, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: B2B abonnementsbaseret SaaS-platform med autogenererede CO2-regnskaber og identifikation af CO2-nedbringelse, Vojens – SPRINGBOARD®

  • 08 Sep 2021
  • 13:30 - 16:30
  • Erhvervshus Syddanmark, kl 13:30 til 16:30 pa Billundvej 3, 6500 Vojens
  • 15

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 1. september 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 3. september 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Introduktion til SPRINGBOARD®

Tech virksomhed der har udviklet fuldautomatisk forbrugsplatform til bygninger for el, vand og varme og CO2 udledning, er klar til salgsvækst og skal skaffe kapital hertil.

Go to Market strategi er gennem strategiske partnere, hvoraf de første partneraftaler er indgået, og senere digital marketing.

Kapitalfremskaffelse påtænkes som Equity-finansiering fra investor, hvor der forventes at skulle afstå 10-20% i første seed-runde.

Selskabet har udviklet platformen med egne midler, samt tilskud fra Innobooster og lån fra VF – i alt ca. 2,8 mio. kr. Der er realiseret salg til de første kunder i juli måned 2021.


Punkter til sparring

1.Kapitalfremskaffelse

2.Salgsstrategi

3.Plan for internationalisering


Branche: Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Syddanmark


Kompetencer til panelet

B2B

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Investor Pitch

Salg

SDG – verdensmål

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


- Virksomheden og idégrundlag – hvad er unikt?

Fuld automatiseret løsning med forbrugsoverblik via livedata på bygninger, samt udledt heraf mulighed for systemgenererede CO2 regnskaber. Via automatiseret løsning har virksomheden udviklet en platform, der også prismæssigt giver SMV-segmentet mulighed for at arbejde aktivt med deres nedbringelse af CO2 aftryk, ud fra et databaseret beslutningsgrundlag.

- Produkt/ydelse

Vi giver danske virksomheder (og private) mulighed for at kende deres forbrug og CO2 aftryk, samt herefter mulighed for aktivt at arbejde, monitorere og analysere på det. Hvis du vil arbejde aktivt med dit CO2 aftryk, skal du først kende det, og her får kunder muligheden får et målt CO2 aftryk og ikke et beregnet.

Energimærket som det findes i dag skal i endnu højere grad understøttes af data og digitalisering, der skal sikre, at de mange registreringer, der foretages, afspejler den faktiske bygning, og dermed udgør en datakilde til brug for energirenoveringer.

- Hvilken løsning

Automatiseret forbrugsoverblik for en bygning, hvor livedata for de enkelte energikilder el, vand og varme fremgår, og et CO2 aftryk automatisk genereres ud fra den internationale regnskabsstandard Greenhouse Gas Protocol.

Next step - Vi laver AI/ML modeller som hjælper med at forudsige el-, vand- og varmeforbrug i en bygning korrigeret for vind, vejr, bygningskonstruktion, brugsmønstre, mm.

Vi sammenholder forslag fra energimærkerapporter vha. databaseret analyse for at identificere og vurdere forslagenes rentabilitet ud fra både økonomiske og CO2 perspektiver.

- Forretningsmodel

Virksomheden tilbyder adgang til platform/dashboard gennem abonnement via en SAAS forretningsmodel (cloud løsning). Der arbejdes i opstarten med tegning af 1 års abonnementer af gangen, med 1 årlig afregning ved opstart.

- Kunder

Af partnere arbejdes der på rådgivere af SMV-segmentet, og første spor der forfølges, er energikonsulenter/energirådgivere.

Hvorfor skal energikonsulenter bruge det

- Kunder forventer beregning, måling og rapportering med høj datakvalitet

- Kan bruges strategisk til indsamling af energidata

- De sparer tid ift. At lave det i Excel

Digitalt salg forventes at gå gennem LinkedIn til direktører/ejerledere og CFOér med følgende argumenter:

Hvorfor skal Direktøren/ejerleder forholde sig til det?

- CO2 kan virke besværligt, og konsulenter er dyre

- Det forventes man tager ansvar for ens klimapåvirkning og lovgivning og forventninger bliver kun øget i fremtiden

Hvorfor skal CFO forholde sig til det?

- Hvis det efterspørges internt af marketing eller ledelse

- Hvis det skal være en del af rapportering

- Der er krav for store virksomheder (årl §99a) og der er krav på vej både fra leverandører, kunder og juridiske

- Markedet

Alle bygninger først offentlige og erhvervsbygninger, siden private i første omgang måske gennem boligforeninger og typehusfirmaer. Der er 3,5 mio. bygninger i Danmark, og 10% af det danske marked vil generere en omsætning på 18 mio EUR. Sammenlignet vil 10% af det tyske marked generere en omsætning på 2.500 mio. EUR.

- Konkurrenter

Mange nationale og internationale der går efter opsætning af målere, og generering af data fra deres egen målere, hvilket betyder de sælger både hardware og software, hvor den konkrete virksomhed kun sælger software. Virksomheden samarbejder med flere målervirksomheder men udtrækker hovedsageligt data direkte fra energidatabaser og forsyningsselskaber offentlige og private.

En del af konkurrenterne henvender sig generelt til store virksomheder.

Blandt konkurrenter kan nævnes Ento Labs, Vitani, Ramoni, Dexma og Evishine

- Vækstpotentiale/mål/ambition

Målet er at blive verdens mest præcise platform for måling, rapportering, analysering og forudsigelse af energiforbrug på bygninger, samt bygge en international virksomhed der øger aktieværdien med x8-10 inden 5 år, og exitter til en kapitalfond om 8-10 år.

- Ledelse og team

CEO + CFO

- Økonomi/finansiering

Minimal aktivitet grundet udvikling af platform, hvortil der er brugt ca 2,8 mio.

- Status

Efter test af over 700 bygninger, har vi nu solgt de første abonnementer til enkeltkunder, og vi er nu klar til at onboarde partnere og kunder, og ønsker i den forbindelse kapital til at geare op for salget.

Spørgsmål til panelet]

Hvilke typer af investor skal man henvende sig til? Passer industrielle investorer eller ejendomsinvestorer måske bedre til casen end Tech investorer og impact investorer?

Fordele/ulemper ved partner og digital strategi? Alternativer?

Hvornår er man klar, og hvordan planlægges det i forhold til de forventelige investeringsrunder der kommer til at køre?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software