, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Sundheds-IoT budgetterer med salg på 84 mio. kr./år + 7 mio. kr. i abn./måned - søger sparring på vækststrategi og plan for kapitalfremskaffelse, Aarhus – SPRINGBOARD®

  • 26 Oct 2021
  • 13:30 - 16:30
  • NJORD Law Firm, kl 13:30 til 16:30 pa Åboulevarden 17, 8000 Aarhus C
  • 16

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 19. oktober 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 19. oktober 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Introduktion til SPRINGBOARD®

Med baggrund i virksomhedens erfaringer, evalueringer og samarbejde med kunder, samt Aalborg og Århus Universitet har den udviklet en IoT-enhed, der fremmer bevægelse og sundhed.

Enheden aktiveres automatisk, når medarbejder møder ind på arbejde. Konceptet skal igennem adfærdsdesign motiverer og inspirer til en mere aktiv og energisk dag på kontoret eller hjemmekontoret for at mindske smertet i muskler og led samt forebygge livsstilssygedomme.

De første test/erfaringer er øget interesse i sundhed og trivsel både fra private og virksomheder, samt deres medarbejdere.


Punkter til sparring

1.Go to marked/vækst-strategi

2.Kapitalfremskaffelse


Branche: Internet, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Business

Region: Midtjylland


Kompetencer til panelet:

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalfremskaffelse

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag

Som følge af den digitale udvikling er vi blevet mere og mere stillesiddende. Og det er netop vores stillesiddende adfærd, der er den dominerende årsag til muskelspændinger og smerter i kroppen. Smerter som typisk leder til f.eks. spændingshovedpine og rygproblemer – og som hæmmer vores produktivitet, trivsel og arbejdsglæde. Smerter som er en betydelig årsag til korttidssygefravær blandt ansatte.

På den lange bane er konsekvenserne af stillesiddende adfærd en markant øget risiko for udvikling af type-2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme mv. Faktisk er antallet af type 2-diabetikere mere end tredoblet i Danmark siden 1995. Og ifølge professor og forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Marit Eika Jørgensen, skyldes denne kedelige udvikling bl.a. at vi er mindre fysisk aktive, og flere og flere udvikler overvægt.

Virksomheden har en vision om at ændre den stillesiddende og inaktive kultur til en mere aktiv og energisk kultur igennem det udviklede koncept, der henvender sig til virksomheder og private forbrugere.

Produkt/ydelse

Konceptet indeholder den motiverende App samt en ”Assisten”, der er et innovativt produkt, som let og brugervenligt hjælper med at opsamle og registrere bevægelsesdata og motiverer til mere bevægelse. En tilvalgt opgradering til Premium versionen af App’en giver f.eks. mulighed for deltagelse i virtuelle træningssessioner afholdt af uddannede instruktører.

Produkt/ydelse

Konceptet forebygger smerter i muskler og led samt diverse livsstilssygedomme der er forbundet med en stillesiddende og inaktiv kultur. Smerter i kroppen leder til et øget forbrug på sundhedsforsikringen samt belastning af vores sundhedssystem. Vi skal forebygge i stedet for at behandle.

Kunder

Vores kunder er virksomheder, der ønsker at tilbyde deres medarbejder en mere aktiv og energisk dag på kontoret igennem konceptet. Herudover er kunderne private personer, der kan downloade App´en og herigennem ved opgradering til Premium få adgang til adskillige træningssessioner både live og on demand hvor og når som helst for 30 kr. pr. mdr. Vi har allerede kommuner og private virksomheder, der har bestilt Assisten til deres medarbejder og i skrivende stund er der solgt godt 500 assister i presales. To virksomheder har ligeledes tegnet Premium abonnement til deres medarbejder.

Markedet

Ud af 5.6 mio. indbygger i Danmark, så har mere end 1.2 mio. erhvervsaktive dansker et stillesiddende arbejde og det samme gør sig gældende i den vestlige del af verden. Så marked og potentialet er enormt.

Konkurrenter

I forhold til virksomhedernes investering i dette sundhedsfremmende tiltag - er konkurrenterne øvrige sundhedsløsninger. Virksomhederne afsætter som regel midler til sundhedsfremmende tiltag som kan være frugtordning, adgang til fitnesscenter, massagestol mv., men pengene kan kun bruges én gang.

Herudover er konkurrenter øvrige bevægelsesapp, men vi udskiller os med at have fokus på nedbringelse af den stillesiddende adfærd i arbejdstiden og med automatisk opkobling til Assisten, som igennem adfærdsdesign nudger til at ændre adfærd.

Vækstpotentiale/mål/ambition

Vores mål er at opnå 240.000 betalende abonnementskunder indenfor de næste 5 år. og herved en månedlig abonnementsindtægt på 7.2 mio. Herudover er målet at sælge 132.000 Assist-enheder indenfor de næste 5 år til en enhedspris af 639 kr., hvilket giver en samlet omsætning på godt 84 mio.

Ledelse og team

Organisationen består af en professionel bestyrelse. Endvidere en direktion bestående af de tre stifter, samt 3 områdechefer.

Økonomi/finansiering

IoT-enheden er finansieret af moderselskabet, som er finansieret af indskudt kapital fra ejerkredsen, samt Vækstlån fra Vækstfonden og midler fra Innovationsfonden. Herudover en drift kredit på 9.8 mio.

Status

Første version er færdig og er klar til salg fra d. 01. oktober 2021.

Spørgsmål til panelet

1.Vi ønsker strategisk sparring i forhold til markedsføring og udrulningen af Assisten samt App´en. Vi ønsker at udrulle app´en igennem partnerskaber f.eks. med pensionsselskaber og øvrige producenter af ergonomiske produkter i Europa. Herudover ønsker vi at opbygge et distributørnetværk med henblik på salg af Assisten.

2.Vi ønsker strategisk sparring på området omkring kapitalfremskaffelse. Hvad skal der til for at opnå interesse for mulige investorer og hvordan gribes det an. Hvornår vil det være strategisk rigtigt at indtage en investor for at sætte skub i den videre udvikling, markedsføring og udrulning?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software