, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Startup der udvikler en teknologi baseret på IoT og ML til monitorering af produktionsmaskiner. Søger sparring til kapitalrejsning og Go-to-Market strategi, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 26 Aug 2021
  • 13:00 - 15:45
  • Vækstfonden, kl 13:00 til 15:45 pa Åbogade 15, 8200 Aarhus
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 14. august 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 14. august 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Intro til SPRINGBOARD®:

Virksomheden hjælper produktionsvirksomheder med at undgå dyre produktionsstop, forårsaget af nedslidte produktionsmaskiner. Det gøres med en intuitiv og autonom teknologi der kan monitere maskinerne og vejlede omkring vedligeholdelse.

Virksomheden har opnået PoC i samarbejde med en stor produktionsvirksomhed. Nu ønskes der at opnå de første salg, samt rejsning af kapital til produktudvikling.


Punkter til sparring

1.Go-to-Market strategi

2.Kapitalrejsning


Branche: Hardware, Software/SaaS, IKT - informations- og kommunikationsteknologi, Digitalisering (af eksisterende virksomheder), Automation, Robotteknologi, Droner

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Midtjylland


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

It & Systemudvikling

Kommunikation

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________


Virksomheden er en ”hardware-as-a-service” start-up bestående af 2 founders, der løser et problem, som især mellemstore og store produktionsvirksomheder oplever, nemlig pludselige produktionsstop forårsaget af fejl og nedbrud i deres produktionsmaskiner - især som følge af nedslidte elektriske motorer der driver transportbånd, pumper, kompressorer og meget mere.

Når disse maskiner går i stykker, stopper dele af produktionsanlægget - med et enormt fald i produktivitet som følge heraf. Det betyder, at de ikke får produceret de forventede mængder, de er nødsaget til at betale løn til medarbejdere der ikke kan producere noget, samt lønninger til standby vedligeholdelsespersonale, mens de også oplever kvalitetsproblemer. Alt i alt et problem der er meget omkostningstungt for virksomhederne.

Med virksomhedens teknologi kan produktionsvirksomheder overvåge deres maskiner døgnet rundt og blive advaret, inden de går i stykker - så de kan planlægge og udføre vedligeholdelse, før nye fejl resulterer i et produktionsstop. Løsningen består af IoT-enheder (hardwareenheder), der let kan monteres på en maskine og tilsluttes vores cloud-platform ved hjælp af vores app. På den udviklede webplatform kan brugerne få et hurtigt overblik over alle deres motorer og se, hvilke der forventes at gå i stykker snart, så vedligeholdelse kan planlægges i god tid. Teknologien er baseret på en autonom Machine Learning dataanalyseproces, og løsningen er designet til at være plug 'n' play med en enkel og brugervenlig interface.

Det eneste, som kunderne skal betale, er et fast månedligt gebyr pr. maskine der overvåges. Så sørger vi virksomheden for, at de undgår de dyre produktionsstop.

I øjeblikket har virksomheden en fungerende MVP (prototype hardware, AI-baseret databehandling og webplatform), som er blevet brugt til at opnå Proof-of-Concept. Virksomheden samarbejder med en stor dansk produktionsvirksomhed der har prototype-enheder implementeret i deres produktionsanlæg.

Virksomhedens mål er nu at rejse kapital primært til dækning af udviklingsomkostninger, mens virksomheden også er påbegyndt processen med at opnå de første salg, i form af forhåndskøbsaftaler med interesserede virksomheder.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden søger primært sparring ift. salgs- og go-to-market strategi, samt sparring relateret til kapitalrejsning. Mere præcist søges der sparring der kan hjælpe virksomheden til at opnå de første salg, og fastlægge den fremtidige salgsstrategi. Derudover skal virksomheden rejse kapital til at dække primært udviklingsomkostninger, således at produktet kan blive færdigudviklet så det er klar til lancering. Af den grund søges der også sparring relateret til kapitalrejsning.

Go-to-Market strategi

a.Hvordan prioriteres der i opstartsfasen?

b.Hvilken salgsstrategi?

c.Hvilke salgskanaler?

d.Hvilken type markedsføring?

e.Hvad med eksport og internationalisering?

Kapitalrejsning

a.Hvor meget kapital skal man rejse?

b.Hvem skal man vælge?

c.Hvor mange investorer i første runde?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software