, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Patenteret platformsløsning der sikrer ægthed, ejerskab og sikker handel med IPR tunge værdigenstande søger sparring på kapitalfremskaffelse. – SPRINGBOARD®

  • 15 Sep 2021
  • 14:00 - 16:00
  • Virksom/Ledernes Hovedorganisation, kl 14:00 til 16:00 pa online, mødeplatform
  • 16

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 13. september 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 13. september 2021

Registration is closed


Fokus: Kapitalfremskaffelse

Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden har udviklet en unik digital mærkning, der verificerer ægthed og kobler IPR tunge værdigenstande sammen med de retmæssige ejere.

Det sikrer at designermøbler, kunst og andet værdifuldt indbo ikke bliver kopieret eller solgt som hælervarer. Kopivarer koster 700 mia. Dkr./EU/år. Produktet skaber et Global Digital DNA fra vugge til grav.

Løsningen kan anvendes af producenter, forhandlere og slutkunder globalt. Der forventes aftale med 5 danske design møbelproducenter i 2021.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på:

1.Fremskaffelse af kapital til færdigudvikling – herunder identifikation af den ideelle investor med den optimale kompetenceprofil.

2.En syretest af virksomhedens materiale og parathed ift. investorer.


Branche: App, SaaS, Industri/produktion

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Sjælland


Kompetencer til panelet:

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Investor Pitch

Marketing & Branding

______________________________________________


Forretningen

Produkter med IPR (Intellektuelle rettigheder) er genstand for økonomisk kriminalitet i hele værdikæden, (f.eks. kopivarer, tyveri, hælervarer, bedrageri, manglende betaling mv.) dette omfatter alle stadier af produktion, salg og ejerskab, samt påvirker øvrige samfundsroller (forsikring, auktion mf.). Markedsstørrelsen: Alene i DK udgør kopivarer 4,2 % af produktionen, tab af arbejdspladser i DK er 4000 (kilde DR/penge 28.11.2019)

Produkt

Den opfundne løsning, løfter problemerne i alle livsstadier, ved at sikre den enkelte vares unikke IPR. Den fysiske vare og tilhørende IPR følges parallelt fra vugge til grav ved at anvende allerede udbredt og gennemtestet teknologi: (NFC, RFID, Mobiltelefon og Mobile scannere. På sigt kan anden teknologi benyttes) til at binde en fysisk vare og den dertil hørende unikke registrerede IPR. Den valgte gennemprøvede teknologi sikrer højere kendskabsgrad, og derved større succes ved markedspenetrering.

Hvert enkelt produkt forvandles til en kommunikationskanal fra producenten direkte ind på forbrugerens eller ejerens mobiltelefon.

Løsningen kan anvendes af producenter, forhandlere og slutkunder globalt.

Markedet/kunder/behov/værdi

Alle producenter af produkter med høj IPR værdi/Brand Value er potentielle kunder. Løsningen vil her være en direkte markedsførings- og informationsplatform (disrupter Google Ads og Search). Derudover vil rettigheder kunne beskyttes ud over det enkelte lands lovgivning (ophav kan dokumenteres i hele PLC).

I forhold til forbrugerne, vil det at løsningen er en integreret del af det enkelte produkts DNA og via App skaber stor værdi for forbrugeren, sikre Pull-effekt.

Vi forventer at opnå 30% markedsandel i Design- og Møbelbranchen i DK, qua at løsningen skaber kontrol med værdikæder og åbner nye kommercielle muligheder.

Løsningen understøtter Verdensmålene for (8) anstændige jobs/økonomisk vækst, (9) industri, innovation og infrastruktur samt (12) ansvarligt forbrug og produktion

Markedsstrategi/muligheder i markedet

Vi har igennem de sidste 18 måneder været i tæt dialog med producenter af Design møbler og designbranchen generelt. Derudover startet dialog med Forsikrings- og Leasingbranchen, Dansk Industri, Træ- og Møbelbranchen og diverse innovationsmiljøer. Dette gør at vi i hele processen har lyttet til de kommende kunder, og er vendt tilbage til tegnebrættet og implementeret input i projektet.

Løsningen skal udbredes i samarbejde med producenterne, og vil derfor ”blot” følge med ud i markedet som en del af produktets DNA, og kendskabet vil udbredes sammen med de produkter, som løsningen leveres i.

Salg/distribution/prismodel

Virksomheden beregner 10% overhead på Hardware til producenter (lav entry-cost for at facilitere penetrering). Vi fakturerer en flatrate/ releasefee på 2 € pr enhed, når producenten efter mulighed for egen høst af fordele i supplychain, frigiver produktet til salg. Som eksempel på prissætning kan nævnes at ved 80.000 producerede enheder pa. er de samlede omkostninger ca. 3,5 € pr enhed. (Carl Hansen & Søn producerer 80.000 stk. af Y-stolen alene pa). Vi forventer at kunne give evt. hardware kvantumsrabatter direkte tilbage til vores kunder. Vi ønsker efter dialog med producenterne en transparent prisstruktur.

Forventet omsætning i det første år efter launch: 3,3 million D.kr. År 5: 27 millioner D.kr.

Der vil, når løsningen er fuldt udviklet/implementeret være langt større omsætningspotentiale (forsikring, leasing, politi, told og stat).

Eksempelvis at løsningen på sigt kan udbredes med eftermontering på udvalgte produkter i samarbejde med forsikringsselskaber

Ledelse + organisation

MBE, Executive coach, Ledelses- og HR- konsulent, Foredragsholder og flere gange iværksætter i flere brancher. Bred ledelses- og forhandlingserfaring. Har ansvar for forhandlinger, kontrakter og Administration/HR i virksomheden og er uddannet på Københavns Universitet i Økonomisk Historie og Idræt, samt har en merkonom i markedsføring.

JSS, lang teknisk og kommerciel erfaring med at omdanne tekniske løsninger tilkunderettede produkter. Stor erfaring i management og udvikling af komplekse IT-baseredeforretningsområder. Tidl. produktansvarlig i Flybranchen samt Product Manager hos Telenor og Telia med ansvar for bl.a. bredbåndsprodukter. Jan er uddannet i projektledelse, Markedsøkonom, HD(A) og Diplom i Ledelse. Har ansvar for kommercielle tilpasninger og prissætning m.m. i virksomheden

HF, teknisk stærk og har mange års erfaring med nye og innovative løsninger i ofte praksiskrævende miljøer. Særligt situationer, hvor IT/teknik skal flyttes fra laboratorietanken til operationel brug, har Henriks fokus. I virksomheden har han ansvar for teknisk problemløsning og sikkerhedsspørgsmål.

Nuværende finansiering:

InnoBooster/Innovationsfonden Dkr. 447.720. Herudover 1 privat investor Dkr.100.000

Investeringsbehov:

Vi skal fra om ca. 3 måneder og 18-24 mdr. frem bruge ca. Dkr. 3,0 mio. til færdigudvikling.

De kan komme fra:

Vækstfond

Innovationsfond

Business Angels /Syndikerede BA/ VC

Industriel partner

Family Office


Spørgsmål til panelet

1.Fremskaffelse af kapital til færdigudvikling – herunder identifikation af den ideelle investor

2.En syretest af virksomhedens materiale og parathed ift. investorer

Hvordan ser panelet den optimale kompetenceprofil hos en investor (udover kapital).

Panelets vurdering af en evt. investors exitstrategi (vi ser selv løsningen som en langsigtet dansk/EU-løsning). Hvad kan vi forvente?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software