, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Kapitalsøgende robot- og automationsvirksomheder skal have sparring på deres Investor Pitch - Pitch-Træning

  • 19 Aug 2021
  • 13:30 - 16:00
  • Invest in Odense, kl 13:30 til 16:00 pa Forskerparken 10, 5230 Odense
  • 16

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 13. august 2021
  • TILMELDINGSFRIST:13. august 2021

Registration is closed


Som forberedelse til ”Odense Investor Summit 2021” gennemføres der kapital Pitch-træning for tilmeldte cases den 19. august. Pitch-træningen gennemføres fysisk i to parallelle spor. Præsentation fra casene foregår på engelsk. Feedback fra panelet foregår primært på dansk (ved enkelte cases på engelsk).


Punkt til sparring

Kapitalfremskaffelse


Branche: Robot, automationsteknologi

Udviklingsstadie: Pre-proof of Concept/Proof of Concept/Proof of Business


Kompetencer til panelet:

1. Finansiering & Kapitalrejsning

2. Forretningsudvikling

3. Investor Pitch

______________________________________________


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software