, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: SMV indenfor overfladebehandling er klar til validering af kommende vækststrategi med fokus på bl.a. professionalisering, herunder tilpasning af bestyrelsen – SPRINGBOARD®

  • 29 Jun 2021
  • 13:30 - 16:30
  • Favrskov Kommune/Erhvervsråd, kl 13:30 til 16:30 i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, Skovvej 18 - 8382 Hinnerup - Lokale Melhøjstuen
  • 16

Registration

  • TILMELDINGSFRIST:
  • TILMELDINGSFRIST: 22. juni 2021

Register


Fokus: forretningsudvikling

Intro til SPRINGBOARD®:

Virksomheden blev stiftet i 2004 og har siden 2018 gennemgået et generationsskifte. Organisationen består nu af en ung dynamisk gruppe medarbejdere, uden den store forretningserfaring. Efter et par år med optimering og oprydning er vi nu klar til at erobre verden. Vi vil ikke fanges i ”business as usual”, men vil gerne gentænke forretningen og geare den til vækst.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer indenfor SMV-industri generelt samt følgende sparringområder:

1.Vækst- og skaleringsstrategi, herunder joint ventures, bestyrelsestilpasning og finansiering af vækst

2.Salgsstrategi for key accounts; forhandling, prisfastsættelse, aftalegrundlag, leasing.


Branche: Industri/produktion

Udviklingsstadie: Proof of Scale

Region: Midtjylland


Kompetencer til panelet

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Partnerskaber

Prissætning

B2B Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

Økonomi & Regnskab

______________________________________________


Virksomheden er stiftet i 2004 som et joint venture mellem danske investorer og en tysk teknologi-virksomhed, som ønskede know-how til Tyskland. Finanskrisen i 2008 betyder at disse planer bliver lagt på hylden, og de danske ejere køber de tyske partnere ud i 2009.

I 2017-2019 gennemgår virksomheden et ejer-/generationsskifte. Den økonomiske situation i virksomheden er meget alvorlig, da perioden 2015-2017 er præget af faldende indtjening, og ustabil produktion, samt meget høje faste udgifter. De nye ejere støtter virksomheden økonomisk og muliggør fortsat drift.

Siden 2018 har virksomheden vækstet 10% på omsætningen, og har stabiliseret sin økonomi. 2021 bliver det første år i virksomhedens historie med break-even økonomi. Samtidig har vi optimeret og gennemgået vores produktion, gearet til ISO_9001 certificering og til fremadrettet vækst.

Takket være investorerne har det været muligt at investere i nyt produktionsanlæg, renseanlæg samt en række andre mindre forbedringer, som har sænket leveringstiden, og gjort virksomheden mere konkurrencedygtig.

I perioden 2017-2021 har virksomheden også bygget en R&D afdeling op, som nu tæller 4 personer. Her udvikles nye produkter, som implementeres i virksomhedens portefølje. Samtidig styrer R&D al dokumentering og optimering af produktionen. R&D deltager løbende i projekter, både Danske og EU. R&D er selvfinansierende, og arbejder med udvikling af nye produkter sammen med større kunder og samarbejdspartnere.

Virksomheden har i dag en række store kunder, som er store globale virksomheder, men som repræsenterer en forholdsvis lille del af omsætningen. Ved at deltage i seminarer, workshops og gennem netværk, får virksomheden skabt kontakt til disse, og igangsat test af produkterne. I de fleste tilfælde er tests langvarige, og interessen undervejs forsvinder, selv om produkterne virker efter hensigten. Der bruges mange ressourcer på opfølgende arbejde, som sjældent munder ud i mersalg, da vi enten ikke kommer igennem til beslutningstager, eller der ikke er nok overskud/overblik hos kunden til at implementere.

I dag har virksomheden to primære indtægtskilder:

1)Overfladebehandling som service

2)Deltagelse i forskningsprojekter

Organisk vækst er mulig, men er kapital og ressource-tung, specielt på udstyrssiden. Derfor arbejder vi med koncepter omkring licensering eller salg af vores processer og know-how (i Europa), samt joint-ventures (udenfor Europa). Ledelsen bliver dog fanget i drift og ressource-mangel, som gør det svært at komme i mål med disse projekter, og de ender derfor ofte som zombie-projekter, som suger ressourcer ud af virksomheden uden aldrig at bidrage positivt.

- Virksomheden og idégrundlag – hvad er unikt?

- Servicevirksomhed, der tilbyder overfladebehandling af værktøjer, komponenter og maskindele

- Vi udvikler vores egne produkter og kan bidrage med en stor CO2-besparelse hos vores kunder

- Produkt/ydelse

- Beskytter mod slid, påklæbning og korrosion, reducerer friktion og optimerer produktionen

- Vi forlænger levetiden af de belagte dele med 2-100 fold

- Forretningsmodel

- Virksomhedens forretningsstrategi er drevet af markedssegmentering og markedskarakteristika. Geografisk er salgsindsatsen primært målrettet det tyske og det danske marked på grund af nærhedsfaktorer. Virksomheden fokuserer primært på plastformgivende værktøjer hvor produktet/servicen adskiller sig fra konkurrenters, herunder fødevareemballage og medicinsk udstyr på grund af de høje krav til kvalitet, renhed og tolerance i disse industrier.

- Kunder

- Værktøjsmagere, plastproducenter, ekstruderingsvirksomheder, maskinproducenter, samt virksomheder der benytter sig af emner produceret heraf. Kundekredsen er præget af mange mindre kunder (også store virksomheder, som bruger virksomhedens service i et begrænset omfang), mange små ordrer, og få faste aftaler. Servicen ydes ad-hoc ved behov, og ikke præventivt, som en måde at opnå besparelser eller optimeringer på.

- Blanding af små, mellem og store kunder, helt fra enkeltmandsvirksomheder til globale spillere.

- Markedet

- Værktøjsmagere, producenter og underleverandører indenfor medico, fødevarer, bilindustrien, luftfart, elektronik mm.

- Konkurrenter

- Danmark: Teknologisk Institut (DTI)

- Tyskland: A&S

- Globalt: Oerlikon Balzers og Voestalpine Eifler.

- I udlandet står vi stærkt og kan let konkurrere på pris og kvalitet, i Danmark er priserne presset i bund af DTI

- Vækstpotentiale/mål/ambition

- Organisk vækst ~ 10-15% årligt

- Vi har ingen veldefinerede mål eller ambitioner

- Ledelse og team

- Ungt team med gåpåmod, men ikke megen erfaring i at drive forretning

- Økonomi/finansiering

- Nuværende ledelse overtog virksomheden med store økonomiske udfordringer, hvilket har bremset investeringer og udvikling

- Forventet break-even i 2021

- Udviklingsafdeling er praktisk talt selvfinansierende gennem fondsmiddelansøgninger:

i.Sikret 11.5 mil støtte de forgangene 5 år

ii.Sikret 14 mil de næste 5 år

- Status – hvor langt er i

- God stabil kundekreds med meget stort potentiale til vækst

- Styr på kvalitet og maskinpark

- Kontrol over udgifter og indtægter

- Ofte usystematisk salg, hvor der er meget fokus på ny kunder, og mindre fokus på fastholdelse og mersalg

- Har svært ved at lande store ordrer

- Søger/udforsker nye muligheder for alternative revenue-streams som kan supplere virksomhedens indtjening

Spørgsmål til panelet

Virksomheden er i gang med en transformation fra ”vi gør det vi plejer”


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software