, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Ejerledet profitabel softwarevirksomhed – 100% salg af virksomheden eller investorer med ombord til yderligere ekspansion? KBH – SPRINGBOARD®

  • 21 Sep 2021
  • 14:00 - 17:00
  • Beierholm, kl 14:00 til 17:00 pa Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg
  • 13

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: kapitalfremskaffelse

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden har i mere end 20 år udviklet og implementeret logistikløsninger til at planlægge og optimere transport- og serviceopgaver for en lang række større og mindre virksomheder, hvorfor virksomheden kender kundernes udfordringer og muligheder.

Virksomhedens ejer overvejer pt. sin fremtidige involvering og ønsker at bruge Springboardet som inspiration til og grundlag for hvordan han som ejer og CEO skal tage virksomheden videre.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgende:

Strategiske overvejelser

1. Salg af virksomheden inden for 2-5 år, etablering af Advisory Board

2. Delvist salg af virksomheden med henblik på ekspansion, etablering af bestyrelse


Branche: Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Scale

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Bestyrelsesarbejde

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden blev etableret som datterselskab til rådgivende Ingeniørvirksomhed med 20-30 ansatte. Da Ingeniørvirksomhed blev solgt, blev Softwareselskabet købt ud og er nu en selvstændig virksomhed.

Grundlaget for virksomheden er en optimeringsalgoritme, som blev grundudviklet i et forskningssamarbejde med Århus Universitet. Virksomheden står i dag med en komplet TMS-løsning.

Omkostningsbesparelse ved TMS-løsningen

TMS løsningen minimerer de direkte transportomkostninger med typisk 7-12%. Herudover er der større administrative besparelser til disponenter, administration og kundeservice m.m.

Fordele ved TMS-løsningen

De væsentligste fordele er:

(1) Optimeringsalgoritmen er særdeles hurtig og kan håndtere mange kapaciteter og restriktioner.

(2) Der er integration til alle ERP-systemer / databaser.

(3) På grund af den brede integration anskaffes og implementeres softwaren til fast pris inkl. Integration.

(4) Integreret TMS-software skal være i luften 24/7. Softwaren har aldrig været nede og ingen kunder har nogensinde haft et datatab.

Indhold i TMS-løsningen

TMS softwaren består af 2 produkter som kan benyttes sammen eller hver for sig.

- Disponering og ruteoptimeringprogram med Indbygget integration med udbredte eksterne systemer i logistikbranchen eks. Consignor labelsystem.

- Online kørselsmanagement program som håndterer alle elementer i kørselslogistikken eksempelvis realtids ordrestatus, track/trace, sms/email notificeringer, chauffør app til ordreregistrering, navigation, digital underskrift, fotodokumentation….

Forretningsmodel

Alle kunder betaler samme pris up front (indkøb og implementering) og samme løbende årlig licensbetaling.

Vi har ingen salgsorganisation, ingen opsøgende salg eller for den sags skyld opsøgende kontakt efter et første møde / demo af løsning. Potentielle kunder skal aktivt finde og vælge os til.

Kunder finder os typisk på 3 måder: (1) de kender vores løsning fra konkurrenter i samme branche. (2) De får en nyansat som har brugt vores løsning eller kender denne fra tidligere beskæftigelse. (3) internet søgning.

Kunder

Vi har + 30 kunder i Danmark både store og små. Vi har større og stigende markedsandele i nogle bestemte brancher – her snakker vi virksomheder med 1 og 2 cifret milliardomsætning. Kunder er både i distributions- og servicebranchen, med en overvægt i distributionsbranchen.

Markedet

Vores løsning benyttes både til traditionel varedistribution og til håndtering af serviceopgaver for kørende medarbejdere. Markedet er derfor stort. Vores force er ikke at planlægge en container fra Horsens til Milano. Vores force er at kunne løse komplekse opgaver, hvor ordre og ruter varierer fra dag til dag og med restriktioner i form af eks. kapaciteter, leveringstider, kompetencer, servicekrav etc.

Konkurrenter

Der er nogle få seriøse konkurrenter som magter kompetent ruteoptimering som eks. AMCS og til dels Tecsys og en lang række mindre kompetente, som nok påstår at de kan.

Vækstpotentiale/mål/ambition

Licensindtægterne er steget med 5-10% hvert år de seneste 12 år og vil sandsynligvis fortsætte i samme tempo fremover, hvis vi ikke ændrer på den nuværende noget tilbagelænede tilgang til at få nye kunder i biksen.

Målet er enten at fortsætte som nu og afhænde forretningen inden for 2-7 år.

Alternativt ekspandere forretningen med mindst en fordobling af licensindtægterne som mål inden for 3 år og ansættelse af 3-4 medarbejdere, så der er backup på alle kompetencer.

Ledelse og team

Direktør og eneejer af virksomheden har en universitetsgrad i økonomi, herudover

2 ansatte civilingeniører som videreudvikler, vedligeholder og drifter vores 2 løsninger sammen med eneejer.

Økonomi/finansiering

De løbende årlige licensindtægter overstiger pænt de årlige omkostninger og virksomhedens nøgletal er:

Sidste års overskud: +2 mio. kr.

Likviditetsgrad: +500%

Afkastningsgrad: +20%

Soliditetsgrad: +80%


Spørgsmål til panelet

Ejerlederen gør sig følgende strategiske overvejelser:

1. Salg af virksomheden inden for 2-5 år, etablering af Advisory Board

2. Delvist salg af virksomheden med henblik på ekspansion, etablering af bestyrelse

Dette giver anledning til følgende spørgsmål til panelet:

- Hvilke væsentlige spørgsmål skal ejerlederen afklare for at kunne træffe den rigtige beslutning for ham personligt?

- Hvilke profiler er relevante til virksomhedens Advisory Board?

- Såfremt virksomheden vælger at ekspandere, skal dette egenfinansieres eller bør virksomheden søge dialog med investorer?

- Hvilke perspektiver og muligheder ser panelet for udvikling af virksomheder, herunder en diskussion af muligheder og begrænsninger?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software