, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

2 projekter fra VIA University College er klar til sparring på deres forretningside og forretningsmodel (2 af 2), Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 16 Sep 2021
  • 14:30 - 17:45
  • Studentervæksthuset – VIA University College, kl 14:30 til 17:45 pa Campus C bygning E - Inge Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C.
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 9. september 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 9. september 2021

Registration is closed


BEMÆRK: Dette er det ene af to uafhængige spor, der afholdes hos VIA University College den 16. september (det andet afholdes sideløbende i tilstødende lokaler - se mere her).

CONNECT Denmark afholder PITCH-Springboard med 2 projekter fra VIA University College.

Casene er fra VIAs Studentervæksthuse og har alle været igennem en vellykket full-time praktikperiode i egen virksomhed og skal nu ifm. og efter deres Bachelor-eksamen udfolde og udmønte virksomhedernes potentiale

Projekterne har forskellige afsæt, men er alle beståede af iværksættere der brænder for at skabe virksomheder og vækst.

Kort om de to cases:

1) Prisvindende virksomheden der har udviklet et fashionabelt armbånd med en integreret QR-kode som skal bæres af kronisk syge. Ved at scanne QR-koden, linkes der direkte til en sundhedsplatform hvor en konkret og 100% selvbestemt information kommer til syne på telefonen.

Sparring fra panelet vil være med fokus på forretningsmodel og sikring af kompetencer der kan bidrage til at opnå proof of concept.

2) Virksomheden arbejder på et hjælpemiddel, der placerer den ældre og svækkede borger i den rette position under toiletbesøg. Virksomheden skaber dermed både menneskelig og samfundsøkonomisk værdi, ved at mindske følgesygdomme som konsekvens af en forkert toilet stilling.

Sparring fra panelet vil være med fokus på strategiske samarbejdspartnere samt produktudvikling for at opnå proof of concept.


Stadie: Pre-Proof of Concept


Program for dagen (projekt 1 og 2):

14:30 – 14:45 Velkomst og introduktion

14:45 – 15:45 Casepræsentation af projekt inkl. sparring

15:45 – 16:00 Pause

16:00 – 17:00 Casepræsentation af projekt inkl. sparring

17:00 – 17:45 Let anretning og tid til netværk


Udbytte for dig som paneldeltager:

1. Vær med til at inspirere og udfordre ambitiøse virksomheder

2. Skab netværk til deltagerne og de andre i panelet

3. Udvikl dine egen kommunikation og gennemslagskraft

4. Bliv inspireret og udfordret af nye brancher, forretningsområder og forretningsmodeller.


______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software