderes på arbejdsmarkedet, er målet om et mere rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked endnu ikke nået. Det er desværre et faktum, at mange unge med handicap har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. De seneste tal fra VIVE – det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd - viser, at mange mennesker med handicap oplever udfordringer med ikke bare at få foden inden for, men også få den plantet solidt på det danske arbejdsmarked.

I samarbejde med Dansk Handicap Forbund og Enaclab vil virksomheden sammensætte en iværksætter Bootcamp der har til formål at give unge med handicap mulighed for at dykke ned i de mange muligheder der er i iværksætteri.

Bootcampen er skræddersyet til de unge, og vil blandt andet give deltagerne indblik i hvordan internationale virksomheder aktivt anvender handicap i deres produktudvikling, hvilke kompensationsordninger de har mulighed for at få og hvorfor deres handicap kan være en stor styrke i forhold til at skille sig ud på markedet. Bootcampen er både online og fysisk.

Bootcampens målgruppe unge ledige med bevægelseshandicap eller kommunikationshandicap mellem 18 og 30 år. Bevægelseshandicap kan blandt andet være problemer med nakke og/eller ryg, problemer med hænder og/eller arme og problemer med fødder og/eller ben. Kommunikationshandicap kan blandt andet være nedsat syn eller hørelse. Denne målgruppe er ofte karakteriseret ved begrænset erhvervserfaring og lange ledighedsperioder på trods af, at de har en kompetencegivende uddannelse. Derudover er målgruppen karakteriseret ved at have en række behov, som der skal tages højde for også i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Man forventer, at 60 unge ledige med handicap deltager direkte i projektaktiviteterne. Disse vil så vidt muligt være ligeligt fordelt på alder, køn og type handicap. Derudover forventes, at 5 nuværende iværksættere i alderen 18-40 år vil deltage frivilligt i projektet som mentorer for deltagerne på bootcampen.

Det er ambitionen, at bootcampen skal være et blivende tilbud, som kan være til gavn for mange unge med handicap, som ønsker at starte egen virksomhed. Men for at dette skal lykkes, skal projektet forankres. Derfor bliver iværksætter-bootcampen efter endt projektperiode placeret i Dansk Handicap Forbunds konsulenthus. Konsulenthuset i Dansk Handicap Forund tilbyder virksomheder, jobcentre, organisationer og fonde viden om og metoder til at arbejde for og med personer med handicap. Man ønsker på bedste vis at udnytte de ressourcer og kompetencer for derigennem at forbedre forholdene for mennesker med bevægelseshandicap generelt.

Team:

CEO og Projektleder på bootcampen, 32 TV- og medietilrettelægger, DMJX. Har Cochlear Implant på begge ører (digital hørelse).

PR- og Kommunikationsansvarlig, 33 år, udd. journalist (RUC) og er kommunikationschef i et videnscenter. Har cerebral parese

Projektejer, 33, bachelor fra RUC i Socialvidenskab og Psykologi, kandidat i Socialt Arbejde fra (AAU) projektkoordinator og politisk konsulent i DHF

CEO og projektleder er primær ansvarlig for Bootcampens indhold. Dansk Handicap Forbund er projektejer, og er primært ansvarlig for progressionsmålingen.

Enactlab er kommunikationsansvarlig og er ansvarlig for at lave en holdningskampagne og PR omkring projektet.

Spørgsmål til panelet

1.Hvordan kan virksomheden sammensætte et indhold der skaber de bedste forudsætninger for udvikling af bootcampens deltagere?

Virksomheden søger især sparring til motivation og fastholdelse. Dels fordi en stor del af bootcampen er online og dels fordi målgruppen ofte kan have mange uforudsete udfordringer – f.eks. pga. deres handicap.

2.Hvilke ressourcer/kompetencer kan virksomheden tænke ind i agendaen?

Programmet skræddersyes til deltagerne og virksomheden søger derfor sparring på indholdet af bootcampen og hvordan virksomheden kan finde mentorer til bootcampens deltagere.

Når bootcampen er afsluttet, skal nogle af deltagerne ud og starte deres egen forretninger. Derfor søger virksomheden sparring til, hvordan vi kan sikre, at de unge starter deres egne virksomheder op.

3.Hvordan sikres den optimale forankring efter bootcampen?

Hvordan kan bootcampen forsætte som et blivende tilbud, og dermed blive en bæredygtig forretning.CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software