, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: SaaS startup, med unik løsning der revolutionerer og effektiviserer navigation i dokumenttunge applikationer, søger sparring til skalering, KBH – SPRINGBOARD®

  • 03 Sep 2021
  • 13:00 - 15:30
  • Njord Advokater, kl 13:00 til 15:30 pa Pilestræde 58, 1112 København K
  • 15

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 30. august 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 30. august 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden har udviklet et unikt digitalt skrivebord, der gør det nemt at overskue, studere, kommentere, udtrække og kategorisere vigtigt indhold på tværs af mange digitale dokumenter, samt opnå short-cut til informationer begravet dybt i dokumentstakke.

Produktet er målrettet brancher, der har brug for at styre indhold i dokumenter. Advokater, remote audits, research (academic/medical/journalister), IP/patent, online proofing og online møder.

Løsningen sparer tid og omkostninger.


Punkter til sparring

Virksomheden ønsker sparring og input på følgende tre områder:

1.Positionering, brancher og anvendelsesmuligheder for produktet

2.Skalering / Online markedsføring

3.Hvilke muligheder er der for finansiering og kapitalrejsning?


Branche: Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Online marketing

______________________________________________


Løsningen skaber overblik i dokumenter på et digitalt skrivebord, hvor man kan hoppe mellem åbne dokumenter, granske og markere vigtigt indhold. Alle markeringer og noter samles i et noteoverblik, hvor både indhold fra dokumenter og noter kan læses på tværs af alle dokumenter sig. Dette er unikt, da andre systemer samler noter på det enkelte dokumentniveau. Endelig kan man dele projektet med kollegaer eller klienter via et link. De logger ind og kan se projektets dokumenter, kommentarer og markeringer – og kan selv kommentere i sagen. Produktet er yderst intuitivt og træning/installation er ikke nødvendigt.

Produktet er oprindelig udviklet til advokater, der som branche generelt er under stort tidspres og underdigitaliseret, men relevant for alle der har brug for at styre indhold i dokumenter. Remote audits, research (academic/medical/journalister), IP/patent, online proofing og online møder.

Virksomheden har gentænkt måden man arbejder med annoteringer og dokumenter på og har skabt et short-cut til vigtigt indhold begravet dybt i dokumentstakke. Produktet et nemt og hurtigt at anvende, letter hverdagen og sparer tid og omkostninger. Du logger på og finder dine dokumenter og noter, som du forlod dem sidst, og har dermed ingen transaktionsomkostninger ved at skulle åbne sagen igen.

Løsningen testmarkedsføres digitalt via Google, Linked-in og Facebook i Danmark og England og sælges online fra website. Virksomheden henvender sig også direkte til potentielle kunder i Danmark.

Virksomheden har primært fokuseret på advokater og ”Legaltech” segmentet. Der er interesse fra flere af de større advokathuse, og et par af dem forventes at påbegynde test i Q3, 2021.

Det tager tid at onboarde advokater, da branchen er i et meget tidligt stadie i digitalisering, bureakratisk og fortravlet, så virksomheden ønsker at udbrede applikationen til andre markeder remote audits, research og online proofing. Virksomheden ser også potentiale i online møder, hvor mødedeltagere kan forberede en struktureret visning af dokumenter/præsentationer og markere indhold og tage noter ”on the fly”.

Der findes mange udbydere af PDF annotation softwares f.eks. Adobe Pro, PDF Expert etc., men virksomheden har ikke identificeret direkte konkurrenter, der kan skabe overblik i noter fra mange dokumenter samtidigt.

Målet er at blive kendt som det nemmeste og mest smarte online værktøj til annotering og præsentation of materiale. Løsningen testmarkedsføres i Danmark og England, men virksomheden vil hurtigst muligt til USA.

Teamet består af 3 stiftere; CEO (kommerciel) CTO og COO (ingeniører, DTU). Teamet har alle lang erhvervserfaring indenfor udvikling, drift, outsourcing, salg og markedsføring fra internationale virksomheder, men ikke fra SaaS.

Selskabet er selvfinansieret og har ingen gæld. Har brug for at rejse kapital i andet halvår 2021.

Virksomheden har releaset produktversion 1.0, som kan købes og downloades . Produktet markedsføres for at teste markedet , lukke kunder og dermed bevise behov for produktet og skaffe kapital til skalering. Selskabet har ingen gæld og har derfor primært brug for driftskapital til markedsføring og skalering af virksomheden.


Spørgsmål til panelet

1. Positionering, brancher og anvendelsesmuligheder for produktet

Produktet er udviklet til advokater, men vil kunne anvendes i mange brancher. Virksomheden ønsker sparring til anvendelsesområder og positionering. Skal vi fokusere på få vertikaler eller gøre produktet bredt? Hvordan skiller vi os ud og kommunikerer produktets fordele klart og tydeligt i en produktkategori med meget ”støj”.

2. Skalering / Online markedsføring

Hvad skal der konkret til for at accelerere markedsføring i Danmark og England. Er SoMe vejen frem eller er der oplagte samarbejdspartnere?

3. Kapitalrejsning

Virksomheden har begrænsede resurser og har brug for kapital senest Q1, 2022. Hvilke muligheder er der for kapitalrejsning i virksomhedens nuværende situation?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software